อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563

โรงเรียนบางลี่วิทยา จัดงานวิชาการ ครั้งที่ 10

โรงเรียนบางลี่วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 “Open House” เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ จัดงานบางลี่ วิชาการ ครั้งที่ 10 ศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.44 น.


เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.เชี่ยวชาญ ดวงใจดี ผู้อำนวยการ โรงเรียนบางลี่วิทยา อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 “Open House” เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้จัดงานบางลี่ วิชาการ ครั้งที่ 10 เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักเรียนในด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา และผลงานต่างๆ ให้กับนักเรียนในเขตอำเภอสองพี่น้อง ได้เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมต่างๆได้แก่ 1.งานนิทรรศการ 2.การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ 3.การประกวดกิจกรรมต่างๆ 4.การแข่งขันกีฬา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ และผลงานที่เกิดจากการเรียนการสอน เพื่อก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 นักเรียน นำทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ สามารถทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาต่อไป

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายเกษม คำศรี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดงานบางลี่ วิชาการ ครั้งที่ 10 “Open House” เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ โดยมีคณะครูได้นำนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ จำนวน 40 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เข้าร่วมแข่งขัน โดยผู้ชนะเลิศได้รับรางวัล พร้อมเกียรติบัตรเหรียญทอง ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับรางวัล พร้อมเกียรติบัตรเหรียญเงิน ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับรางวัล พร้อมเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

----------------------------------

ครรชิต กระโห้แก้ว ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%