อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563

ไหว้พระนอนเพื่อชีวิตที่สุขสบาย

สัปดาห์นี้พูดคุยเรื่องของความเชื่อในการกราบไหว้พระนอน แล้วทำให้มีชีวิตที่สุขสบาย เพราะความเชื่อที่ว่าการนอนคือการพักผ่อน อังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น.


คติความเชื่อของการได้ไปกราบไหว้พระนอน คือ ชีวิตที่สุขสบายอาจเป็นเพราะความเชื่อที่ว่า การนอนคือการพักผ่อน ไม่ได้หมายถึงการนอนเพราะเจ็บไข้ได้ป่วย

พระนอนที่เราพบเห็นกราบไหว้ส่วนมากไม่ใช่ปางปรินิพพาน แต่เป็นปางที่พระพุทธเจ้าทรงโปรดอสุรินทราหูในสมัยพุทธกาลครั้งพระพุทธองค์ทรงประทับที่เชตวันมหาวิหาร

ในกรุงสาวัตถีอสุรินทราหู ซึ่งเป็นอุปราชของท้าวเวปจิตติอสูรบดินทร์ ผู้ครอบครองเมืองอสูรมีความประสงค์จะเข้าฟังพระธรรมจากพระพุทธเจ้าเมื่อไปเข้าเฝ้าก็สำคัญตัวว่ามีร่างกายใหญ่กว่าพระพุทธองค์ไม่แสดงความนอบน้อมพระพุทธเจ้าเพื่อทรงต้องการลดทิฐิมานะของอสุรินทราหูได้ทรงเนรมิตพระวรกายใหญ่กว่า ในลักษณะสีหไสยาสน์

พระเศียรหนุนภูเขาต่างพระเขนย พระบาททั้งสองที่ซ้อนกันอยู่สูงใหญ่กว่า อสุรินทราหูกระทั่งอสุรินทราหูต้องแหงนหน้าขึ้นชมพุทธลักษณะวัดที่มีพระนอนที่โดดเด่น ที่จะนำมากล่าวถึงในครั้งนี้ อยู่ที่วัดโพธิ์ หรือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารกรุงเทพฯ นี่เอง

พระนอน วัดโพธิ์ เป็นพระพุทธรูปปางโปรดอสุรินทราหูเป็นพระนอนที่ความยาว ลำดับที่สามของพระนอนในไทย

ความยาวขององค์พระอยู่ที่สามเส้น สามวาลำดับที่หนึ่งคือ พระนอนวัดจักรสีห์ สิงห์บุรี ลำดับที่สอง คือ พระนอนวัดขุนอินทร์ประมูล จังหวัดอ่างทองพระนอนที่วัดโพธิ์นี้มีความโดดเด่นมากวัดโพธิ์สร้างขึ้นมาตั้งแต่ครั้งกรุงเก่า เดิมชื่อ โพธารามรัชกาลที่ 1 บูรณะปฏิสังขรณ์ และ สถาปนาวัดขึ้นมาใหม่ ส่วนของวิหารและพระนอน สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 วัดโพธิ์ยังได้ชื่อว่า มหาวิทยาลัยในแผ่นหิน โดยเฉพาะจารึกตำรายาโลกยสุธาราม คือ วัดที่มีพระนอนที่ผู้คนนิยมมากันบ่อยครั้งในอยุธยานอกเหนือไปจากวัดใหญ่ชัยมงคลพระนอนที่วัดโลกยสุธาราม นับเป็นพระนอนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเกาะเมืองอยุธยา ขนาดความยาว 42 เมตร สูง 8 เมตรรอบองค์พระมีเสาอิฐแปดเหลี่ยม รวม 24 ต้น วัดแห่งนี้สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลาง ในรัชสมัยของสมเด็จพระนครินทราธิราชพระราชบิดาของของเจ้าสามพระยาในปี พ.ศ. 1995

พระนอน ที่วัดป่าโมก อ่างทอง เป็นอีกวัดที่แนะนำเลยว่าควรเดินทางไปกราบสักการะอย่างยิ่งประวัติของพระนอนวัดป่าโมก สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย ประวัติความเป็นมาน่ามหัศจรรย์เล่าสืบต่อกันมาว่า องค์พระลอยมาตามน้ำแล้วจมตรงหน้าวัดป่าโมกทั้งยังมีจารึกจาก พระครูป่าโมกมุนี เจ้าอาวาสวัดป่าโมก บันทึกไว้ความว่า พระนอนนี้พูดได้ เหตุเกิดขึ้นในสมัยพระพุทธเจ้าหลวงปีพ.ศ. 2448 เกิดโรคอหิวาต์ระบาด พระโตพระในวัดป่าโมกป่วยไม่มีหมอที่ไหนรักษาได้

สีกาเหลี่ยนหลานลุงของพระโตมาอธิษฐานต่อหน้าพระนอนพลันได้ยินเสียงบอกตำรายา ออกมาจากหน้าอกของพระนอน ครั้นนำไปรักษาพระโตก็หายเป็นปกติเหตุอัศจรรย์ทั้งหมดล่วงรู้ไปถึงพระพุทธเจ้าหลวง จนเสด็จมาที่วัดนี้ยังปรากฏหลักฐานการเสด็จมาจนทุกวันนี้ พระนอนที่วัดป่าโมกอยู่ในวิหารไม่ใหญ่ สภาพแวดล้อมโดยรวมเห็นจะมีพระนอนที่โดดเด่นที่สุด

กระนั้นยังรู้สึกได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ และ เข้มขลังเดี๋ยวนี้อาจไม่ได้ยินเสียงท่านพูดออกมาแล้วแต่ความสบายใจจากการไหว้พระไม่ได้หายไปไหน.

----------------------
คอลัมน์ : ชำเลืองเมือง
โดย “แรมทาง" 


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 50