อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563

จัดหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข จังหวัดเคลื่อนที่ให้ชาวศรีนคร

สุโขทัย จัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข จังหวัดเคลื่อนที่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีนคร ศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 01.02 น.


นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการปกป้องสถาบันชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสุโขทัย ณ วัดหนองบัว ต.หนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้บูรณาการส่วนราชการจังหวัด อำเภอ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำบริการมาให้บริการพี่น้องประชาชน โดยมีกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ, การรับฟัง และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีปัญหาในด้านต่างๆและอยากให้ทางราชการได้รับรู้และช่วยเหลือ ได้ยกมือพูดคุยได้อย่างเป็นกันเอง และได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทุกปัญหาของพี่น้องประชาชนไปดำเนินการเร่งแก้ไขโดยเร่งด่วน ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่เดือดร้อนและยากจนอีกด้วย-------------------------

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 10