อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563

"เจ้าท่าสุราษฎร์"เข้มเฝ้าระวัง รับมือโรค"COVID-2019"

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี คุมเข้มมาตรการเฝ้าระวังและรับมือสถานการณ์ กรณี "โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019" หรือ "COVID-2019" พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.59 น.


เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายกรกฤธ ฉัตรวงศ์วิวัฒน์ ผจภ.4 (สุราษฎร์ธานี) ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือของเจ้าท่าสุราษฎร์ฯในพื้นที่รับผิดชอบ ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและรับมือสถานการณ์ กรณี “โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019” COVID-2019 โดยเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือ ได้ดำเนินการดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว ของบริษัทเรือโดยสาร ดังนี้1. เจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือดูแล ตรวจสอบ และติดตามการทำความสะอาด  บริเวณจุดที่ผู้โดยสารเดินผ่านและสำผัสโดยตรงของท่าเรือ 2. เจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินการจัดให้มีเจลล้างมือบริเวณจุดจำหน่ายตั๋ว ห้องน้ำ และจุดต่างๆที่ผู้โดยสารเดินผ่านของท่าเรือ พร้อมทั้งแนะนำให้ผู้โดยสารใช้เจลล้างมือฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่และรับเชื้อโรคจากการสัมผัส3 เจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือ และพนักงานของบริษัทเรือโดยสารมีการสวมหน้ากากอนามัย รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่และรับเชื้อโรคจากระบบทางเดินหายใจ 4. เจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือดำเนินการดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินการจัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจาก “เชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 COVID-2019” ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการเรือโดยสารในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสรเดช ส้มเกลี้ยง ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุราษฎร์ธานี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 7