อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

วิญญาณธาตุ หรือ พระเกตุ ( ๙ )

...วิญญาณธาตุ หรือ พระเกตุ ( ๙ ) คือธาตุที่ส่งเสริมให้ธาตุต่างๆ เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น... อังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น.

 
วิญญาณธาตุ ไม่ได้มีลักษณะเป็นรูปธรรมเหมือนกับ  ธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ ดั่งที่ได้กล่าวมาในบทความก่อนหน้านี้ และวิญาณธาตุนั้น ก็มิใช่เรื่องของภูติผีปิศาจ หรือ โอปปาติกะ อย่างที่หลายท่านเข้าใจผิด

ในคอลัมน์นี้ อาจารย์จะนำเสนอเรื่องราวและบทบาทหน้าที่ของ " วิญญาณธาตุ "  หรือ " พระเกตุ ( ๙ ) ทั้งในแง่มุมทางพุทธศาสนาและในทางโหราศาสตร์ ที่พอจะเข้าใจกันได้ อย่างไม่ยากนัก

 
อันดับแรก " วิญญาณธาตุ " ในทางพุทธศาสนาเรียกว่า " อายัตตนะ " หมายถึง เครื่องเนื่อง ที่แบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่
- อายัตตนะภายนอก เปรียบเหมือนเครื่องส่ง
- อายัตตนะภายใน เปรียบเหมือนเครื่องรับ
 
อายัตตนะภายนอก อันได้แก่ แหล่งที่มาของ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสทางกาย การรับรู้ทางอารมณ์
อายัตตนะภายใน อันได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจวิญญาณธาตุ กล่าวโดยง่ายก็จะหมายถึง สิ่งที่เชื่อมโยงให้
- ดวงตาของเราสามารถมองเห็นวัตถุได้ ( จักขุวิญญาณ )
- ประสาทหูของเราสามารถได้ยินเสียงได้ ( โสตวิญญาณ )
- ลิ้นของเราสามารถรับรู้รสชาดของอาหารได้ ( ชิวหาวิญญาณ )
- จมูกของเราสามารถรับรู้กลิ่นได้ ( ฆานวิญญาณ )
- กายของเราสามารถรับรู้สิ่งที่เข้ามากระทบสัมผัสได้ ( กายวิญญาณ )
- จิตใจของเราสามารถรับรู้อารมณ์ต่างๆได้ ( มโนวิญญาณ )
   วิญญาณธาตุ ในทางพุทธศาสนา จึงเปรียบเหมือนกับอุปกรณ์รับสัญญาณ และสถานีส่งสัญญาณ

 
อันดับที่สอง คือตามหลักโหราศาสตร์นั้น  " วิญญาณธาตุ " หรือ " พระเกตุ " ( ๙  ) ที่สถิตย์อยู่ในดวงชะตา จะทำให้เราสามารถมองเห็นถึงอิทธิพลการกระตุ้นของวิญญาณธาตุ ให้แก่เจ้าชะตาในด้านต่างๆ อันได้แก่
- การกระตุ้นให้มีการรับรู้ทางอารมณ์ได้มากขึ้น
- การกระตุ้นให้มีการรับรู้ทางลางสังหรณ์ สัมผัสที่ 6 ได้มากขึ้น
- การกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรได้มากขึ้น ฯลฯ
 
วิญญาณธาตุ หรือพระเกตุ ( ๙ ) นั้น หากในดวงชะตาได้อยู่ร่วมกันระหว่างดาว 2 ดวงแล้ว ก็จะสามารถทำให้ดาว 2 ดวงนั้น ส่งกำลังเข้าหากันได้เป็นอย่างดี เช่น
- หากอยู่ระหว่างดาวคู่ธาตุดิน พฤหัสฯ ( ๕ ) กับจันทร์ ( ๒ ) ก็จะทำให้คู่ธาตุดินคู่นี้ มีความเป็นปึกแผ่นและมีความสามารถในการดูดซับได้มากขึ้น จึงเสริมให้เจ้าชะตาสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้อย่างมั่นคง
- หากอยู่ระหว่างดาวคู่ธาตุน้ำ ศุกร์ ( ๖ ) กับพุธ ( ๔ ) ก็จะทำให้คู่ธาตุน้ำคู่นี้ มีการแทรกซึมเข้าหา และไหลไปรวมได้มากขึ้น จึงเสริมให้เจ้าชะตาสามารถเรียนรู้ และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ เก่งในทางเจรจาผูกมิตรไมตรี เชี่ยวชาญในงานประพันธ์
- หากอยู่ระหว่างดาวคู่ธาตุลม ราหู ( ๘ ) กับอังคาร ( ๓ ) ก็จะทำให้คู่ธาตุลมคู่นี้ มีการเคลื่อนตัวได้ว่องไวและแม่นยำมากขึ้น จึงเสริมให้เจ้าชะตามีความสามารถในการชิงชัย เชี่ยวชาญในการวางแผน และมีไหวพริบปฏิภาณ
- หากอยู่ระหว่างดาวคู่ธาตุไฟ อาทิตย์ ( ๑ ) กับเสาร์ ( ๗ ) ก็จะทำให้คู่ธาตุไฟคู่นี้ มีความร้อนที่สูงขึ้น มีพลังงานมากขึ้น จึงเสริมให้เจ้าชะตามีความคิดสร้างสรรที่เป็นเลิศ ความคิดอ่านทันสมัย สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้อย่างรวดเร็ว

 
ดังที่ได้กล่าวมานี้ จึงเห็นได้ว่า หากธาตุทั้ง 4 อันได้แก่ ดิน น้ำ ลม ไฟ ในดวงชะตาผู้ใด หากได้รับแรงกระตุ้นจากวิญญาณธาตุแล้ว ธาตุทั้ง 4 นี้ก็จะมีความเข้มแข็งมากขึ้นเป็นทวีคูณ
 
ติดตามบทความที่ให้ความรู้ทางโหราศาสตร์จาก อ. พราหมณ์เมศ กันได้ ทุกวันอังคารนะครับ

------------------------------
คอลัมน์ : พยากรณ์สอนกันได้
โดย “อ.พราหมณ์เมศ วาสุเทพ”
ขอบคุณภาพจาก : Pixabay

คลิกติดตามอ่านคอลัมน์พยากรณ์สอนกันได้ทั้งหมดที่นี่

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 58