อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563

เยี่ยมชม"สวนเทพหยา"ป่าขาด โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

พล.ร.ต.กฤษฎา รัตนสุภา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ได้พากำลังพลเยี่ยมชม "สวนเทพหยา" ป่าขาด อ.สิงหนคร จ.สงขลาโครงการเศรษฐกิจพอเพียง อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 00.01 น.


พล.ร.ต.กฤษฎา รัตนสุภา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ได้พากำลังพลเยี่ยมชม "สวนเทพหยา" ป่าขาด อ.สิงหนคร จ.สงขลาโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามดำริของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ตามแนวทางของ ในหลวง ร.9 ที่เด็กสงขลาคนหนึ่งคือ นายชาญวิทย์ รัตนชาติ หรือเอี้ยง ที่ป๋าเปรมให้ทุนการศึกษาที่วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และจบที่ แม่โจ้ เชียงใหม่ เป็นคนดำเนินการพลิกฟื้นผืนดิน 10ไร่ ซึ่งเดิมเป็นทุ่งนา และต้นตาลโตนด กลับมาเป็นแบบ โคก หนอง นา แบ่งพื้นที่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นต้นแบบ การเรียนรู้ความพอเพียง และดำเนินชีวิต บ่มเพาะคนดี วิธีพอเพียง
    


"ผมภูมิใจในตัวน้องมากในอุดมการณ์คนดีที่ไม่มีพร่อง เส้นปากกาที่ดีไม่ขาดตอน ดีตลอด ถ้าป๋าอยู่เห็นโครงนี้ที่ท่านแนะนำและให้กำลังใจน้องเอี้ยงมาตลอด คงจะดีใจครับ เพื่อนคนใดสนใจศึกษาเรียนรู้มาแวะชมได้ครับ"


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 5