อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563

เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ภัยแล้ง ศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 00.55 น.


นายนิมิต วันไชยธนวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อต้องการช่วยเหลือเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ที่มีประสบปัญหาภัยแล้ง ด้านการเกษตร และประชาชนทั่วไป โดยสำนักงานทางเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ที่ อบต.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
       
ทางจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการคลินิกเคลื่อนที่ มาช่วยเหลือเกษตรในพื้นที่อำเภอหนองหญ้าไซ โดยทางจังหวัดสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ ที่มีปัญหาด้านการเกษตรและประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการด้านเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคีเครือข่าย เน้นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน เช่น สถานการณ์ภัยแล้ง ปัญหามลภาวะทางอากาศที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก เป็นการปฏิบัติงานเชิงรุก ให้คำปรึกษา แนะนำ การถ่ายทอดเทคโนโลยี ฝึกอบรมความรู้ทำให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับความรู้ตามเป้าหมาย ทั่วถึง ครบถ้วน แก้ไขปัญหาด้านการเกษตรครบวงจร จัดคลินิกเคลื่อนที่สร้างรอยยิ้มให้ เกษตรกร และ ประชาชน
     


ด้านนาย ไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวว่ากล่าวว่า ได้ เปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  จำนวน  15  คลินิก  ได้แก่  คลินิกพืช  คลินิกข้าว  คลินิกปศุสัตว์  คลินิกศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์  คลินิกศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ คลินิกประมง คลินิกศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต 3  คลินิกดิน  คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์  ที่ดิน  
   
สำหรับอำเภอหนองหญ้าไซเป็นอำเภอหนึ่งที่แล้งที่สุดในจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพื้นที่ทำเกษตรกรรมทั้ง ปลูกข้าว ปลูกอ้อย และเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน ทำให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอหนองหญ้าไซ เกิดวิกฤติภัยแล้งทุกปี ซึ่งในปีนี้เกษตรที่ปลูกอ้อย ได้ผลราคาอ้อยไม่ดี ขาดแคลนน้ำ ฝนไม่ตก จึงทำให้อ้อยไม่ได้ผลผลิตที่ดี ส่วนเกษตรกรที่ทำนาปลูกข้าว ต้องหยุดการทำนามาตั้งปลายปีที่แล้ว หลังจากทางรัฐบาลประกาศหยุดให้ทำนา ไม่มีน้ำเพียงพอที่ปล่อยมาให้ชาวนาทำเกษตรกรรม ทำให้ทางจังหวัดสุพรรณบุรีเร่งเห็นว่าพื้นที่อำเภอหนองหญ้าไซ เป็นพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก

-------------------------------------

วัฒนพล มัจฉา ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 9