อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 เมษายน 2563

ปปร.23 มอบทุนและอุปกรณ์เรียนแก่นักเรียน รร.ตชด.

พล.ต.ท.สมพงษ์ พร้อมคณะนักศึกษาหลักสูตร ปปร.23 มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กนักเรียนยากจน รร.ตชด.ตะโกปิดทอง จ.ราชบุรี เสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.35 น.


เมื่อเร็วๆนี้ พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง พร้อมคณะนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเก้า ปปร 23 ได้ร่วมมอบทุนและอุปกรณ์การศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ยากจนให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง ตำบลและอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จำนวน 200 ทุน และมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 170 ชุด ทั้งนี้ได้มอบสิ่งของและแท็งค์บรรจุน้ำให้แก่โรงเรียนดังกล่าว อีกด้วย



สำหรับ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 จังหวัดกาญจนบุรี เปิดทำการสอนตั้งแต่ ปี 2521 เปิดทำการสอนระดับก่อนประถม ถึงระดับประถมศึกษา.





คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 6