อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563

ไทยวาโก้ ร่วมบริจาคหมวกเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง

วาโก้ จับมือภาคีเครือข่าย สานต่อพลังความดี บริจาคหมวกเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง 1,000 ใบ อังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.


บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) สานต่อพลังความดี ส่งกำลังใจเพื่อผู้ป่วยมะเร็งภายใต้โครงการ หมวกสวย ใจสวย โดยลงพื้นที่ชุมชนโพธาราม จ.ราชบุรี เมื่อเร็วๆ นี้ ร่วมกับ เครือข่ายจิตอาสารัฐสภาฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ชมรมช่างภาพการเมือง และสื่อมวลชน ร่วมจัดกิจกรรม “หัวใจเดินได้...ศรัทธาจากวัดสู่โรงพยาบาล เพื่อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์”  ภายในงาน บริษัทไทยวาโก้ฯ จัดให้มีเวิร์คช้อปประดิษฐ์หมวกสวยเพื่อมอบให้ผู้ป่วยที่ใช้เคมีบำบัด ผมหลุดร่วง  ใช้สวมใส่ปกคลุมศีรษะให้เกิดความมั่นใจในภาพลักษณ์ของตนเองเมื่อออกสู่สังคม  พร้อมส่งมอบหมวกที่ประดิษฐ์สำเร็จแล้วจากงานนี้ จำนวน 1,000 ใบมูลค่า 250,000 บาท ให้นายสุมนเดช เกียรติหนุนทวี ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองตาคต จ.ราชบุรี และ นาย นพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอโพธาราม จ.ราชบุรี  เป็นผู้รับมอบเพื่อส่งต่อไปยังผู้ป่วยมะเร็งในพื้นที่ต่อไป
 


สำหรับโครงการหมวกสวยใจสวย ของบริษัทไทยวาโก้ฯ เป็นโครงการที่เกิดจากแนวคิด  ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็ง ต้องรับเคมีบำบัด ทำให้ผมหลุดร่วง  ผู้ป่วยจึงต้องการหมวกหรือวิกผม แต่ด้วยขบวนการผลิตวิกผมต้องใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ทำให้ปริมาณวิกผมไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยมะเร็งที่มีจำนวนมาก  วาโก้ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข และมั่นใจต่อการออกสู่สังคมอีกครั้ง 
 

           
นอกจากนี้ ทางวาโก้ ยังมีพันธกิจและนโยบายขับเคลื่อนกิจกรรมทางสังคม ในหลายรูปแบบ…อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน   ไม่ว่าจะเป็นงานด้านสาธารณสุข การส่งเสริมให้ความรู้ด้านอาชีพในชุมชน และงานรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ  ที่ขับเคลื่อนเรื่องการสาธารณะประโยชน์สู่สังคมไทยมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง   
คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 13