อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 29 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 29 กันยายน 2563

GC ชูแคมเปญ Waste This Wayในบอลจุฬา-มธ.

GC ร่วมกับ "จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์" ลุยแคมเปญ Waste This Way : รักษ์โลกให้ถูกทาง ในงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 74 ปลุกกระแสสังคมจัดการขยะถูกวิธี อังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.20 น.


งานฟุตบอลประเพณีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 74 จัด ภายใต้แนวคิด Make a Change เปลี่ยน ปรับ ขยับสังคม เพื่อปลุกกระแสสังคมตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากการแข่งขันฟุตบอลที้เป็นไฮไลท์แล้ว ยังมีขบวนพาเรด 3 ขบวน ทั้ง ขบวนธง ขบวนสะท้อนสังคม และขบวนสื่อแนวคิดหลัก ที่ออกแบบให้เป็นขบวนพาเหรดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยอุปกรณ์ที่ใช้จะทำจากวัสดุทดแทน เช่น กระดาษ หรือผ้าที่ผ่านกระบวนการ Recycle Upcycling รวมถึงจะนำไม้เก่ามาใช้ใหม่ให้คุ้มค่า และครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จุฬาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC จัดแคมเปญ Waste This Way รักษ์โลกให้ถูกทาง เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกต้องผ่านแนวทาง ลด เปลี่ยน แยกสำหรับผลการจัดการขยะของแคมเปญ Waste This Way ภายหลังสิ้นสุดงานฯ มีขยะทั้งหมด 4,995 กิโลกรัม ใช้กล่องบรรจุอาหารเคลือบพลาสติกชีวภาพ 8,880 ชิ้น ทำให้มีการใช้แก้วพลาสติกครั้งเดียวทิ้งเพียง 2,487 ชิ้น โดยขยะทั้งหมดนำไปสร้างมูลค่าเพิ่ม คือ ขวดพลาสติกไปทำรองเท้า ผ้าและไวนิลทำกระเป๋ามอบให้นักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ไม้นำไปสร้างบ้านร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา ขยะรีไซเคิลที่แห้งสะอาดนำเข้ากระบวนการรีไซเคิลและเผาเป็นพลังงาน ขยะเศษอาหารนำไปเป็นอาหารสัตว์และทำปุ๋ย ขยะพลาสติกชีวภาพนำไปฝังเพื่อสลายเป็นปุ๋ยหรือใช้เป็นกระถางเพาะชำ การจัดการขยะครั้งนี้สามารถลดก๊าสเรือนกระจกได้ 18,121 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 2,013 ต้น ส่งผลให้ลดการนำขยะไปฝังกลบได้ร้อยละ 72ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) GC กล่าวว่า GC นับเป็นส่วนเล็กๆ ที่มีโอกาสร่วมส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกวิธี ผ่านแนวคิด “ลด เปลี่ยน แยก” โดยการลดการใช้พลาสติก เปลี่ยนมาใช้ภาชนะไบโอพลาสติกที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และแยกขยะทุกชิ้นภายในงาน โดยวางจุดคัดแยกขยะครอบคลุมทุกจุดของสนามศุภชลาสัย พร้อมมีจิตอาสาที่เป็นบุคลากรของ GC ทั้งกรุงเทพฯและระยอง นิสิต นักศึกษาจากทั้ง 2 มหาวิทยาลัยมาช่วยคัดแยกขยะและให้ความรู้การจัดการขยะ เพื่อส่งต่อขยะไปยังปลายทางได้อย่างเหมาะสม

นายอภิสิทธิ์ ปุเลตัง จิตอาสา จุฬาลงกรณ์มหวิทยาลัย กล่าวว่า ครั้งแรกที่ได้ร่วมเป็นจิตอาสาของงานฟุตบอลประเพณีฯ ไม่ใช่เพียงช่วยคัดแยกขยะ แต่ยังเป็นการประชาสัมพันธ์แบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับคนในสังคม และสร้างจิตสำนึกให้กับคนรุ่นใหม่

ทูตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า เมื่อนำการจัดการขยะอย่างถูกวิธีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในงานฟุตบอลประเพณีฯ ทำให้หลายๆคนได้เห็นภาพชัดเจนขึ้น ผู้ที่เข้าร่วมงานทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน หรือประชาชนทั่วไปก็เห็นด้วยกับการคัดแยกขยะ หลังจบงานขยะก็ไม่เป็นปัญหาและยังได้ส่งต่อในที่ที่ควรจะไปจริงๆ ด้วย 2 มือเล็กๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงสังคม


บอกต่อ : 26