อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

ค้นหาความเป็นตัวตนของ "คนธาตุดิน"

สัปดาห์นี้เข้าใจถึงรูปร่างลักษณะของคน "ธาตุดิน" ที่มีจุดเด่น มีความชัดเจน เพื่อสามารถสังเกตุแยกแยะว่าลักษณะเป็นอย่างไร อังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น.


ในคอลัมน์เมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา อาจารย์ได้นำเสนอเรื่องราวของ “คนธาตุลม” ไปแล้ว มาในสัปดาห์นี้ก็จะนำเสนอเรื่องราวการค้นหาตัวตนของ “คนธาตุดิน” เป็นลำดับต่อไป แต่ก่อนอื่นก็ต้องขอเท้าความกันสักนิดหนึ่ง เผื่อว่าบางท่านยังไม่ได้อ่านเรื่องราวของสัปดาห์ก่อนให้อ่านสักนิดนะครับ

คนเราทุกคนที่เกิดมา ร่างกายนั้นย่อมจะต้องประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้งสี่ อันได้แก่ ดิน น้ำ ลม ไฟ ก่อเกิดเป็นตัวตนขึ้นมา แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครมีธาตุอะไรเด่น มีองค์ประกอบของธาตุใดสูงเป็นพิเศษ โดยทั่วไปคนเราส่วนใหญ่ กล่าวได้ว่าเป็นคนธาตุผสม คือมีธาตุทั้ง 4 คลุกเคล้ากัน แต่คนที่มีธาตุใดธาตุหนึ่งเด่นมากเป็นพิเศษก็จะมีความชัดเจน มีอัตตาลักษณ์เป็นที่เด่นชัด และจะมีหลักที่สามารถบ่งบอกถึงลักษณะท่าทางอุปนิสัยใจคอ ความเหมาะสมทางอาชีพการงาน อีกทั้งความเป็นไปและเรื่องราวต่างๆในชีวิตของบุคคลนั้นๆได้

ในบทความนี้ อาจารย์จะหยิบยกเรื่องราวของผู้ที่มีธาตุดินเด่นชัด หรือจะเรียกง่ายๆว่า “คนธาตุดิน” มากล่าวถึงเป็นลำดับที่สาม

เราควรจะต้องเข้าใจถึงรูปร่างลักษณะของคนธาตุดินที่มีจุดเด่น มีความชัดเจน เพื่อให้คุณๆ สามารถสังเกตุแยกแยะ ว่าลักษณะอย่างไร จึงจะเป็นคนธาตุดินได้ง่ายขึ้น กันเสียก่อน กล่าวคือ- ธาตุดิน เป็นคนเนื้อแน่น หากลองได้อ้วนแล้ว จะให้ลงนั้นเป็นเรื่องยาก

- ธาตุดิน ผิวมักคล้ำ หรืออาจเป็นคนผิวสองสี ผิวค่อนข้างมีความแข็งแรง มีภูมิต้านทานสูง ไม่แพ้ง่าย และโดยภาพรวมของคนธาตุดินนั้น จะมีบุคลิกที่ดูเข้มแข็ง มีน้ำอดน้ำทนกว่าธาตุอื่นๆ

- ธาตุดิน เส้นผมจะมีน้ำหนัก รากผมมีความแข็งแรง แต่ก็มักจะแพ้ผม ผมมักจะหงอกก่อนวัย


นอกจากนี้จะสังเกตุจากอุปนิสัยได้ว่า เป็นคนค่อนข้างหนักแน่น ใจเย็น เก็บอารมณ์ได้ดี ควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่าธาตุอื่นๆ แต่ถ้าหนักเกินไปเกิดมีการระเบิดอารมณ์ขึ้นมาก็จะรุนแรงมาก เป็นคนที่มีความอดทน ทำอะไรก็มีความตั้งใจมุ่งมั่นดี มีความคิดสร้างสรรดี มีความไตร่ตรองดี ตัดสินใจแล้วไม่ค่อยเปลี่ยนใจ รอคอยอะไรได้นานๆ รักใครก็ให้ความรักแบบสุดหัวใจ

หากคุณหรือคนใกล้ตัวคุณเองนั้น มีบุคลิกลักษณะอุปนิสัยตรงกับ “คนธาตุดิน” แล้วเราก็สามารถรู้ได้ว่า คนธาตุดินนั้นเหมาะสมกับสิ่งที่จะกล่าวดังต่อไปนี้

งานที่เหมาะสมกับคนธาตุดินจะได้แก่

  1. กิจการในลักษณะกงสี หรือกิจการที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น
  2. งานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร กรวดหินดินทราย เหมืองแร่ ปลูกป่า เกษตรกรรม อุตสาหกรรม งานก่อสร้าง ฯลฯ
  3. งานที่ต้องใช้ความอดทนรอคอย เช่น การบ่มไวน์ ปลูกพืชพันธุ์ที่ให้ผลผลิตช้า
  4. งานด้านการปกครอง ปกครองคนหมู่มาก
  5. งานที่ต้องอยู่กับความหลากหลาย และสามารถคลุกคลีกับคนหลายระดับ เช่น เจ้าของตลาด


ทางด้านการเงิน คนธาตุดินมักจะเป็นคนอดออม ไม่ทำอะไรตามอารมณ์ ไม่ตามกระแสความนิยม เป็นคนมัธยัสถ์ หากไม่จำเป็นก็จะไม่ใช้จ่าย มีความรอบครอบในการใช้เงิน จึงมักจะชอบฝากเงินมากกว่าการใช้จ่าย

ทางด้านสุขภาพ คนธาตุดินมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับการที่ร่างกายดูดซับของเสียไว้ ไม่สามารถขับของเสียออกได้หมด มีสารตกค้างในร่างกายมาก จึงมักเป็นโรคปวดข้อ โรคไต โรคหัวใจ ไขมันอุดตัน คนธาตุดินควรอยู่ในสถานที่ที่มีความเป็นธรรมชาติ มีต้นไม้ อากาศถ่ายเทสะดวก อาคารที่มีความโปร่ง มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกทางด้านความรัก คนธาตุดินจะเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจผู้อื่น จึงเป็นคนเข้าใจในตัวคนรัก มีความหนักแน่น อาจมีการทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่บ้าง แต่ก็ไม่แตกแยกกันได้ง่ายๆ แม้นคนธาตุดินจะไม่ค่อยโรแมนติคสักเท่าไหร่ แต่เมื่อได้ตกลงปรงใจกับใครแล้ว ก็มักให้ความสำคัญในเรื่องการสร้างฐานะสร้างความมั่นคง ดังนั้นคนธาตุดินจึงมักมีโอกาสที่จะสร้างฐานะได้มั่นคงมากกว่าคนธาตุอื่น

ธาตุที่ส่งเสริมคนธาตุดิน ได้แก่ คนธาตุน้ำ
ธาตุที่ไม่ส่งเสริมคนธาตุดิน ได้แก่ คนธาตุไฟ

ในสัปดาห์หน้า อาจารย์จะนำเสนอเรื่องราวของ “คนธาตุน้ำ” อย่าลืมติดตามกันนะครับ.
...............................................
คอลัมน์ : พยากรณ์สอนกันได้
โดย “อ.พราหมณ์เมศ วาสุเทพ”
ขอบคุณภาพจาก : Pixabay

คลิกติดตามอ่านคอลัมน์พยากรณ์สอนกันได้ทั้งหมดที่นี่ 

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 69