อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

ฉะเชิงเทราจัดงาน "ราตรีรวมใจภักดิ์ อนุรักษ์ผ้าไทย"

สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทราจัดงาน "ราตรีรวมใจภักดิ์ อนุรักษ์ผ้าไทย" เพื่อส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยและอนุรักษ์ผ้าไทย พุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 03.18 น.


เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่อาคารราชนครินทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ อ.เมืองฉะเชิงเทรา นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ราตรีรวมใจภักดิ์ อนุรักษ์ผ้าไทย” เพื่อส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยและอนุรักษ์ผ้าไทย  โดยมีนางสุรวดี เป้าเปี่ยมทรัพย์  นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ พร้อมด้วย ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์  นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา  นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ผู้บริหารโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบลูเทค ซิตี้ ฉะเชิงเทรา  คณะกรรมการสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา  ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ ร่วมงานจำนวนมาก

นางสุรวดี นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา  มีสมาชิก จำนวน 279 คน ในวันนี้ได้รวมพลังกันจัดงาน“ราตรีรวมใจภักดิ์ อนุรักษ์ผ้าไทย” เพื่อส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย อนุรักษ์ และเผยแพร่ ผ้าไทย ซึ่งเป็นศิลปะอันล้ำค่าของชาติ ให้ดำรงคงอยู่ ปรากฏเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย เชิดชูอัตตลักษณ์คุณค่าของผ้าไทย ประชาสัมพันธ์ให้ร่วมกันนิยม การแต่งกายด้วยผ้าไทยนอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรีในท้องถิ่นให้เพิ่มขึ้นอีกด้วย ภายในงานมีการแสดง ชุด”ลีลาผ้าไทย รวมใจ4 ภาค จากชมรมพุทธรักษา ชมรมผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา  การเดินแบบผ้าไทยการกุศล จากนายแบบ - นางแบบกิตติมศักดิ์ การร้องเพลงการกุศล จากนักร้องกิตติมศักดิ์และการเต้นลีลาศ  ทั้งนี้เพื่อหารายได้สมทบทุนสนับสนุนกิจการของสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง จังหวัดฉะเชิงเทรา ใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ สาธารณกุศล การช่วยเหลือสตรีที่มีปัญหาต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า การจัดงาน "ราตรีรวมใจภักดิ์ อนุรักษ์ผ้าไทย" สอดคล้องกับที่รัฐบาลได้รณรงค์ให้ สวมใส่ผ้าไทย เพื่อให้ประชาชนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยผ่านการสวมใส่ผ้าท้องถิ่นไทย เป็นการส่งเสริมให้ตระหนักในคุณค่าและรักวัฒนธรรมไทย ตลอดจนมีส่วนร่วมอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทยให้คงอยู่สืบไป และนอกจากนี้ยังสร้างเสริมรายได้ให้ผู้ประกอบอาชีพทอผ้า ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศอีกด้วยเอนก วันทิพพา ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.ฉะเชิงเทรา


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 9