อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

อยากรู้คำตอบ! ทำไมต้องเสริมฮอร์โมนชาย (ตอน1)

ฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรน มีหน้าที่สำคัญคือกระตุ้นให้แสดงลักษณะความเป็นชาย และรักษาให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง เสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 00.15 น.


ผู้ชายจำนวนหนึ่งมีความเข้าใจผิดว่าการได้รับฮอร์โมนชายเทสโทสเตอโรนเพิ่มขึ้น จะช่วยให้การแข็งตัวดีขึ้น ฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรน มีหน้าที่สำคัญคือกระตุ้นให้แสดงลักษณะความเป็นชาย และรักษาให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง รวมไปถึงเรื่องความต้องการทางเพศ การสร้างเชื้ออสุจิ ปริมาณของขนตามร่างกาย กล้ามเนื้อและกระดูก สมองจะควบคุมการสร้างเทสโทสเตอโรน ซึ่งผลิตจากลูกอัณฑะ

ค่าฮอร์โมนเพศชายที่ตรวจพบในเลือดถ้าต่ำกว่า 1.3 ng/ml.จะแสดง ออกเด่นชัดคือไม่มีการแข็งตัวในช่วงกลางดึก ในวัยเจริญพันธุ์และวัยทองต้น ๆ ยังพบว่ามีการแข็งตัวได้ดีตอนหลับ จากธรรมชาติที่ต้องการเพิ่มออกซิเจนให้แก่กล้ามเนื้อ ฮอร์โมนชายในวัยหนุ่มมีจำนวนมากพอเพียงถึงจะทำให้กล้ามเนื้อแข็งตัวได้ เพื่อจะได้เพิ่มออกซิเจนมากขึ้น 5 เท่าตัว การแข็งตัวอยู่ได้นานครึ่งชั่วโมงก็ได้

วัยหนุ่มจะมีกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นจากการเพิ่มออกซิเจน แต่ถ้าฮอร์โมนเพศชายน้อยลงไปมาก หากมีปัญหาของหลอดเลือดบีบตันไม่สามารถขยายตัวได้ดีก็จะขาดออกซิเจนและลดการแข็งตัวลงไปอีก ออกซิเจนจึงเป็นของจำเป็นสำหรับกล้ามเนื้อเพศ ถ้าขาดออกซิเจนบ่อย ๆ เช่น ในวัยทองการแข็งตัวก็ลดลง การแข็งตัวที่ลดลงขึ้นอยู่กับปัญหาหลายอย่าง เช่น มีปัญหาเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ทำให้เส้นเลือดไม่ยืดหยุ่นเพียงพอ การเพิ่มฮอร์โมนเพศชายก็ไม่ได้ผล

ดังนั้นการเข้าใจว่าฮอร์โมนเพศชายช่วยเพิ่มการแข็งตัวนั้นจึงเป็นแบบรู้เท่าไม่ถึงการณ์!

การเสริมฮอร์โมนเพศชายในกลุ่มชายที่ขาดฮอร์โมนเพศชายสามารถไปเพิ่มความรู้สึกทางเพศให้ดีขึ้น ให้มีความต้องการทางเพศถี่ขึ้น มีเพศสัมพันธ์บ่อยครั้งขึ้น ดีขึ้น 65% ในชายหนุ่ม สำหรับวัยทองจะได้ผลเพียง 44% ดังนั้นวัยสูงอายุจึงบ่งบอกถึงปัญหาของเส้นเลือดเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากฮอร์โมนชายที่ลดลง ผลลัพธ์จึงได้ผลดีในชายหนุ่มมากกว่าชายวัยทอง ซึ่งในชายสูงอายุมักจะมีปัญหาฮอร์โมนเพศต่ำคู่กับปัญหาเส้นเลือดอุดตันร่วมด้วยกันเสมอและยังมีปัญหาความเครียดผสมโรงให้การอ่อนตัวแย่ลงไปเรื่อย ๆ

การฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศด้วยการใช้ยาฉีดหรือรับประทานยาจึงเป็นทางสายตรงที่ฟื้นฟูกล้ามเนื้อเพศให้แข็งแรงโดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มฮอร์โมนได้ในกรณีที่ฮอร์โมนเพศชายอยู่ในเกณฑ์ปกติ จะได้ไม่ต้องเสี่ยงต่อโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

การฟื้นฟูเรื่องการแข็งตัวนั้นจะต้องหาสาเหตุของปัญหาก่อน แล้วจึงทำการรักษา หากพบว่าฮอร์โมนเพศชายต่ำกว่าเกณฑ์ และสามารถเพิ่มได้อย่างปลอดภัยก็จำเป็นต้องได้รับการเพิ่มฮอร์โมนเพศชายร่วมกับการใช้ยาฟื้นฟูกล้ามเนื้อเพศ อย่าพยายามเพิ่มฮอร์โมนเพศชายด้วยตัวเองเพราะมีอันตรายมากถ้าใช้ฮอร์โมนเพศชายในผู้ที่มีโรคมะเร็งซ่อนอยู่ เช่น มะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นต้น ขอเตือนว่าอันตรายอย่างมาก.

................
ดร.อุ๋มอึ๋ม


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

ความคิดเห็น