อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

ปิดเมือง"Big Cleaning Day และจัดระเบียบสายสื่อสาร

ผู้ว่าฯกาญจน์ปิดเมือง“Big Cleaning Day และ Kick off ขึ้นรถกระเช้าตัดสายเพื่อจัดระเบียบสายสื่อสาร”ให้เป็นระเบียบ อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 02.06 น.


ที่ ณ ศาลาขุนแผน เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรีได้จัดกิจกรรมปิดเมือง “Big Cleaning Day รวมพลังทำความสะอาดทั่วเมืองและและ Kick off จัดระเบียบสายสื่อสาร” โดย นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมปิดเมือง “Big Cleaning Day และจัดระเบียบสายสื่อสาร” ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี มีนายอธิสรรค์ อินทร์ตรา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ พร้อมด้วย ดร.เบญจวรรณ เปรมประยูร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ประชาชนจิตอาสา นักเรียน นักศึกษา ร่วมทำความสะอาดรอบบริเวณตัวอำเภอเมืองเป็นจำนวนมาก

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นมาตรการหนึ่งในการดำเนินการลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศโดยการทำความสะอาดฉีดล้างถนน ตรวจวัดควันดำรถบรรทุกและรถยนต์ และฉีดพ่นน้ำในอากาศ เพื่อให้ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศลดน้อยลง รวมทั้งเพื่อเป็นการทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโรคติดต่อทางเดินหายใจอีกทางหนึ่ง พร้อมทั้งยังได้มีการจัดระเบียบสายสื่อสารที่พาดผ่านเสาไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก เกิดความไม่สวยงาม ไม่เป็นระเบียบ และยังอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยตามมาอีกด้วย

จากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน บริเวณจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งสาเหตุเกิดมาจากไอเสียของเครื่องยนต์ การเผาวัชพืชและขยะ โรงงานอุตสาหกรรม โดยส่งผลทำให้ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อยู่ในระดับมากกว่า 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จัดอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทางจังหวัดกาญจนบุรี ได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามมาตรการ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ลดปริมาณฝุ่นละออง จากแหล่งกำเนิด ทั้งด้านการจราจรขนส่ง การควบคุมตรวจวัดควันดำรถบรรทุกและรถยนต์ การลดการเผาวัชพืชในภาคการเกษตร ลดการเผาขยะ การลดฝุ่นละอองบริเวณสถานที่ก่อสร้าง การเฝ้าระวัง แจ้งเตือน และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงสถานการณ์ที่ถูกต้อง การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนมีอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ขอให้ทุกคนร่วมกันทำกิจกรรมที่ส่งผลให้ค่าปริมาณฝุ่นละอองในอากาศลดลง และให้ติดตามข่าวสารของทางราชการอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบค่าฝุ่นละออง ปฏิบัติตามคำแนะนำ และเตรียมการป้องกันตัวเองก่อนออกจากบ้าน สำหรับผู้มีผลกระทบซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ คือ ผู้มีโรคประจำตัว ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่สูบบุหรี่ประจำ ต้องปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด

ต่อมานายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ขึ้นรถกระเช้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อไปตัดสายไฟที่พันรกรุงรังบริเวณใจกลางเมืองกาญจน์ แล้วให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการแก้ไขให้เหลือแต่สายไฟที่จำเป็นเท่านั้น.

--------------------------------
ปัญญา มังกโรทัย ผู้สื่อข่าวเว็ปไซด์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.กาญจนบุรี 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 34