อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 8 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 8 กรกฎาคม 2563

ขุมทรัพย์ที่'วัดกุฎีดาว' ตำนานน่าค้นหาแต่ไม่ควรไปขุด

สัปดาห์นี้ไปดูความสวยงามโบราณสถานของ "วัดกุฎีดาว" เมืองกรุงเก่า กับเรื่องราวขุมสมบัติที่เรียก "ปู่โสมเฝ้าทรัพย์" อังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น.

อยุธยายศล่มแล้ว ลอยสวรรค์ ลงฤา
สิงหาสน์ปรางค์รัตน์บรร เจิดหล้า
บุญเพรงพระหากสรรค์ ศาสน์รุ่ง เรืองแฮ
เรืองเรืองไตรรัตน์พ้น พันแสง
รินรสพระธรรมแสดง ค่ำเช้า
เจดียฺ์ระดะแซง เสียดยอด
ยลยิ่งแสงแก้วเก้า แก่นหล้าหลากสวรรค์
โบสถ์ระเบียงมณฑปพื้น ไพหาร
ธรรมาสน์ศาลาลาน พระแผ้ว
หอไตรระฆังขาน ภายค่ำ
ไขประทีปโคมแก้ว ก่ำฟ้าเฟือนจันทร์ฯ
เสร็จสารพระยศซ้อง สรรเสริญ
ไป่แจ่มใจจำเริญ ร่่ำอ้าง
ตราตรอมตระโมจเหิน วนสวาท
อกวะหวิวหวั่นร้าง รีบร้อนการณรงค์ฯ


บทโคลงนิราศนรินทร์ ที่แต่งโดยนายนรินทร์ธิเบศร์(อิน) ภายหลังกรุงศรีอยุธยาล่มสลายแตกพ่ายแก่ทัพพม่า ในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2310

ก่อนเสียกรุงฯ เกิดลางบอกเหตุ หลายอย่างหลายประการ อาทิ อีกาบินมาตกตายเสียบบนยอดเจดีย์วัดราชบูรณะ พระประธานวัดพนัญเชิงไหลนองจนถึงสะดือพระบรมไตรโลกนาถ พระประธานวัดพระศรีสรรเพ็ชอกแตก ดวงตาตกลงมาที่ตัก อากาศวิปริตแปรปรวน

ความพินาศเสียหายในภัยสงครามครั้งนั้น ใครมีสมบัติต่างก็หาที่ฝังที่เก็บงำให้พ้นจากภัยสงคราม ที่ไม่รู้ว่าใครเป็นใครวัดกุฎีดาว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่เพียงจะเป็นวัดที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัดกุฎีดาวยังถูกพูดถึงกันมากถึง เรื่องของ ปู่โสมเฝ้าทรัพย์

สภาพเป็นวัดร้าง สันนิษฐานว่าจะสร้างขึ้นใกล้เคียงกับวัดมเหยงคน์ ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลกัน ปี พ.ศ. 2309 ก่อนเสียกรุงศรีอโยธยา สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ได้สถาปนาพระเทพมุนี จากวัดกุฎีดาว เป็นสมเด็จพระสังฆราช ทั้งมีการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยอยุธยาตอนปลายกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดกุฎีดาวเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติเมื่อ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2478 ภายหลังการขุดแต่งเพื่อบูรณะครั้งใหญ่ในปีพ.ศ. 2542 พบหลักฐานยืนยันที่ตั้งของพระอุโบสถ จากฐานของเสมาทั้งหกทิศที่ขุดพบและจากซากปรักหักพังของวัดพบกำแพงและซุ้มประตูตลอดจนอุโบสถ เจดีย์ประธาน และเจดีย์รายอีก 7 องค์ ตัววิหารตั้งอยู่ด้านหลังเจดีย์ประธานที่ยอดหักโค่นลงมา เหลือบางส่วนขององค์ระฆังปรากฎให้เห็น ทั้งยังขุดพบกุฏิสงฆ์และพระตำหนักที่เรียกว่า “กำมะเลียน”

เรื่องของวิญญาณปู่โสมและสมบัติที่วัดกุฎีดาว เริ่มจากการที่พระองค์เจ้าพีระฯ และพระสหายได้นำเครื่องมือทันสมัยมาตรวจหาสมบัติที่วัดนี้ตามลายแทงที่ได้มาเครื่องมือตรวจพบสัญญาณบ่งบอกถึงทองคำจำนวนมาก แต่ระหว่างการขุดในเวลาหลายวันกลับพบเหตุการณ์ ประหลาดหลายประการทั้งเห็นคนโบราณร่างกำยำไม่มีศีรษะ และการเคลื่อนตัวของสมบัติใต้ดิน ตลอดจนการเสียชีวิตอย่างกะทันหันของพระสหาย และอาเพศอีกหลายอย่างหลายประการ ทำให้การขุดค้นสมบัติต้องล้มเลิกในที่สุด

ความเชื่อเรื่องขุมทรัพย์และปู่โสมที่วัดกุฎีดาว เป็นตำนานเป็นเรื่องเล่าที่น่าค้นหา แต่ไม่ควรไปขุดค้น.
....................................
คอลัมน์ : ชำเลืองเมือง
โดย “แรมทาง" 
ขอบคุณภาพจาก : Pixabay , สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอยุธยา

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 86