อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563

ร.ร.เทศบาล1คว้า3รางวัลชนะเลิศ "บางลี่วิชาการ"ครั้งที่ 10

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) สังกัดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง คว้า 3 รางวัลชนะเลิศ งานมหกรรมวิชาการ บางลี่วิชาการ ครั้งที่ 10 พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.01 น.


เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายวิโรจน์ คณูวัฒนา นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ นายภาณุ มิตรสันติสุข รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองสองพี่น้อง นางเมตตา นกเกตุ ผู้อำนวยการ กองการศึกษาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง นางรำไพ จัดภัย ผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) นำคณะครู นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) สังกัดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทักษะทางวิชาการ ภายในงานนิทรรศการมหกรรมวิชาการ“บางลี่วิชาการ ครั้งที่ 10” ณ โรงเรียนบางลี่วิทยา ผลการแข่งขันปรากฏว่านักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 รายการ ประกอบด้วย ด.ช.นวพล ปานศรีแก้ว ด.ญ.ณัฐณิชา ผิวปานนิล ได้รับรางวัลชนะเลิศ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4-ป.6 โดยมี น.ส.ชญานี อ่อนใจดี เป็นครูผู้ฝึกสอน ด.ญ.พิมพิศา วงศ์คำรินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.4-ป.6 โดยมี นางบังอร อุดม เป็นครูผู้ฝึกสอน ด.ญ.พิมพ์พิศา พรมมาหอม ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.1-ม.3 โดยมี นางบังอร อุดม เป็นครูผู้ฝึกสอน อีกทั้ง ด.ญ.พิมพ์นารา ตั้งศิริเสถียร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.4-ป.6 โดยมี นางผกาวรรณ ชูดี เป็นครูผู้ฝึกสอน ด.ญ.พุทธิชา พูนผล ด.ช.ประภามณฑล ช่างกลึงดี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กลอนสี่ (4 บท)ระดับชั้น ป.4-ป.6 โดยมี น.ส.อมรา พิกุลแกม เป็นครูผู้ฝึกสอน ด.ช.ธีรเมท หนูอ้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การสะกดคำศัพท์ Spelling Bee ระดับชั้น ป.4-ป.6 โดยมี น.ส.ดารุณี จินดาอินทร์ เป็นครูผู้ฝึกสอนด.ช.กษิติ์เดช จ้อยแพง ด.ญ.เกสรา ใจซื่อกุล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การตอบปัญหาวิชาการ บูรณาการ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.4-ป.6 โดยมี น.ส.อมรา พิกุลแกม น.ส.เบญจวรรณ เทพธานี เป็นครูผู้ฝึกสอน ด.ญ.รดา พงษ์ปิยสิริ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.4-ป.6 โดยมี น.ส.วาสิณี นักฟ้อน เป็นครูผู้ฝึกสอน ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ต้องขอแสดงความยินดี และชื่นชมนักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกรายการ และคุณครูผู้ฝึกสอนครรชิต กระโห้แก้ว ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 86