อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

"นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 63" มหิดลคิดยารักษาไข้เลือดออก

Be เชื่อในภาพฝันที่ยิ่งใหญ่, Do ลงมือทำตามภาพฝัน, Have ในที่สุดเป้าหมายสามารถกลายเป็นจริงดั่งภาพฝัน หลัก 3 ประการ ของศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์พงศ์ราม รามสูต อาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น.

Be เชื่อในภาพฝันที่ยิ่งใหญ่และเป็นภาพเป้าหมายที่ฝังอยู่ในจิตใต้สำนึก, Do ลงมือทำตามภาพฝันทุกวันด้วยความมุ่งมั่นจนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย, Have ในที่สุดเป้าหมายสามารถกลายเป็นจริงได้ดั่งภาพฝัน

เป็นหลัก 3 ประการ ที่ ศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์พงศ์ราม รามสูต หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยแอนติบอดี และ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้ในการทำงานวิจัยที่ประสบความสำเร็จและได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากมาย ล่าสุดกับผลงานวิจัยที่ภาคภูมิใจ  ยาชีวภาพแอนติบอดีมนุษย์สำหรับรักษาโรคไข้เลือดออกที่ได้รับความสนใจจากบริษัทในสหรัฐอเมริกา และท่านยังได้ยังได้รับรางวัล นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงานวันนักประดิษฐ์เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาอีกด้วย

สำหรับการวิจัยยาชีวภาพแอนติบอดีมนุษย์สำหรับรักษาโรคไข้เลือดออก เริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2552 โดยร่วมวิจัยกับมหาวิทยาลัยโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ด้วยทุนวิจัยสนับสนุนจาก Japan International Cooperation Agency (JICA) และจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) รวมกว่า 70 ล้านบาท โดยได้มีการสร้างห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยแอนติบอดีขึ้นที่ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล วิจัยโดยนำเม็ดเลือดขาวของผู้ป่วยไข้เลือดออกมารวมกับเซลล์ Myeloma ชนิดใหม่ แล้วนำมาคัดเลือกหาแอนติบอดีที่สามารถยับยั้งไวรัสไข้เลือดออกได้ทั้ง 4 สายพันธุ์ ก่อนนำมาทดลองในเชื้อไวรัสที่ก่อโรคจริงในคน พบว่าสามารถยับยั้งได้ทั้งหมด จากนั้นนำมาทดสอบในหนู และลิงที่ถูกฉีดเชื้อไวรัสไข้เลือดออก 10 ล้านตัว พบว่าแอนติบอดีสามารถกำจัดไวรัสจนหมด ภายใน 2 วัน ในปี 2561 บริษัท BSV Bioscience สหรัฐอเมริกา ที่ได้ทำการรวบรวมแอนติบอดีจากนักวิจัยทั่วโลก มาทดสอบในหนูดัดแปลงพันธุกรรม ที่ถูกฉีดไวรัสทิ้งไว้ 1 วัน พบว่าแอนติบอดีจากนักวิจัยไทยให้ผลดีที่สุด โดยสามารถรักษาหนูให้รอดชีวิตได้ 100% จึงเป็นที่มาของการทำสัญยาลงทุนสู่เชิงพาณิชย์ โดยวางแผนที่จะทดลองกับคนปกติในปี 2564 และกับผู้ป่วยไข้เลือดออกในปีถัดไป ก่อนจะขึ้นทะเบียนกับองค์การอาหารและยา (อย.) และออกสู่ตลาดในปี 2569สัญญาที่ทำกับบริษัทสหรัฐนั้นเป็นแบบให้สิทธิในประเทศไทย ซึ่งเจ้าของผลงานสามารถนำมาต่อยอดผลิตและลงทุนทางการตลาดเองในประเทศไทยได้ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าคนไทยจะสามารถใช้ยาที่คิดขึ้นนี้ในราคาที่เข้าถึงได้

จากผลงานวิจัยดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ส่งผลให้ ศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์พงศ์ราม และคณะ ได้รับรางวัลผลงานวิจัย และผลงานประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จาก วช. ถึง 3 ครั้ง และรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติในปีนี้.

.....................................................
นภาพร พานิชชาติ.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 38