อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563

2 ผลงานเยาวชนช่วยชุมชน แก้ปัญหาซ้ำซากให้เกษตรกร

นายธีรภพ ปุรณกรณ์ และ นายกะวีวัฒน์ แก่นยางหวาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปลาปากวิทยา จังหวัดนครพนม คิดค้นผลงาน “อุปกรณ์เลี้ยงปลาวาไรตี้ (Automatic Fish Farming Equipment)” เครื่องมือที่จะช่วยแก้ปัญหาปลาหลุดจากบ่อในหน้าฝนให้กับครอบครัว อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น.

รอบครัวมีอาชีพเลี้ยงปลาในบ่อดิน ในทุกฤดูฝนเกิดภาวะน้ำท่วม ทำให้ปลาหลุดออกจากบ่อ ทุนหาย กำไรหด สร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

จากปัญหาที่ครอบครัวประสบในทุกปี ทำให้ นายธีรภพ ปุรณกรณ์ และ นายกะวีวัฒน์ แก่นยางหวาย อายุ 18 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปลาปากวิทยา จังหวัดนครพนม คิดค้นผลงาน อุปกรณ์เลี้ยงปลาวาไรตี้ (Automatic Fish Farming Equipment)” เครื่องมือที่จะช่วยแก้ปัญหาปลาหลุดจากบ่อในหน้าฝนให้กับครอบครัว

อุปกรณ์เลี้ยงปลาวาไรตี้ ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติจากพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ คือระบบให้อาหาร และระบบเปลี่ยนถ่ายน้ำ มีหลักการคือ โดยปกติเมื่อปลาหิวจะว่ายขึ้นมาที่บริเวณผิวน้ำ ดังนั้นจึงมีการติดตั้งเซ็นเซอร์วัดแรงสั่นสะเทือนที่ผิวน้ำเพื่อส่งข้อมูลไปยังบอร์ดสมองกลในการสั่งการต่อไปยังมอเตอร์ให้อาหารปลาทำงาน เช่นเดียวกับระบบการกวนน้ำและเปลี่ยนถ่ายน้ำ ที่ได้ติดตั้งเซ็นเซอร์วัดค่าของน้ำ หากความขุ่นของน้ำได้ระดับที่ตั้งค่าไว้ระบบก็จะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ นอกจากในส่วนของอุปกรณ์เลี้ยงปลาแล้ว เด็ก ๆ ยังพบว่าน้ำที่เปลี่ยนถ่ายจากบ่อปลามีสารอาหารที่พืชต้องการ จึงได้ออกแบบแปลงผักลอยน้ำร่วมด้วย

  

พวกผมสองคนช่วยกันสร้างและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ขึ้นมา นอกจากความตั้งใจในการแก้ปัญหาให้กับที่บ้านแล้ว เรายังมองเห็นว่าสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้สามารถสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่น ๆ ในสังคมเช่นเดียวกัน เพราะสามารถสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ที่สนใจ และในอนาคตก็อยากเผยแพร่อุปกรณ์นี้ให้กับประชาชน และโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารน้ำน้อยเพื่อใช้เลี้ยงปลาด้วย

เช่นเดียวกับ นางสาวศศิญาดา สุริโย และ นายอนุชิต สุวรรณ์ อายุ 18 ปี นักศึกษาชั้น ปวส. ปี 2 วิทยาลัยการอาชีพไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ครอบครัวเป็นเกษตรกรเลี้ยงกบ และมีแนวคิดที่อยากยกระดับการเลี้ยงกบในชุมชนของเราให้มีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาจากการเลี้ยงกบแบบเดิมซึ่งต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ รวมทั้งปัญหาเรื่องโรคติดต่อ การแย่งอาหาร และการกัดกันของกบ ทำให้กบเจริญเติบโตได้ไม่สมบูรณ์ และขายไม่ได้ราคา จึงเป็นที่มาของผลงาน ชุดเลี้ยงกบในขวดพลาสติกระบบรีไซเคิลน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ชุดเลี้ยงกบในขวดพลาสติกระบบรีไซเคิลน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของทีมวิทยาลัยการอาชีพไชยา ทำมาจากโครงสร้างพีวีซี (PVC) ที่มีน้ำหนักเบา ลักษณะคล้ายชั้นวางของ มีขวดพลาสติกสำหรับบรรจุกบขวดละ 1 ตัวเรียงเป็นแถว ออกแบบกลไกให้สามารถให้อาหารและเปลี่ยนถ่ายน้ำให้กบที่เลี้ยงในขวดได้ทุกตัวพร้อมกันด้วยชุดคันโยก ระบบการถ่ายน้ำทิ้งได้ถูกออกแบบให้เป็นระบบหมุนเวียนสู่ถังบำบัดด้วยพืชน้ำ โดยสร้างจากวัสดุที่มีคุณสมบัติในการดูดซับกลิ่น เพื่อหมุนเวียนมาใช้ในการเลี้ยงกบอย่างต่อเนื่องโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ทำให้ได้กบที่มีคุณภาพ สุขภาพดี ผิวหนังสวย ไม่มีกลิ่นเหม็นสาบ และเป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภค
  
ทางวิทยาลัยฯ มีโครงการชีววิถีที่สนับสนุนให้นักศึกษาปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นการหารายได้ระหว่างเรียน เราทั้งสองคนจึงตั้งใจประดิษฐ์เครื่องมือในการเลี้ยงกบนี้ขึ้นมา ซึ่งนอกจากจะแก้ปัญหาให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกบแล้ว ยังสร้างประโยชน์สู่ชุมชนได้จริง

เพราะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยแก้ไขปัญหาในสังคม ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมและชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ทำให้ผลงานที่เกิดจากไอเดียของเมคเกอร์เยาวชนทั้งสองกลุ่ม ได้รับรางวัลชนะเลิศสายสามัญและสายอาชีวะ จากโครงการ “Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 4” ภายใต้หัวข้อ “Social Innovations: นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืนโดยบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ต้องการส่งเสริมและผลักดันเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการเป็นนักสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในสังคม.


.......................................................
นภาพร พานิชชาติ


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 36