อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

"สภ.ควนกาหลง"สร้างเครือข่าย ป้องกันอาชญากรรมฯ​​​​​​​

"พ.ต.อ.มงคล อ่อนแก้ว" ผกก. สภ.ควนกาหลง จ.สตูล เป็นประธานเปิด โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมระดับตำบล จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.25 น.


เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุมโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)  ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล  พ.ต.อ.มงคล  อ่อนแก้ว ผกก. สภ.ควนกาหลง เป็นประธานเปิด "โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมระดับตำบล" ที่ทางสถานีตำรวจภูธรควนกาหลงจังหวัดสตูลจัดขึ้นมา  โดยมีข้าราชการตำรวจ และประชาชน มาเข้าร่วมกว่า 100 คนเศษ ส่งผลให้บรรยากาศเป็นไปอย่างครื้นเคร่งพ.ต.อ.มงคล  อ่อนแก้ว  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภุธรควนกาหลง  กล่าวว่า  ปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมมีสถิติแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าหวั่นวิตก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประทุษร้ายต่อชีวิต  ร่างกาย  เพศ  และการประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน สาเหตุอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเรื่องเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  วัฒนธรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศฯลฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงกันอย่างรวดเร็ว  และมีความสลับซับซ้อน ประการสำคัญ มีการพัฒนารูปแบบต่างๆสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และโครงสร้างอาชญากรรมเปลี่ยนไปจนนำไปสู่กระทบต่อความเป็นอยู่วิถีชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน น่าหวั่นวิตกยิ่ง ฝ่ายปกครอง ตำรวจ แม้ว่า กฎหมายจะให้อำนาจ หน้าที่ การรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชน แต่ ในละพื้นที่ นั้น ต้องทำภารกิจหลายด้าน และที่สำคัญอย่างยิ่ง กำลังพลที่มีอยู่ นั้น ยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ

                                                                                                                                                                         
ด้วยเหตุและผลดังกล่าวนั้น รัฐบาล จึงได้มีความจำเป็นแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งนี้เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยในการป้องกันอาชญากรรมในรูปแบบการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนร่วมมือกันป้องกันช่วยกันเฝ้าระวังป้องกันอาชญากรรม และแก้ไขปัญหาสังคมร่วมกัน  ทั้งนี้เพื่อให้สังคมปลอดภัยจากปัญหาอาชญากรรมต่างๆ  ฉะนั้น จึงได้จัดโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบลดังกล่าวขึ้นมา เพื่ออบรมให้ความรูปกระบวนการปฏิบัติเพื่อให้ประชาชนนำความรู้มีส่วนร่วมการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบลโดยมีสถานีตำรวจภูธรละ จำนวน 100 คน คาดว่า การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่ในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบลนี้ทุกภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมช่วยกันป้องกันปัญหาอาชญากรรมส่งผลให้การปฏิบัติงานสถานีตำรวจภูธรควนกาหลงคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีก และคาดว่า ประสบผลสำเร็จเรื่องการป้องกันอาชญากรรมไปได้ในระดับหนึ่งต่อไปอีกด้วย.

วิกรม ฮะยีตาเหยบ ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.สตูล


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 21