อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563

ที่นี่จากยูเอสเอ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

วัดญาณรังษี วอชิงตัน ดีซี-มลรัฐเวอร์จิเนีย มีพิธีทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ในวันอาทิตย์ที่ 9 ก.พ. 63 โดยนาวาอากาศเอก รุ่งเรือง ชุนหกิจ รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 06.30 น.เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2020 วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2020 โดย พ.อ. สยามรัฐ รุ่งสังข์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต (สอท) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  มีพุทธศาสนิกกว่า 100 คน ไปร่วมทำบุญ เพื่อรำลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ แก่พระภิกษุจำนวน 1,250 รูป  พุทธศาสนิกขณะรับฟังพระธรรมเทศนาในพิธี


ส่วนหนึ่งของศิษย์เก่าแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่น 3 ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา อาทิ น.พ.สนั่น  แสงสำราญ,น.พ.ธัชพงศ์  ลิมปิพิพัฒน์,น.พ.วีระศักดิ์  แสงรุจี,น.พ.วุฒิศักดิ์  สูณัฐตระกูล ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมญาติ-มิตรที่เมืองไทย สมทบกับเพื่อนร่วมรุ่นที่เมืองไทย อาทิ น.พ.สุรพจน์ สุวรรณพานิช,น.พ.เกียรติศักดิ์ พัฒนศิษฎางกูร และ น.พ.ธาดา เปี่ยมพงศ์สานต์  และสมาชิกในครอบครัวร่วมพบปะสังสรรค์ Mini –Reunion เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมถือโอกาสไปเยี่ยม พ.ญ.ทวีสุข  เสพย์ธรรม ด้วยในคราวเดียวกัน
 

ระหว่างที่ น.พ.วิเชษฐ์ บุณยปรีดี นำทีม TPAA- Medical Mission โครงการ “Save Babies Life Project” ที่ ร.พ.พหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี มีพิธีมอบเครื่องมือแพทย์ ให้แผนกกุมาร ในวันที่ 13 กุมภาฯ 2020 อาทิ High Flow Nasal Canula 2 ชุด, Neopuff resuscitator 1 ชุด, Pulse Oximeter Radical 97with BP Monitor 2 ชุด, Masimo Pulse Oximeter Radical 7 จำนวน 2 ชุด, Laryngoscopes 3 ชุด,อุปกรณ์ Bubble CPAP 2 ชุด ผู้บริจาค อาทิ พ.ญ.อัญชลี มุสิกะภุมมะ,เลิศลักษณ์ ลีนุตพงษ์,น.พ.รัชชัย+พ.ญ.ยุพดี  ฤทธาภรณ์ และน.พ.วินัย + นงลักษณ์  อาจแย้มสรวจ เป็นต้น โดย ผ.อ.โรงพยาบาล น.พ.สมเจตน์  เหล่าลือเกยรติ รับมอบ

@@@....East Coast USA.... เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 15.00 น. องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 7 ต่อ 2 สั่งยุบพรรอาคตใหม่ พร้อมเพิกถอนสิทธิ์กรรมการบริหาร 10 ปี  ในกรณีย์ที่พรรคอนาคตใหม่ กู้ยืมเงินจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จำนวน 191.2 ล้านบาท  ผิดตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 72 พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 แน่นอน  ย่อมมีทั้งผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย  แต่เราต้องยึดเอาตัวบทกฏหมายเป็นบรรทัดฐานในการตัดสิน “ความผิด-ความถูกต้อง”  เพื่อสังคมส่วนมากก่อนกลุ่มคนส่วนน้อยตามสูตรปฏิบัติของระบอบประชิปไตย  ฉะนั้นจึงขอขอบคุณองค์คณะตุลาการศาลทั้ง  7 ที่ตั้งมั่นในการรักษาตัวบทกฏหมาย ไม่ยอมให้พวกเล่นลิ้นใช้วากรรมทางการเมืองเบี่ยงเบนประเด็นเป็นศรีธญชัย เพื่อเอาตัวรอด...ปิยบุตร  แสงกนกกุล อดีต เลขาธิการพรรคอนาคนใหม่ โพสต์ทวิตเตอร์หลังศาลรัฐธรรมนูญตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำพิพากษา ... “ จะเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้  มิใช่เพียงคนใส่ชุดครุยนั่งบัลลังค์  ก็ต่อเมื่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตัดสินคดีได้อย่างมีเหตุมีผล....หากผู้มีอำนาจคิดว่าประชาชนไม่รู้สึกอะไร  ผ่านไปเดี๋ยวก็ลืม   ขอบอกว่าพวกเขาคิดผิด  เพราะนี่คือจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ของประชาชนเพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตย   ผมและธนาธร จะรณรงค์ทางการเมืองต่อเนื่องต่อไปทั่วปะเทศไทยอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย  นี่ไม่ใช่จุดจบต่นี่คือจุดเริ่มต้น ....”... แสดงให้เห็นว่า ปิยบุตร  ยังคงหลงตัวเองว่าพวกเขากลุ่มเดียวที่ต้องการประชาธิปไตย  แท้จริงแล้วประเทศไทยเราเป็นประชาธิปไตยมากมาย จนคนไทยแยกไม่ออกว่าอะไร “ประชาธิปไตย  อะไรไม่ใช่ประชาธิปไตย” แต่ ปิยบุตร และพวกไม่ประสบอารมย์เพราะ “ ประชาธิปไตย ” ในหัวของเขาคือเขาต้องทำได้ทุกอย่างที่ต้องการ  และเขากระหายที่จะเป็นผู้นำในการออกกฏหมาย  เพราะคิดว่ากฏหมายไทยล้าหลัง  และถ้าเขาไม่มีส่วนร่วมในการออกกฏหมายต่าง ๆ  พ.ร.บ. ต่างๆไม่ถูกต้องตามหลัก “ประชาธิปไตย”  ต้อง ปิยบุตร เท่านั้น  เขาหลงตัวเอง  มัวเมา กับอุดมการณ์ต่างประเทศ  ที่มีขนบธรรมเนียมประเพณี และ โครงสร้างของสังคมต่างกับของประเทศไทย  เคยมีผู้นำประเทศไทยใช้ หลักประชาธิปไตยแบบ เสียงมากลากไปมาแล้ว  จนประเทศเสียหายเป็นหนี้เป็นสินประชาชนไม่รู้อีโหน่อีเหน่ต้องตามจ่ายหนี้กันจนป่านนี้ยังไม่จบ   ถ้า ปิยบุตร และ ธนาธร  มีอำนาจ เขาก็คงไม่ต่างและไม่ห่างไปจาก “เผด็จการ” ในคราบประชาธิปไตย  ดูได้จากพฤติกรรมที่ผ่านมา  ถ้าจะจักรู้จัก ธนาธร   จึงรุ่งเรืองกิจ, ปิยบุตร   แสงกนกกุล และ พรรณิการ์  วานิช  ก็ต้องไปค้นหาอ่านดูข้อเขียน และ การปราศรัย ในอดีต ของคนเหล่านี้   เพราะนั้นแหละคืออุดมการณ์ และ ความคิดที่ฝังรากในสมองของพวกเขา  คำพูดและข้อเขียนยุคใหม่   เปลี่ยนไปเพราะเขาฉลาดขึ้น ใช้ตรรกะ และเหต-ผล เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกคล้อยตาม  แต่ธาตุแท้ไม่เปลี่ยนต้องไม่ดูของเก่าๆ ที่พวกเขาทำไว้.....ระหว่างที่ น.พ.วิเชษฐ์ บุณยปรีดี นำทีม Medical Mission ของ “Save Babies Life Project” ที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรีกาญจนบุรี มีพิธีมอบเครื่องมือแพทย์ ให้แผนกกุมารในวันที่ 13 กุมภาฯ 2020 ประกอบด้วย High Flow Nasal Canula 2ชุด-ราคา 380,000.00 บาท, Neopuff Resuscitator 1 ชุด-ราคา 60,000.00 บาท,Pulse Oximeter Radical 97with BP Monitor 2 ชุด-ราคา 160,000.00 บาท, Masimo Pulse Oximeter Radical 7 จำนวน 2 ชุด-ราคา180,000.00 บาท,Laryngoscopes 3 ชุด-ราคา 48,000.00 บาท,อุปกรณ์ Bubble CPAP 2 ชุด-ราคา 10,000.00 บาท  ในการบริจาคเครื่องมือแพทย์ครั้งนี้ ได้เน้นไปที่เครื่องช่วยทางระบบทางเดินลมหายใจเพราะถือว่าเป็นปัญหาสำคัญที่สุด ในเด็กทารกแรกเกิด Pulse Oximeter ช่วยให้แน่ใจว่าคนไข้ได้รับอ๊อกซิเจนได้พอเหมาะ เพื่อที่จะป้องกันผลเสียเช่นตาบอด,เป็นโรคปอดเรื้อรัง, สมองพิการ และ ตายได้ ผู้บริจาคอาทิ พ.ญ.อัญชลี  มุสิกะภูมมะ,น.พ.รัชชัย+พ.ญ.ยุพดี  ฤทธาภรณ์,เลิศลักษณ์  ลีนุตพงษ์ และ น.พ.วินัย+นงลักษณ์   อาจแย้มสรวจ เป็นต้น  แพทย์ที่สนับสนุนโครงการนี้ อาทิ พ.ญ.จันทรา  เจณณวาสิน, น.พ.วีระศักดิ์+พ.ญ.สาลีวรรณ  ลิมะวรารัตน์, น.พ.พิชัย+ พ.ญ.รัชนี  ศรีไพพรรณ, พ.ญ. สุทธิศรี  วัตสัน และ น.พ.วินิต  จาติเสถียร ในการสอน Neonatal  Stabilization  มี แพทย์ และพยาบาล จากเขต 5 ทั้งหมด 110 คน มาฟังการบรรยาย และมีแพทย์คนหนึ่งมาจาก จ.ปัตตานี มาร่วมอบรมครั้งนี้ด้วย  น.พ.วิเชษฐ์ บุณยปรีดี  กล่าว อยู่หลังฉาก น.พ.ธงชัย วชิระสมบูรณ์ ช่วยจัดการเรื่องรถรับส่งทีมงาน เสร็จงานก็เป็นหัวหน้านำคณะท่องเที่ยวชมธรรชาติและสิ่งที่น่าสนใจ  ก่อนอำลา กาญจนบบุรี โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี บร้าโว!...โครงการ 2020 TPAA Medical Mission - Save Sight Project" ของทีมแพทย์จากสมาคมแพทย์ไทยในอเมริกา (TPAA) ที่ร.ร.บ้านไร่วิทยา วันที่ 3-4 กุมภาฯ นี้ ได้รับความสำเร็จดั่งปณิธาน ผู้ใหญ่ 120 คน และเด็กนักเรียน 62 คน ได้รับการตรวจสายตาและรับ แว่นตาทั้งกรอบทั้งเลนซ์ โดย “บริษัทหอแว่น  จำกัด” ตัดให้ แต่มูลนิธิแพทย์ไทยในอเมริกา (TPAAF) เป็นสปอนเซอร์ค่าใช้จ่ายทั้งหมดพ.ญ.จินตนา  ปรมกุล ประธานมูลนิธิแพทย์ไทยในอเมริกา (TPAAF) แจ้งข่าว.....ขณะที่เดินทางมาเยี่ยมญาติ-มิตรที่เมืองไทย   ส่วนหนึ่งของศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่รุ่น 3 ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา อาทิ .พ.สนั่น  แสงสำราญ,น.พ.ธัชพงศ์  ลิมปิพิพัฒน์,น.พ.วีระศักดิ์  แสงรุจี และ น.พ.วุฒิศักดิ์  สูณัฐตระกูล  นัดกับเพื่อน ๆ ร่วมรุ่นที่เมืองไทย อาทิ น.พ.สุรพจน์ สุวรรณพานิช,น.พ.เกียรติศักดิ์ พัฒนศิษฎางกูร,พ.ญ.วิไลวรรณ  ละอองทอง และ น.พ.ธาดา เปี่ยมพงศ์สานต์ พบปะสังสรรค์ Mini –Reunion เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีสมาชิกครอบครัวอาทิ พิศมัย  แสนทอง และ แจ็คกี้ แสนทอง (ลูกชาย), เดือนเพ็ญ  พัฒนดิษฎางกูร, อิสเตอร์  ลิมปิพิพัฒน์,พวงทรัพย์   สูณัฐตระกูล ไปร่วมสังสรรค์ด้วย  จากนั้นได้ไปเยี่ยม พ.ญ.ทวีสุข  เสพย์ธรรม ด้วยในคราวเดียวกัน....เมื่อวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ครูต้อย-จักริน  พรหมมินทร์ ครูสอนร้องเพลงอยู่ที่ “ศูนย์สร้างสุขทุกวัยสวนลุมพินี” นำทีม ลูกศิษย์ร้องเพลง อาทิ ทิพาพร บุญเจริญ ลูกศิษย์เสียงไพเราะวัย 80 ตามด้วย รัตนา,รุ่งทิวา,ศิริวรรณ,บุปผา,นันทิยา, จีราภนณ์,สายสุนีย์,รุ่งไพลิน บุตรดาแสง,น้อย-สมศรี,สมศักดิ์,เจษฎา,จงรักษ์,ศิริพร และวิไล  สันธนาภรณ์ ไปให้ความบันเทิงแก่ผู้พิการซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านพัก มูลนิธิสิริวัฒนา- เชสเชียร์ ปากน้ำ  โดย ปวิทธวัท  สันธนาภรณ์ นำวงดนตรีไปบรรเลงเสริมบรรยากาศ และ ทำอาหารอร่อย ๆไปเลี้ยงแก่ผู้พิการด้วย  พร้อมกันนั้นได้ฉลองวันเกิดให้ วิไล สันธนาภรณ์ ด้วยนอกจากเลี้ยงอาหารผู้พิการแล้วยังมีการมอบเงิน 29,000.00 บาท ให้แก่มูลนิธิสิริวัฒนา- เชสเชียร์ ด้วย.....สุขสันต์วันเกิด วิไล  สันธนาภรณ์ ( อิสระนุวัฒนกุล)  และ น.พ.สนั่น  แสงสำราญ  สุโข...สุขี  ขอให้มีความสุขยิ่ง ๆ


เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 พ.ญ.สมศรี รัตนประสาทพร นายกสมาคม Thai American Society  และคณะกรรมการ ร่วมกันจัดงานวาเลนไทน์ ณ St. Mark's Episcopal Church, 1373 Nepperhan Avenue, Yonkers, NY 10703 โดยเรียนเชิญ นายอรรณพ ศูนย์จันทร์ รองกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ค รักษาการแทนกงสุลใหญ่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมแนะนำกงสุลใหม่ 2 ท่านที่มาปฏิบัติหน้าที่ คือ  นางสาวภาวินี จันทร์สำราญ และ นางสาวหทัยทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ให้ชุมชนชาวไทยได้ทำความรู้จัก วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเป็นการสังสรรค์ ให้เกิดความรัก ความสามัคคี และนำรายได้ร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ จังหวัดเชียงใหม่    
 

คุณสิรินาฎ เดวิโดวิท ประธานชมรมอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย ครู ธนบัตร เอี่ยมสะอาด ครูอาสาสมัครจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมคณะ  รำบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับนายอรรณพ ศูนย์จันทร์ รองกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ค รักษาการแทนกงสุลใหญ่ นางสาวภาวินี จันทร์สำราญ และ นางสาวหทัยทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา น้องเอมี่ สุวรรณฑัต ร่วมบรรเลงเปียโนและร้องเพลง เดือนเพ็ญ และ น้ำเซาะทราย ในงานวันวาเลนไทน์ เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ St. Mark's Episcopal Church, 1373 Nepperhan Avenue, Yonkers, NY 10703
 

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สมาคมไทยอีสานแห่งรัฐนิวยอร์ค จัดงานเลี้ยงขอบคุณกับผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสมาคม และ เลือกตั้งนายกสมาคมท่านใหม่แทนท่านเก่าที่ครบวาระ ณ ร้านอาหาร Star of Siam ของคุณวุฒิชัย (วู้ดดี้) โพธาชัย เลขที่ 103-18  Metropolitan Ave., Forest Hill, NY 11375 ผลการลงคะแนนเป็นเอกฉันท์ คุณอำนาจ มั่นกลาง ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนายกสมาคมท่านใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ คุณอำนาจ มั่นกลาง นายกสมาคมไทยอีสานแห่งรัฐนิวยอร์ค คนที่ 23 มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
 

สมาคมชาวเหนือแห่งรัฐนิวยอร์ค ขอเชิญเที่ยวงาน ขันโตกสงกรานต์ 2020 ในวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2020 งานเริ่มเวลา 4.00-10.00 P.M. บัตรราคา $35 งานจัดที่ ศาลาอเนกประสงค์ วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ เลขที่ 110 Rustic Road, Centereach, NY 11720 งานนี้ท่านจะได้ชมการแสดงนาฏศิลป์ไทยของ คณะนักเรียนศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยจากเชียงใหม่ ร่วมสนุกสนานเต้นรำกับวงดนตรี บางกอกสามช่า และเพลินเพลิงคาราโอเกะ โดย คุณอั้ว สนุกสนานกับนักร้องรับเชิญพิเศษจากประเทศไทย "อ้อย กะท้อน" เจ้าของผลงานเพลง สาวรำวง พร้อมด้วย โจโจ้ โดมิแนนท์  อาหาร เครื่องดื่ม ฟรีตลอดงาน
 
@@@นิวยอร์ก....เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 พ.ญ.สมศรี รัตนประสาทพร นายกสมาคม Thai American Society และคณะกรรมการ ร่วมกันจัดงานวาเลนไทน์ ณ St. Mark's Episcopal Church, 1373 Nepperhan Avenue, Yonkers, NY 10703 โดยเรียนเชิญ นายอรรณพ ศูนย์จันทร์ รองกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ค รักษาการแทนกงสุลใหญ่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมแนะนำกงสุลใหม่ 2 ท่านที่มาปฏิบัติหน้าที่ คือ นางสาวภาวินี จันทร์สำราญ และ นางสาวหทัยทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ให้ชุมชนชาวไทยได้ทำความรู้จัก วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเป็นการสังสรรค์ ให้เกิดความรัก ความสามัคคี และนำรายได้ร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ จังหวัดเชียงใหม่  งานในวันนี้ คุณสิรินาฎ เดวิโดวิท ประธานชมรมอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย ครู ธนบัตร เอี่ยมสะอาด ครูอาสาสมัครจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมคณะ ร่วมรำบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับ นายอรรณพ ศูนย์จันทร์ รองกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ค นางสาวภาวินี จันทร์สำราญ และ นางสาวหทัยทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา  น้องเอมี่ สุวรรณฑัต ร่วมบรรเลงเปียโนและร้องเพลง เดือนเพ็ญ และ น้ำเซาะทราย ร่วมเพลินเพลง คาราโอเกะ เต้นรำสนุกสนาน กับ วงรวมมิตร ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้การสนับสนุน ร่วมทำบุญกับสมาคม Thai American Society มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ.....วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สมาคมไทยอีสานแห่งรัฐนิวยอร์ค จัดงานเลี้ยงขอบคุณกับผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสมาคม และ เลือกตั้งนายกสมาคมท่านใหม่แทนท่านเก่าที่ครบวาระ ณ ร้านอาหาร Star of Siam ของคุณวุฒิชัย (วู้ดดี้) โพธาชัย เลขที่ 103-18  Metropolitan Ave., Forest Hill, NY 11375 ผลการลงคะแนนเป็นเอกฉันท์ คุณอำนาจ มั่นกลาง ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนายกสมาคมท่านใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ คุณอำนาจ มั่นกลาง นายกสมาคมไทยอีสานแห่งรัฐนิวยอร์ค คนที่ 23 มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ....สมาคมชาวเหนือแห่งรัฐนิวยอร์ค ขอเชิญเที่ยวงาน ขันโตกสงกรานต์ 2020 ในวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2020 งานเริ่มเวลา 4.00-10.00 P.M. บัตรราคา $35 งานจัดที่ ศาลาอเนกประสงค์ วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ เลขที่ 110 Rustic Road, Centereach, NY 11720 งานนี้ท่านจะได้ชมการแสดงนาฏศิลป์ไทยของ คณะนักเรียนศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยจากเชียงใหม่ ร่วมสนุกสนานเต้นรำกับวงดนตรี บางกอกสามช่า และเพลินเพลิงคาราโอเกะ โดย คุณอั้ว สนุกสนานกับนักร้องรับเชิญพิเศษจากประเทศไทย "อ้อย กะท้อน" เจ้าของผลงานเพลง สาวรำวง พร้อมด้วย โจโจ้ โดมิแนนท์  อาหาร เครื่องดื่ม ฟรีตลอดงาน


สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เมตตาให้พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 25 เข้าถวายสักการะ ณ วัดยานนาวา เมื่อคำ่วันพุธที่ 19 ก.พ. 
 

เจ้าหน้าที่ ตำรวจในประเทศปากีสถาน ให้การดูแลความปลอดภัยให้พระสุธรรม นทีทองพระสงฆ์จากวัดพุทธธรรม เมืองวิลโลว์บรู๊ค รัฐอิลลินอยส์ และคณะพระธุดงค์รณรงค์เพื่อสันติภาพรอบโลก เดินจากประเทศไทย พม่า อินเดีย และเข้าถึงประเทศปากีสถาน เมือง Hyderabad City ประเทศปากีสถาน เมื่อ 20 ก.พ.
 

พระปลัดวัฒนา อภิวฑฺโฒ ครูใหญ่โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดธัมมาราม นำเด็กนักเรียนร.ร.พอ.ธ ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ อุโบสถ วัดธัมมาราม เมื่อ 9 ก.พ.
 

คณะลูกศิษย์นำโดยณัฐธิรา ทองมอญ และเพื่อน ทำบุญครบ 7 วันอุทิศส่วนกุศลให้ครูกนกศักดิ์ สุวรรณชื่น (ครูแดง)ครูสอนลีลาศผู้มีชื่อเสียงในชิคาโก ณ วัดธัมมาราม เมื่อ 16 ก.พ.

@@@ชิคาโก...สัปดาห์นี้ ชิคาโกฟ้าใส แต่หนาวเย็นเป็นพิเศษ ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง หิมะจะมาเยือนอีกครั้งต้นสัปดาห์หน้า...ประชุมงานสงกรานต์...อุบล ร่วมสุข นายกสมาคมพยาบาลไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์ ประธานจัดงานสงกรานต์ ณ วัดธัมมาราม นัดประชุมงานสงกรานต์ (ครั้งแรก) ในวันอาทิตย์ที่ 23 ก.พ. เวลา 14.00 น. ณ อุโบสถ วัดธัมมาราม... ทำบุญ 7 วัน...อนันต์-เพทาย ตะนุลานนท์ ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์วัดธัมมาราม เพื่ออุทิศส่วนกุศลครบ 7 วันให้ไพโรจน์ นิโครธานนท์ (น้องชาย  ที่เมืองไทย) ณ ร้าน Asia Buffet ในวันจันทร์ที่ 24 ก.พ. เวลา 10.00 น...ขอแสดงความยินดี ...อาชวี แจ่มจันทร์ ธรรมวาสี คนรุ่นใหม่ของชุมชนไทยได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง Human Relation Comission ของ เมือง Lincolnwood รัฐอิลลินอยส์ พี่ ป้า น้า อา และเพื่อนต่างร่วมแสดงความยินดีที่เสียสละเวลา กำลังกาย ใจ เพื่องานส่วนรวม วัด โรงเรียน และชุมชนไทยในชิคาโกมาโดยตลอด...เตรียมชมมวยไทย...บรรดาแฟนมวยไทยโปรดทราบ ไตรรัตน์ เอี่ยมสุนทร (ชาย) นายกสมาคมมวยไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์ และธรรมะ ธรรมวาสี กรรมการอำนวยการสมาคมมวยไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์ ฝากบอกว่า เตรียมตัวเตรียมใจเพื่อรับชมมวยไทยนัดพิเศษได้แล้ว ในราวเดือน พฤษภาคม หรือ มิถุนายน ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดพุทธธรรม รายละเอียดเพิ่มเติม จะนำมารายงานให้ทราบโดยทั่วกันอีกครั้ง ...ว้าเหว่จัง...สำเริง ปิติกะวงษ์ และแสงจันทร์ สุภัณวงศ์ เดินทางไปธุระและเยี่ยมญาติที่เมืองไทย  ส่งข่าวมาให้เพื่อนทราบว่า สนามบินไต้หวันและสุวรรณภูมิ เงียบสงบดีจัง...ปลอดภัยไว้ก่อน...ชัช -สุภาวดี ฤทธิ์เดช สื่อมวลชน ชิคาโก เดินทางมาประเทศไทยเช่นกัน บอกว่าก่อนออกจากบ้านต้องพกหน้ากากอนามัยติดตัวไปตลอด ในเขตที่มีผู้คนมาก บนรถไฟ วัด หรือที่แออัด ต้องรีบหยิบขึ้นมาสวมทันที Prey for Korat เมื่อวันที่ 15 ก.พ.วัดไทยแอล.เอ.และชาวไทยในแอล.เอ.ร่วมกันบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมและจุดเทียนอธิษฐานจิตแก่ผู้เสียชีวิตในเหตุโศกนาฎกรรมที่โคราชวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้เสียชีวิต 30 คนและบาดเจ็บ 58 คน  


นานๆจะพบกันครั้ง ส่วนหนึ่งกลุ่มพันธมิตร USA ถ่ายภาพร่วมกันมในงานสวดพระอภิธรรมศพป้าทองหล่อ เมย์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2020  ที่วัดไทยแอล.เอ.
 

พิธีฌาปนกิจศพ เชาว น์ บูรณะสมบัติ เจ้าของร้านอาหาร "เทพรส" อันลือชื่อในอดีต ซึ่งภรรยา ศรีประภา บูรณะสมบัติ และลูกๆ จัดขึ้น ณ สุสานไทยฮอลลีวูดฟอร์เอฟเวอร์ เมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่ 9 ก.พ. มีญาติพี่น้องและเพื่อนๆ ร่วมสมัยไปร่วมในพิธีแสดงความเสียใจแน่นสุสาน หลังจากทำพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมที่วัดไทยฯ 6-8 ก.พ. แล้ว


ภรณ์ทิพย์ (ปุ๋ย) ไซมอน (2 จากซ้าย) ประธานมูลนิธิแองเจิ้ล วิงส์ เข้าพบกงสุลใหญ่แอล.เอ.แจ้งเรื่องการดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิ Angels Wings ประจำปี 2563 ให้แก่นักเรียนเชื้อสายไทย-อเมริกันที่อาศัยอยู่ในเขตตะวันตกของสหรัฐฯ
 
@@@..ลอส แอนเจลิส... แดน แคนนิเนน ผอ.รณรงค์หาเสียงรัฐนิวยอร์กของไมเคิล บลูมเบิร์ก บอกว่าขณะนี้เหลืออยู่ 3 คนที่จะชิงชัยสาบานตนเข้าทำเนียบมขาวประกอบด้วย เบอร์นี่ แซนเดอร์ ,ไมเคิล บลูมเบิร์กและ ดอนัลด์ ทรัมพ์ เขามองข้าม โจ ไบเดน อดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐไปเพราะคะแนนจากโพลต่างๆถูกบลูมเบิร์กแซงแล้ว รวมทั้งบอกว่าโอกาสที่บลูมเบิร์กจะเอาชนะ ทรัมพ์ในการชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐสูงมากรวมทั้งทุนหาเสียงก็หนากว่า.....โปรดติดตามเพราะวันอังคารที่ 25 ก.พ.นี้จะเป็น Super Tuesday  มีการชิง delegates ในหลายรัฐ ดูผล Primary ตรงนี้ก็น่าจะมองภาพออกแล้ว..... ภรณ์ทิพย์ (ปุ๋ย) ไซมอน แจ้งเรื่องการดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิ Angels Wings ประจำปี 2563 ให้แก่นักเรียนเชื้อสายไทย-อเมริกันที่อาศัยอยู่ในเขตตะวันตกของสหรัฐฯ 4 รัฐ ได้แก่ รัฐแคลิฟอร์เนีย ,เนวาดา ,โอเรกอน และรัฐวอชิงตัน เป็นทุนทั้งสิ้น 50 ทุน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเชื้อสายไทยที่เรียนดีและมีความตั้งมั่นที่จะศึกษาต่อในระดับสูง ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยต่อไป มูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาดังกล่าวติดต่อกันเป็นปีที่ 4 แล้ว เริ่มจาก 26,31 และ 41 ทุน..... อวยพรให้ อรุณี (หน่อย) พูลพ่วง  รักษาสุขภาพร่างกายอยู่โรงพยาบาล Kaiser บนถนน Sunset Hollywood .เพราะติดเชื้อในกระแสเลือด ลามเข้าปอดเป็นสัปดาห์ที่ 4 แล้ว ทราบว่าหมอทุกคน พยายามหลีกเลี่ยงการผ่าตัด โดยใช้การเดรนน้ำออกทางด้านหลัง ตอนนี้คุณหมอบอกไม่พบเชื้อในกระแสเลือดแล้วแต่ยังต้องให้ยาฆ่าเชื้อทุก 4 ชั่วโมงเป็นเวลา 6- 8 สัปดาห์ ขอให้หายไว ๆ
 

เมื่อวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 คุณป้าหม่วย สืบนุกูล ได้อาราธนาพระครูศรีชัยวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล เมืองแฟร์ฟิลด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ไปเยี่ยมเยือนที่วัดวชิรธรรมาราม อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา และพาชมวัดหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่วัด  พร้อมถวายภัตตาหารเพลแก่คณะสงฆ์ที่ไปเยี่ยมเยือนด้วย  วัดวชิรธรรมาราม สร้างในที่ดินกว่าร้อยไร่  ซึ่งคุณอุ๊ กรุงสยาม ลูกชายของคุณป้าหม่วย ได้บริจาคเพื่อเป็นธรณีสงฆ์ใช้ในการสร้างวัดนี้ขึ้น


สองผู้อำนวยการสวัสดิการคอนตาคอสต้า เค้าตี้ Boonnie Belford  และ Sandra Mcquade จัดงานเลี้ยงฉลองวันแห่งความรักให้แก่ชาวเมืองพิทส์เบิร์ก แคลิฟอร์เนีย กว่าร้อยคน มีอาหารและเครื่องดื่มตลอดจนการแสดง และของขวัญมากมาย ต่างสนุกสนานไปเลยทีเดียว


เตรียมตัวจะเดินทางจากเมืองซานดิเอโก,มลรัฐแคลิฟอร์เนีย มาแจกรางวัลนักเรียนร.ร.เลยพิทยาคม น.พ.สมบัติ  แสนทอง ไม่สบายกระทันหัน ต้องให้ น.พ.ธาดา  เปี่ยมพงศ์สานต์ และ พิศมัย   แสนทอง ( ที่ 5& 6 จากขวา ) เป็นตัวแทน  หลังแจกรางวัลเสร็จในช่วงเช้าวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  คณะและ บรรดาครู พร้อมนักเรียนถ่ายภาพด้วยกันที่ระลึก 


เดินทางจากอเมริกา เพลินจิตต์  แสงสำราญ  สมทบเพื่อนเหล่าพยาบาลเชียงใหม่รุ่น 4 พบปะสังสรรค์ประจำปี  ด้วยการพากันท่องเที่ยวล่องใต้ แวะศึกษาธรรมที่วัดสวนโมกข์ อ.ไชยา จ. สุราษฎร์ธานี จากนั้นไป นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ที่วัดพระมหาธาตุฯ จ.นครศรีธรรมราช ต่อจากนั้นไปเล่นน้ำทะเลที่รกะบี่  ในภาพนี้คณะเดินทางถ่ายภาพกับพระสงฆ์ขณะแวะศึกษาธรรมที่วัดสวนโมกข์

@@@..ซาน ฟรานฯ..... แม้จะประสบปัญหาในบ้านเมือง รัฐบาลก็สามารถแก้ปัญหาต่างๆอย่างมืออาชีพ ชาวไทยในต่างแดนต่างคิดว่ารัฐบาลมาถูกทางแล้ว.....ได้รับเชิญให้ไปแสดงในบท หนุมาน ในงานสงกรานต์นี้ที่วัดมงคลรัตนาราม อดีตศิษย์เก่าศิลปกร น้องกรดนัย มิตรสัมพันธ์ จะมีคุณย่าไปเฝ้าขอบเวทีไม่ให้สาวๆเข้าใกล้....บินกลับจากเมืองไทย เรืองนาม พงศ์กลัด ไม่ได้โดนกักตัวที่สนามบิน สะดวกโยธินมีพระรอดองค์เดียวติดคอมา......อดีตข้าราชการกงสุลฯ ไตรยา โคเฮน แจ้งข่าวต้องการสาวไทยทั่วอเมริกาเข้าประกวดนางสงกรานต์ ที่วัดไทยแอลเอ เดือนเมษายนนี้ สอบถามได้ที่ วรินทร์ทิพย์ 818-282-8721 รสสุคนธ์ 818-441-9979....กงสุลสัญจร วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ นี้ ที่วัดไชยมงคล เมืองแฟร์ฟิวด์ มี 2 กงสุลใหม่ กนกพร ควรคิด และ กรณ์กิจจ์ ศิริวิสูตร นำทีมกงสุลสัญจรมาให้บริการ...


เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2020 โยมป้าดาราณี และ โยมฟิลลิป  ดิ๊กเกอร์  ได้มำทำบุญด้วยการถวายจตุปัจจัยไทยธรรม  ที่วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ นิวยอร์ก  เพื่อให้ทางวัดได้มีสิ่งของเครื่องใช้ เป็นการบำรุงพระพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป


เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ออท.พรพงศ์  กนิษฐานนท์ (ที่3จากซ้าย) เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน  และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ที่ ทำเนียบเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำจอร์แดน ซึ่งจัดโดย ออท. Lee Jae-wan เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี  เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ  ออท.ทั้งสองตกลงที่จะผลัดกันเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารค่ำระหว่างข้าราชการด้วยกัน  ซึ่งครั้งต่อไทยจะเป็นเจ้าภาพ


ศิรินารถ เดวิโดวิส (ที่สามจากซ้าย) นำทีมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เเสดงโชว์ในงานวันแห่งความรัก ที่โบสถ์คริสตจักร ยองเกอร์ นิวยอร์ก เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2020  ผู้แสดง จากซ้าย ประจวบ นพภิกุล,คุณครูธนบัตร เอี่ยมสะอาด,ศิรินารถ เดวิโดวิส,งามลักษณ์ ศิลป์พรมสาร์น,กาญจนา พาร์คเกอร์,พรรณี โตวรานนท์ ,จิตรา วงศ์ยู, และจรูญรัตน์ วงศ์รัตนะ


เพื่อนๆ จากชมรม “ชาวท่าศาลา” จ.นครศรีธรรมราชไปร่วมบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมให้แก่มยุรี  ส่งเสียง ในภาพ มนูญ  กาญจนภักดิ์ เป็นตัวแทนชมรมขณะมอบเงินที่สมาชิกร่วมทำบุญให้แก่ สามี ธนากร  ส่งเสียง สักขีพยานอาทิ วีระยุทธ์ อรช,ประศาธน์  สุนทรเดชา, จีระ กาญจนภักดิ์, เกื้อกูล เสพย์ธรรม,นันทวัน มีศรี,นิธิชาย ธานินพงศ์ และร.ต.ต.บรรเทา ทรัพย์เจริญ ฌาปนกิจวันที่ 13 กุมภาฯ 2563 ที่วัดท่าพระ,บางกอกใหญ่ 

@@@..ทั่วทิศ USA....เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์  2020 ออท.พรพงศ์  กนิษฐานนท์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน  และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ที่ ทำเนียบเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำจอร์แดน ซึ่งจัดโดย ออท. Lee Jae-wan เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี  เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ และสร้างความคุ้นเคยระหว่างข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตทั้งสองประเทศด้วย  และเพื่อเป็นประโยชน์ในการประสานงานระหว่างกัน  ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ทั้งสองได้ตกลงที่จะผลัดกันเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารค่ำระหว่างข้าราชการขึ้น โดยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีรับเป็นเจ้าภาพครั้งแรก  ซึ่งครั้งต่อไทยจะเป็นเจ้าภาพ....โยมป้าดาราณี และ โยมลุงฟิลลิป  ดิ๊กเกอร์  ได้มำทำบุญด้วยการถวายจตุปัจจัยไทยธรรม  ที่วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ นิวยอร์ก  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2020   เพื่อให้ทางวัดได้มีสิ่งของเครื่องใช้ เป็นการบำรุงพระพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปคราวเดียวกัน......เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย  ศิรินารถ เดวิโดวิส นำทีมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ไปเเสดงโชว์ในงานวันแห่งความรัก ที่โบสถ์คริสตจักร ยองเกอร์ นิวยอร์ก เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2020 สมาชิกของกลุ่มที่ไปร่วมแสดงครั้งนี้ อาทิ ประจวบ นพภิกุล,คุณครูธนบัตร เอี่ยมสะอาด,งามลักษณ์ ศิลป์พรมสาร์น,กาญจนา พาร์คเกอร์,พรรณี โตวรานนท์ ,จิตรา วงศ์ยู, และจรูญรัตน์ วงศ์รัตนะ...
 
สวัสดี พบกันใหม่อาทิตย์หน้า คนไกลบ้าน.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 47