อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

"บุหรี่ไฟฟ้า"

ท่านผู้อ่านที่ติดตามบทความคอลัมน์นี้เป็นประจำอาจจะพอจำได้ว่า เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 ท่านอาจารย์ นายแพทย์หทัย ชิตานนท์ ได้เสนอความรู้สู่ประชาชนแล้ว เรื่อง “มีอะไรในบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์?”        อาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น.


ท่านผู้อ่านที่ติดตามบทความคอลัมน์นี้เป็นประจำอาจจะพอจำได้ว่า เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 ท่านอาจารย์ นายแพทย์หทัย  ชิตานนท์ ได้เสนอความรู้สู่ประชาชนแล้ว เรื่อง “มีอะไรในบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์?”

แต่ยังมีคำถามในสังคมอีกมากมายสอบถามผม ผมจึงรบกวนขอข้อมูลจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ ให้ความกระจ่างในบทความนี้แนว ถาม–ตอบ ดังนี้

ถาม  มารู้จักบุหรี่ไฟฟ้า

ตอบ  บุหรี่ไฟฟ้าเป็นยาสูบชนิดใหม่ ที่ผู้สูบจะได้รับสารนิโคติน ที่ระเหยด้วยความร้อนจากแบตเตอรี่ไฟฟ้าเข้าสู่ร่างกาย การสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นวิธีการนำสารเสพติดนิโคตินเข้าสู่ร่างกาย เช่นเดียวกับการสูบบุหรี่ อุปกรณ์สูบบุหรี่ไฟฟ้า เรียกว่า Nicotine Delivery Device หรืออุปกรณ์นำส่งสารเสพติด

ถาม  บุหรี่ไฟฟ้าประกอบด้วยอะไร

ตอบ  บุหรี่ไฟฟ้าเป็นแท่งกลมคล้ายบุหรี่ ตัวมวนบุหรี่ไฟฟ้า
แบ่งเป็นส่วนของแบตเตอรี่และส่วนที่บรรจุขวดขนาดเล็กใส่ของเหลวที่มีนิโคตินผสมอยู่ เวลาสูบ สวิตช์ไฟจะถูกเปิดทำให้เกิดไฟแดงที่ปลายแท่งพร้อมกับการทำงานของแบตเตอรี่ เกิดความร้อนทำให้ของเหลวในขวดที่บรรจุไว้ระเหยขึ้นมาเป็นควัน ถูกสูดเข้าไปในปอดทำให้ได้รับนิโคตินก่อนที่จะถูกพ่นออกมา

ถาม  ทำไมจึงมีการผลิตบุหรี่ไฟฟ้าขึ้น

ตอบ  การเกิดขึ้นของบุหรี่ไฟฟ้ามาจากหลายสาเหตุ คือ

หนึ่ง คือ ปัจจุบันสังคมไม่ยอมรับการสูบบุหรี่ และประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ เนื่องจากความตื่นตัวถึงอันตรายของควันบุหรี่มือสอง จึงมีผู้คิดค้นบุหรี่ไฟฟ้าขึ้น ผู้ผลิตหวังว่าผู้ที่ติดบุหรี่สามารถที่จะสูบบุหรี่ไฟฟ้า ในที่ที่กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ได้

สอง คือ การสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นวิธีการนำสารเสพติดนิโคติน  (Nicotine Delivery) เข้าสู่ร่างกาย

สาม คือ ผู้ผลิตอ้างว่าเพื่อลดอันตรายจากการสูบบุหรี่ (Harm reduction) เพื่อใช้สูบทดแทนบุหรี่ในผู้ที่อยากเลิกสูบบุหรี่ แต่เลิกไม่ได้

สี่ คือ การต่ออายุธุรกิจยาสูบ ที่ตลาดบุหรี่ธรรมดามีแนวโน้มหดตัวทั่วโลกบริษัทบุหรี่จึงผลิตบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นมาเพื่อรักษาผลกำไร และลูกค้าที่เสพติดนิโคตินไว้

ถาม  บุหรี่ไฟฟ้าเสพติดหรือไม่

ตอบ  บุหรี่ไฟฟ้าเสพติดรุนแรงเหมือนบุหรี่ธรรมดา สารที่ทำให้เกิดการเสพติดในบุหรี่ไฟฟ้าคือสารนิโคตินที่สกัดจากใบยาสูบ หรือจากการสังเคราะห์ ถ้าหากเป็นบุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่ได้ผสมนิโคติน ก็ไม่เสพติด การสูบเป็นการสูบตามแฟชั่น แต่ส่วนใหญ่แล้วบุหรี่ไฟฟ้าล้วนมีนิโคตินเป็นส่วนประกอบสำคัญ

ถาม  นิโคตินเพียงแต่ทำให้เกิดการเสพติด แต่ไม่มีอันตรายอย่างอื่นมิใช่หรือ

ตอบ • นิโคตินเป็นอันตรายต่อสมองของทารก เด็ก และวัยรุ่น ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสมองอย่างถาวร
        • นิโคตินยังเป็นอันตรายต่อหลอดเลือด ทำให้เซลล์เยื่อบุหลอดเลือดตาย ทำให้ความยืดหยุ่นของหลอดเลือดลดลง นำไปสู่การเกิดโรคหัวใจได้
       • นิโคตินกระตุ้นระบบชีววิทยาของร่างกายหลายระบบ ทำให้เกิดการหลั่งสารหลายชนิด ซึ่งนำไปสู่การเกิดโรคหลายชนิดได้
       •การเสพติดนิโคตินมีความรุนแรงมาก ส่วนใหญ่ของคนที่เสพติดจะเลิกไม่ได้
       แหล่งข้อมูล  The Health Consequences of Smoking; 50 years of progress : a Report of the Surgeon General 2014

ถาม  นอกจากนิโคตินแล้ว สารเคมีชนิดอื่น ๆ ในไอน้ำบุหรี่ไฟฟ้า ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายมิใช่หรือ

ตอบ  จากรายงานวิจัยที่เผยแพร่เพิ่มมากขึ้นมากขึ้น พบว่าการสูบบุหรี่ ส่งผลเสียต่อเยื่อบุหลอดเลือดทั่วร่างกาย มีรายงานการวิจัยที่พบว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้า ทำให้เซลล์บุผนังหลอดเลือดที่อักเสบทำให้เซลล์ตายและหลุดลอยอยู่ในกระแสเลือดภายหลังการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพียง  10  ครั้ง ส่วนผนังหลอดเลือดที่อักเสบและเซลล์ตาย จะเกิดขบวนการซ่อมแซม ทำให้ผนังเส้นเลือดหนาขึ้น และสุดท้ายอาจนำไปสู่หลอดเลือดตีบตันได้
แหล่งข้อมูล  Antonie wicz Atherosclerosis 2016 ; 255:179-185

การสูบบุหรี่ไฟฟ้ายังทำให้เกิดการอักเสบของเยื่อบุหลอดลม และถุงลมขนาดเล็ก อนุภาคในละอองฝอยไอน้ำบุหรี่ไฟฟ้า มีขนาดเล็กมาก ๆ หลายชนิดเล็กกว่าอนุภาคที่พบในควันบุหรี่ธรรมดา ทำให้อนุภาคเล็กมากเหล่านี้ ถูกสูดเข้าไปถึงจุดที่ลึกมากที่สุดของปอด ทำให้เกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อปอดมากขึ้น

การทดลองในหนู ที่ทำให้หายใจเอาไอน้ำบุหรี่ไฟฟ้าเข้าสู่ปอด พบว่าเยื่อบุหลอดลมและถุงลมปอดเกิดการอักเสบ และเกิดการเปลี่ยนแปลงที่พบเช่นเดียวกับปอดของหนูที่ได้รับควันบุหรี่ธรรมดา ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงระยะแรกที่พบในโรคถุงลมพองในคนที่สูบบุหรี่
แหล่งข้อมูล  Garcia-Ascos : Thorax 2016 ; 71:1119-1129

ข้อมูลจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่.


.....................................................
นายแพทย์สุรพงศ์ อำพันวงษ์.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 30