อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 1 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 1 เมษายน 2563

เปิดสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็ง การคุ้มครองผู้บริโภคฯ

"รองพ่อเมืองตราด" เปิดโครงการสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็ง ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ 6) ศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.14 น.


เมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ราชการจังหวัดตราด  มอบหมายให้ นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็ง ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ 6) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จัดขึ้น ในพื้นที่จังหวัดตราดโดยมีคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด  / อำเภอ  / เทศบาล / องค์การบริหารส่วนตำบล  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด / เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนผู้ประกอบการธุรกิจในพื้นที่ และผู้สนใจในจังหวัดตราด  รวม 100 คน เข้าร่วมในโครงการ ที่ห้องประชุมโรงแรมบ้านปูรีสอร์ท ตำบลหนองคันทรง  อำเภอเมืองตราด 


นายปฐวี เยาวลักษณ์ ผู้อำนวยการส่วนประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด 2  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับท้องถิ่น เพื่อให้มีอำนาจหน้าที่ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์และเจรจาไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในเบื้องต้น ก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด และติดตามสอดส่องพฤติการณ์ผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่ เพื่อรายงานให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดทราบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จึงได้จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น  เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และความรู้ ในการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น การรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค การตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ และมีองค์ความรู้ที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ ซื้อสินค้าและบริการ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบธุรกิจทราบถึงการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภค  ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการคุ้มครองผู้บริโภคในเขตพื้นที่จังหวัดตราด อย่างไรก็ตาม การจัดโครงการดังกล่าว นอกจากจะมีการให้ความรู้ในเรื่องของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว ยังมีการให้ความรู้ในเรื่องการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ และการเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 อีกด้วยอนุชา สุภาภา ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.ตราด

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 33