อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

แม่บ้านมหาดไทยประจวบฯ รณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติก

ชมรมแม่บ้านมหาดไทย ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ SVL Group จัดกิจกรรม THANK YOU SAY NO TO PLASTIC BAG รณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติกหันมาใช้ถุงผ้า พุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 05.22 น.


เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางนิศากร สิงหเสนี ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม THANK YOU SAY NO TO PLASTIC BAG รณรงค์ให้ส่วนราชการและชาว จ.ประจวบฯ ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการช่วยกันลดปัญหาจากภาวะโลกร้อน โดยมี นายชัชวาลย์ อิ่มบัญชร ผอ.ฝ่ายกิจการภายนอก SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร ในกลุ่มอุตสาหกรรมของเครือสหวิริยา กล่าวรายงาน และมี นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ นางกัลยารัตน์ นิลอ่อน หัวหน้าสำนักงานจังหวัด พ.อ.ธีรยุทธฑ์ เส้งรอด รอง ผบ.ฉก.จงอางศึก นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ตัวแทนหน่วยงาน พนักงานบริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด  และประชาชน เข้าร่วม นางนิศากร สิงหเสนี ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยฯ กล่าวว่า  ทางชมรมได้มีนโยบายรณรงค์ให้มีการใช้ถุงผ้าทดแทนการใช้ถุงพลาสติกมาอย่างต่อเนื่อง และในครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้จัดกิจกรรมร่วมกับภาคเอกชน คือ SVL Group ทั้งนี้เพื่อมุ่งสร้างจิตสำนึกและการตระหนักรู้ให้กับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆของจังหวัดประจวบฯ เพื่อนำไปต่อยอดให้กับกลุ่มที่เกี่ยวข้องได้ อีกทั้งเพื่อกระตุ้นปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการ THANK YOU SAY NO TO PLASTIC BAG เป็นอีกโครงการที่สนับสนุนและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาร่วมส่งเสริมและรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก โดยกลับมาใช้ถุงผ้าในชีวิตประจำวัน ด้าน นายชัชวาลย์ อิ่มบัญชร  กล่าวว่า บริษัทฯในฐานะกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ ที่ดำเนินงานมีฐานที่ตั้งอยู่ที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นประชาชนคนประจวบฯ ยินดีช่วยรณรงค์และสนับสนุนกิจกรรมการให้คนหันมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก โดย SVL Group ได้มอบถุงผ้าจำนวน 500 ใบ เพื่อให้ทางชมรมฯนำไปแจกจ่าย โดยนอกจากกิจกรรมระดมสมองสะท้อนความคิดเรื่องการรักษ์โลกแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เพ้นท์ถุงผ้าในสไตล์ของตัวเอง ในคอนเซ็ปต์ ถุงผ้าหนึ่งเดียว เราทำเองได้

ทั้งนี้จัดให้มีกิจกรรมระดมสมองผ่านต้นไม้ความคิด เพื่อให้ทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมได้เขียนเรื่อง บอกต่อ จากใจ พิทักษ์โลก ไปด้วยกัน สร้างให้กิจกรรมเกิดสาระการเรียนรู้ และได้ทราบถึงแนวทางหรือกระบวนการทางความคิดในการช่วยกันป้องกันภาวะโลกร้อนด้วยภาคส่วนมีการรวมพลัง ให้ความสำคัญ และสร้างความตระหนักถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังร่วมกันบุญมา ลิบลับ ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 53