อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 1 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 1 เมษายน 2563

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชุมแพ เปิด'ฟาร์มจิ้งหรีด'มาตรฐานส่งออก

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชุมแพ เปิด “ฟาร์มจิ้งหรีด” มาตรฐานส่งออก เลี้ยง 32 วัน เก็บขายทำเงินสร้างรายได้ให้กับชาวชุมชน อังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 00.51 น.


นางสาวรุจิรา ล่านสกุล อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 52/1 หมู่ 2 ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ผู้ก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน "ฅนค้นแมลง" เปิดเผยว่า ตนและสามีได้ลองผิดลองถูกในการเลี้ยงจิ้งหรีดก่อนจะประสบความสำเร็จและก่อตั้งเป็น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยตนมีความเชื่อว่าอยากจะเลี้ยงจิ้งหรีดแบบไม่เหมือนใครและพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าได้อย่างเต็มที่ ที่ผ่านมามีความล้มเหลวหลายครั้งกว่าจะประสบความสำเร็จ ใช้เวลากว่า 1 ปี ในการศึกษาเรียนรู้จนประสบความสำเร็จ โดยได้ลองตัดสินใจเลี้ยงแบบฟาร์มปิดซึ่งได้ผลดีกว่าฟาร์มเปิดเพื่อควบคุมคุณภาพของจิ้งหรีด จนปัจจุบันได้ตั้งเป็น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีสมาชิก 15 คน มีโรงเรือนเลี้ยงทั้งหมด 7 โรงเรือน สมาชิกทุกคนไม่มีค่าแรง ค่าจ้าง เมื่อมีงานในกลุ่มก็จะช่วยกันทำ จับขายนำเงินมาแบ่งกันใช้ ซึ่งตลาดในปัจจุบันกลุ่มได้มีการส่งออกไปยังต่างประเทศ คือ ประเทศ สปป.ลาว และกัมพูชา และในอนาคตกลุ่มวิสาหกิจชุมชน “ฅนค้นแมลง” ต.โนนหัน ยังมีการติดต่อกับลูกค้าที่ประเทศอิตาลีเพื่อส่งจิ้งหรีด ต.โนนหัน ออกไปขายอีกด้วย 

นอกจากนี้กลุ่มฯ ยังมีการวางแผนในการแปรรูปจิ้งหรีดให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ดึงกลุ่มลูกค้าทั้งไทยและต่างประเทศให้มาสนใจรับประทานผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากจิ้งหรีดให้มากขึ้นอีกด้วย โดยโรงเรือน 1 โรง ถ้าเลี้ยง 50 กล่อง จะเก็บจิ้งหรีดขายสร้างรายได้อยู่ที่ 40,000 ถึง 50,000 บาท ต่อเดือน ซึ่งรายได้จากการจับขายจะหักเขากองกลาง กลุ่มฯ 2% ภายในระยะเวลา 32 วัน จะจับขายได้เดือนละ 1 ครั้ง  เฉลี่ย 1 กล่องสามารถเก็บจิ้งหรีดได้ 30 กิโลกรัม ซึ่งสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับสมาชิกเป็นอย่างดีนางสาวรุจิรา ล่านสกุล เปิดเผยอีกว่า ในขณะนี้ทางกลุ่มได้กู้เงินสนับสนุนจาก ธกส.เพื่อนำมาลงทุน ก่อสร้างฟาร์ม ดิ้นรนต่อสู้จนนำพากลุ่มประสบความสำเร็จ ตนอยากให้ภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องลงมาสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนอย่างจริงจัง หาตลาดรับซื้อ แหล่งเงินทุน  เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านให้มีอาชีพที่มั่นคงยั่งยืนในพื้นที่ของตนเอง และในวันนี้ต้องขอขอบคุณ นางสุภาวดี  ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ  จ.ขอนแก่น นางสาวสุพิชา สอนบุญลา พัฒนาการอำเภอชุมแพ พร้อมคณะสื่อมวลชน ที่ได้ลงพื้นที่มาเยี่ยมชมฟาร์มกลุ่มวิสาหกิจทั้ง 7 แห่งของพวกเรา ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจ 

สำหรับผู้สนใจหรือกลุ่มวิสาหกิจแห่งใด สนใจเลี้ยงจิ้งหรีดแบบฟาร์มปิดเหมือนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนค้นแมลงของตน สามารถติดต่อเข้ามาขอดูงานได้ ตนพร้อมยินดีเป็นที่ปรึกษาและแนะนำเทคนิคการเลี้ยงอย่างไรให้ประสบความสำเร็จอย่างเต็มที่

สุชาติ ปรีชาอนุวงศ์  
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.ขอนแก่นคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%