อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563

สพป.ประจวบฯเขต 1 ร่วมนำขยะใบไม้ทำปุ๋ยหมัก

สพป.ประจวบฯเขต 1ปลุกคนรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดBig Cleaning Day ร่วมปลูกต้นไม้ในใจคน นำขยะใบไม้ทำปุ๋ยหมัก ศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 01.05 น.


เมื่อเร็วๆนี้ นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ( สพป.) ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ประจวบฯ เขต 1 นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ โดยได้มีการคัดแยกขยะที่มีจำนวนมากคือเศษใบไม้ นำมาพัฒนาเป็นปุ๋ยหมัก สร้างประโยชน์ต่อยอดและเพิ่มมูลค่าของเศษใบไม้  ต่อจากนั้นได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ เช่น ต้นอินทนิล เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการสร้างเสริมปลุกจิตสำนึก โดยการเริ่มต้นปลูกต้นไม้ในใจคน ปลุกคน สพฐ. ให้รักษ์หวงแหนสิ่งแวดล้อม โดยมี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสำนักงานเขตพื้นที่ สพป.เขต 1 เข้าร่วม

นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก  กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่ประถมฯเขต 1 เห็นความสำคัญในปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม ที่นำพลาสติกและโฟมมาใช้ในรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ต่างๆซึ่งเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ยาก ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินงานด้านการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในอาคารและพื้นที่ของหน่วยงาน อีกทั้งยังสร้างความตระหนักกับข้าราชการและบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ภาคเอกชนและประชาชนในการมีส่วนร่วม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ขยะพลาสติกและโฟมโดยทั้งนี้ สพป.เขต 1 ได้กำหนดแนวทางและมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน ดังนี้ ร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลด คัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อนำไปสู่วินัยในการลดใช้ถุงพลาสติก และโฟม  จะเป็นหน่วยงานต้นแบบ ในการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน และลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และโฟม  สร้างความตระหนักและส่งเสริมบทบาทของหน่วยงานในสังกัด ในการร่วมลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม  กระทำเป็นตัวอย่างในการลดเลิกใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว โฟม และพลาสติกอื่น ๆ เพื่อลดขยะอย่างจริงจัง รวมทั้งจะใช้หลักการ 3R คือ ใช้น้อยหรือลดการใช้ (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และแปรรูปใช้ใหม่ (Recycle) ในการจัดการขยะที่เกิดขึ้น

-----------------------------


บุญมา ลิบลับ ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 21