อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

"หนองบัวพิทย์"พลิกฟื้นภูมิปัญญาท้องถิ่น "ถนนลูกอีสาน"

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) จัดกิจกรรมโครงงานถนนลูกอีสาน ชั้น ม.4 ประจำปี 2562 เพื่อพัฒนาทักษาการเรียนรู้ พุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 05.31 น.


เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุมใหญ่โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อำเภอเมืองหนองบัวลำภู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) จัดกิจกรรมโครงงานถนนลูกอีสาน ชั้น ม.4 ประจำปี 2562 เพื่อพัฒนาทักษาการเรียนรู้ โดยเลือกใช้กิจกรรมโครงงานถนนลูกอีสานเป็นสื่อ และเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีประจำถิ่น คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสานนั้นเองนายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ รอง ผอ.สพม. เขต 19 เป็นประธานเปิดงานพร้อมเยี่ยมชมการแสดงของนักเรียนที่เป็นเอกลักษณ์ภาคอีสาน อาทิเช่น การแสดงชุดเซิ้งกะโป๋ (กะลา)  การเสดงชุดเซิ้งโบกข้าวหลาม  การแสดงชุดออนซอนอีสาน  และการแสดงการละเล่นพื้นบ้าน โดยมี นายบุญมา ภูเงิน ผอ.โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนตัวแทนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกห้องเรียนนำเสนอผลงานเชิดชูบูชาภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้ชื่อโครงงาน “ถนนลูกลูกอีสาน” ร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมสำหรับกิจกรรมถนนลูกอีสาน ที่จัดขึ้นในวันนี้ นักเรียนได้นำเสนอวัฒนธรรมอีสาน ฮีต 12 คลอง 14  พร้อมนำเสนอขนบธรรมเนียมประเพณี หรืองานบุญต่างๆ เช่น บุญข้าวกรรม บุญข้าวจี่ บุญมหาชาติ บุญบั้งไฟ งานหัตถกรรมเครื่องจักสาน และเครื่องมือหาเลี้ยงชีพ เช่น หูกทอผ้า กี่ทอเสื่อ เครื่องปั่นฝ้าย ประเภทอาหาร ขนมหวานและการถนอมอาหาร เช่น ข้าวปิ้ง ข้าวหลาม ข้าวต้นมัด ข้าวตอกแตก ไข่เค็ม แจ่วบอง  ประเภทสมุนไพร และการละเล่นพื้นบ้าน อาทิ รีรีข้าวสาร ขาโถกเถก มอญซ่อนผ้านางสาวเพียรพร สมาดม ครูผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กล่าวว่าสำหรับการจัดโครงงานถนนลูกอีสานในครั้งนี้ สืบเนื่องจากวัฒนธรรมของภาคอีสานนับวันจะได้สูญหายไปตามกาลเวลาเนื่องจากมีสื่อทางโลกโซเชียล ทำให้เด็กรุ่นใหม่หลงลืมวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมการแต่งกาย ภาษา วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสาน ปัจจุบันเด็กกำลังหันไปชื่นชอบและรู้จักแต่อาหารฟาสต์ฟู้ด เด็กไม่รู้จักคำว่าข้าวปุ้น ข้าวจี่ ในการจัดงานครั้งนี้ จึงจัดให้มีกิจกรรมหลากหลายชนิด ทั้งอาหารพื้นบ้านของคนอีสาน อันการแสดงถึงอัตลักษณ์และก็เป็นความภาคภูมิใจของคนอีสาน ที่จะสืบสานวัฒนธรรมของลูกอีสานให้คงอยู่สืบไป.สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.หนองบัวลำภู


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 8