อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563

อภ.เปิดรับสมัครสอบ บรรจุเป็น'พนง.-ลูกจ้าง'118อัตรา

"องค์การเภสัชกรรม" เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 118 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ. – 9 มี.ค. 63 จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.40 น.


ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

ตำแแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. พนักงาน จำนวน 23 อัตรา
- ปริญญาตรี จำนวน 9 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 16830 บาท
- ปวส. จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13410 บาท
- ปวช. จำนวน 12 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 11350 บาท

2. ลูกจ้างประจำ จำนวน 95 อัตรา
- ปริญญาตรี/โท จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 21250-25540 บาท
- ปริญญาตรี จำนวน 13 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 16830 บาท
- ปวส. จำนวน 5 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13410 บาท
- ปวช. จำนวน 26 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 11350 บาท
- ม.6 (สายวิทยาศาสตร์) จำนวน 14 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 10740 บาท
- ม.3/ม.6 จำนวน 35 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 10150 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
- มีสัญชาติไทย
- มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

การรับสมัครสอบ

องค์การเภสัชกรรมเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2563 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครได้ทางเวปไซค์ https://gpo.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม

- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 384