อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน อุทิศตนสอนฟรีให้เด็กนร.

ยกย่องครูภูมิปัญญาไทย-คนดีแห่งเมืองสุพรรณฯ ใช้ชีวิตหลังเกษียณฯอุทิศตัวเองเพื่อการศึกษา สอนภาษาไทย อักษรโบราณท้องถิ่น เพลงพื้นบ้านให้กับเด็กนักเรียนฟรี ๆ เพื่อให้มรดกล้ำค่าคงอยู่คู่กับประเทศชาติต่อไป เสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น.


คนเราเกิดมาย่อมมีความแตกต่างกันในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนิสัยใจคอ-กริยามารยาท-ความรู้- ฐานะ โดย 3 อย่างแรกขึ้นอยู่กับการอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูของพ่อแม่ และครูบาอาจารย์เป็นหลัก บางคนดีได้เพราะครอบครัว บางคนดีได้ก็เพราะมีครูดี เชื่อว่าทุกคนคงจะมีครูในดวงใจ ครูที่ทำอะไรให้เราประทับใจ เราจะรักท่านจากก้นบึ้งของความเป็นศิษย์เกริ่นนำเรื่องคุณครู วีคนี้มีเรื่องของพ่อพิมพ์คนหนึ่งท่านชื่อว่า ครูพิสูจน์ ใจเที่ยงกุล อายุ 62 ปี เป็นชาว .สุพรรณบุรี ครูที่เด็ก ๆ ต่างรัก และเคารพในความมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้ที่มีอยู่ในตัวให้กับพวกเขาอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อย แม้จะเกษียณฯไปแล้วแต่ท่านยังทุ่มเทมาสอนหนังสือฟรีให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบางลี่วิทยา อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี...ที่ท่านทำเพราะไม่อยากให้ความรู้มันหายไปกับตัวท่าน ในเมื่อยังมีแรงก็ต้องทำหน้าที่ครูผู้ให้อย่างเต็มร้อย-ต้องส่งมอบความรู้ และสิ่งดี ๆ ให้เด็ก ๆ ต่อไปจนกว่าจะไม่มีแรงทำ

ครูพิสูจน์ บอกว่า พ่อครูเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ ส่วนแม่อาชีพทำนา ครูเรียนประถมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนบางลี่(เทพสุธาประชาสรรค์) หรือโรงเรียน ส.พ.16 จากนั้นเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนแม่พระประจักษ์ แล้วสอบเข้าเรียนต่อในระดับ ป.กศ.ต้นที่วิทยาลัยครูนครปฐม กระทั่งเรียนจบ ป.กศ.สูง เลือกเรียนวิชาเอกภาษาไทย วิชาโทภาษาอังกฤษ แล้วสอบบรรจุได้เข้ารับราชการครู ตำแหน่งครู 2 โรงเรียนวัดสระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม สังกัด สปช. ปีการศึกษา 2521

โดยปี 32 ย้ายมาสอนที่โรงเรียนบางลี่วิทยา โรงเรียนภูมิลำเนาบ้านเกิด ที่โรงเรียนนี้ครูอยากตอบแทนที่เคยเป็นศิษย์เก่าของที่นี่ เป็นสถานที่สร้างให้ครูมีวันนี้ จึงนำความรู้ความสามารถที่มีทั้งหมดทุ่มเทด้านวัฒนธรรม โดยเฉพาะภาษา และวรรณกรรมสร้างสรรค์ฝึกสอนให้กับลูกศิษย์ด้วยความรักความเป็นห่วงพวกเขา เริ่มฝึกฝนทักษะการพูด การประพันธ์ การแสดงเพลงพื้นบ้านตามที่เคยเรียนรู้มา ทุ่มเทจนพวกเขาชนะเลิศการประกวดพูดสุนทรพจน์ระดับจังหวัดในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์หลายครั้ง ชนะเลิศการเป็นพิธีกร ได้รับรางวัลการแต่งกลอน และอ่านทำนองเสนาะมาอย่างต่อเนื่อง มันคือความสุขที่ประเมินค่ามิได้ที่ครูคนหนึ่งได้เห็นลูกศิษย์ของตัวเองก้าวขึ้นไปรับรางวัลบนเวที ภูมิใจในตัวพวกเขามาก

กระทั่งปี 42 มีโอกาสเข้าอบรมเพลงอีแซวกับแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ ทำให้เกิดความมั่นใจ และเป็นแรงบันดาลใจให้ครูก่อตั้งคณะเพลงอีแซวขึ้นเป็นครั้งแรกในโรงเรียนบางลี่วิทยา เช่นเคยต้องทุ่มเทฝึกฝนจนเด็กเก่งเริ่มส่งออกไปแสดงเผยแพร่ และประกวดแข่งขันก็ได้รางวัลต่าง ๆ เสมอมา เป็นโรงเรียนที่ครองตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดเพลงอีแซวต่อเนื่องหลายปี ที่สอนเด็กทุกอย่างคือมรดกไทยที่พวกเขาต้องช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้ เพราะเป็นสิ่งมีค่ามาก ๆ หากไม่ทำอะไรเกรงว่าสิ่งเหล่านี้จะหายไปพร้อมกับเทคโนโลยีในยุคนี้หลังเกษียณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาให้โอกาสมาปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินในโรงเรียนบางลี่วิทยา ทำหน้าที่สอนภาษาไทย และสอนภูมิปัญญาเพลงพื้นบ้าน และร่วมจัดทำโครงการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านในท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี จนได้รับรางวัลโครงการดีเด่นในการส่งเสริม และรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม รับโล่ และเงินรางวัล 100,000 บาท ในฐานะเป็นที่ปรึกษาชุมนุมอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านโรงเรียนบางลี่วิทยา นอกจากนี้ยังเป็นวิทยากรจิตอาสาด้านเพลงพื้นบ้าน และด้านธรรมะ ถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนด้วย

ภูวนารถ จารุภูมิก นายกอบต.ต้นตาล .สองพี่น้อง .สุพรรณบุรี ในฐานะศิษย์เก่าโรงเรียน บางลี่วิทยา บอกว่า ครูพิสูจน์เป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน เป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ปี 2560 มีผลงานเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานทั่วไป ที่ผ่านมาเป็นทั้งวิทยากรสอนเพลงพื้นบ้าน เพลงอีแซว เป็นวิทยากรประพันธ์บทร้อง และสอนเพลงพื้นบ้านแก่นักเรียน เป็นวิทยากรประพันธ์เนื้อร้อง และฝึกสอนเพลงพื้นบ้านแก่พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 เป็นวิทยากรฝึกสอนเพลงพื้นบ้านแก่ นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรร่วมในโครงการเพาะกล้าพันธุ์เก่ง เพลงพื้นบ้านของสมาคมเพลงพื้นบ้านภาคกลางประเทศไทย ร่วมเป็นวิทยากรสอนธรรมะแก่สามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ฯลฯ ท่านถือได้ว่าเป็นคนที่มีคุณค่ามาก ๆ ในวงการการศึกษาไทยก็ว่าได้เหยี่ยวขาว ทราบว่าผลงานของครูที่ได้รับการคัดเลือกอีกอย่างคือผลงานการแต่งเพลงเยาวชนคนดีศรีสุพรรณให้เป็นเพลงรณรงค์ประจำโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณของนายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ขับร้องโดยแอ๊ด-ยืนยง โอภากุล วงคาราบาว

ว่ากันว่านับจากปี 42 ชื่อเสียง และผลงานของเพลงอีแซวซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นเพลงพื้นบ้านอื่น ๆ อีกหลายชนิดของโรงเรียนบางลี่วิทยาที่ฝึกสอนควบคุมโดยครูพิสูจน์ก็โด่งดังเป็นที่ยอมรับไปทั่วทั้ง จ.สุพรรณบุรี และในต่างจังหวัด รวมถึงในกรุงเทพฯ จนได้รับรางวัลจำนวนมาก...บุคคลแบบนี้แหละที่สังคมต้องการ เป็นคนสูงวัยที่ยังทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองได้มากมาย ที่สำคัญสอนให้ฟรี อยากให้วัฒนธรรม-สิ่งดีงามตกถึงมือลูกหลานไทยอย่างแท้จริง.
........................................
คอลัมน์ คนดีของสังคม
โดย เหยี่ยวขาว
ข้อมูล-ภาพ โดย ครรชิต กระโห้แก้ว เดลินิวส์ออนไลน์ .สุพรรณบุรี
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    93%
  • ไม่เห็นด้วย
    7%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 301