อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

ฉัตรชัย"คุมทัพธอส.วิ่งฉิว ตอบโจทย์รัฐ-ตรงใจลูกค้า

"ฉัตรชัย" โชว์ผลงานเจ๋งคลอดผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ลูกค้าหนุนคนไทยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ด้านสินเชื่อคงค้างพุ่งจากปี58 อยู่ที่ 862,832 ล้านบาท เป็น 1.20 ล้านล้านในปี 62 พุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.15 น.


จัดว่าเป็นผู้บริหารหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงผลงานดีไม่มีตก สำหรับ “ฉัตรชัย ศิริไล” กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) หลังจากที่เข้ามารับตำแหน่งตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 59 พร้อมเครื่องหมายตัวโตๆ ถึงคุณวุฒิและวัยวุฒิ ในการก้าวขึ้นเป็นหัวเรือใหญ่ของสถาบันการเงินระดับประเทศ ว่าจะสามารถบริหารองค์กรได้ตอบโจทย์นโยบายของภาครัฐ และตรงใจลูกค้าประชาชนได้มากน้อยขนาดไหนโดยระยะเวลาเกือบ 4 ปีที่ผ่านมา กับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่เกิดขึ้นกับ ธอส. น่าจะเป็นคำตอบได้ดีถึงฝีไม้ลายมือของ "ฉัตรชัย" โดยผลงานที่เห็นได้เป็นรูปธรรม สะท้อนได้จากตัวเลขทางการเงินในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นจาก 900,223 ล้านบาท ในสิ้นปี 58 เป็น 1.24 ล้านล้านบาทในปี 62 หรือคิดเป็น 38.37% โดยเป็นผลจากการที่ธนาคารออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่มีความหลากหลายครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทั้งรายได้น้อยและปานกลาง

ขณะเดียวกัน ธอส.ภายใต้การบริหารของ"ฉัตรชัย" ยังสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้คนไทยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองสอดคล้องกับพันธกิจหลักของธนาคาร สินเชื่อคงค้างเติบโตเพิ่มขึ้นจากในปี 58 อยู่ที่ 862,832 ล้านบาท เป็น 1.20 ล้านล้านบาท ในปี 62 เพิ่มขึ้น 40.15% โดยมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 8,700 ล้านบาท ปี 58 เป็น 13,353 ล้านบาท ในปี 62 เพิ่มขึ้น 53.48% ซึ่งผลกำไรเป็นไปตามตัวชี้วัด โดยไม่ได้มุ่งเน้นผลกำไรสูงสุดนอกจากนี้ยังสามารถรักษาระดับค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงานสุทธิ (Cost to Income) ให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าธนาคารอื่น รวมถึงมีคุณภาพสินทรัพย์และเงินกองทุนอยู่ในระดับตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าธนาคารมีการบริหารจัดการเงินกองทุนเพื่อรองรับผลกระทบในอนาคตได้

สำหรับภาพรวมการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่และสินเชื่อที่อยู่อาศัยคงค้างของธนาคารมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเฉพาะในปี 60 โต 6.79 % และปี 61 อยู่ที่ 17.06 % ซึ่งธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อได้สูงสุดมากกว่า 200,000 ล้านบาท ในปี 61 และมีส่วนแบ่งการตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยคงค้างเป็นอันดับ 1 เป็นผลมาจากธนาคารออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ตรงกับความต้องการลูกค้าทั้งกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง (Social) และกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้สูง (Business) ขณะที่การประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ปี 61 มีผลคะแนนรวมที่ 4.8420 ซึ่งนับว่าเป็นผลคะแนนประเมินตามบันทึกข้อตกลงฯ ที่ธนาคารทำได้สูงที่สุดในรอบ 8 ปีขณะเดียวกัน ยังมีการขับเคลื่อนองค์กรด้วยกลไก 3 ด้าน (GHB Drive Engine) ด้วยการดูแลกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง รวมถึงข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ (รายได้ผู้กู้ไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน)
การเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางและสูง (รายได้ผู้กู้มากกว่า 25,000 บาทต่อเดือน และการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนต่ำ ภายใต้กรอบภารกิจและหลักธรรมาภิบาล

นอกจากนี้ ยังประสบความสำเร็จในการพัฒนาและขึ้นระบบงานหลัก GHB System โครงการที่ใหญ่ที่สุดของธนาคาร โดยสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดและให้บริการลูกค้าได้อย่างค่อเนื่องไร้รอยต่อ ควบคู่ไปกับการปรับภาพลักษณ์องค์กรให้มีความทันสมัย เพื่อมุ่งสู่การเป็น “ธนาคารที่ดีที่สุด สำหรับการมีบ้าน”นอกจากนี้ ในช่วงเกือบ 4 ปีที่ผ่านมา ธอส.ยังมีการคลอดโครงการต่าง ๆ ออกมาอย่างต่อนเอง เช่น สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ อาทิ โครงการบ้านล้านหลัง โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ บนที่ดินราชพัสดุ โครงการมาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรอบวงเงิน 50,000 ล้านบาทโครงการมาตรการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัย “บ้านดีมีดาวน์” โครงการ Payment Gateway เพิ่มช่องทางการชำระหนี้เงินกู้ผ่าน เครื่องรับชำระเงินกู้อิเลกทรอนิคส์ (LRM) เครื่องชำระหนี้เงินกู้ไร้เงินสด (QR Non-cash Payment ) และMobile Application GHB ALL โครงการสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการโฮมสเตย์ (Homestay) และที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage: RM) โครงการของขวัญปีใหม่ 63 เพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงินสำหรับลูกค้า ธอส. ผู้มีรายได้น้อย ฯลฯ

ด้วยผลงานเชิงประจักษ์ที่ว่ามา จึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไม ธอส. ภายใต้การคุมทัพของ"ฉัตรชัย" จึงคว้าสุดยอด 4 รางวัลแห่งเกียรติยศในปี 2562 ที่ไม่เคยมีหน่วยงานใดได้พร้อมกันภายในปีเดียวมาก่อน ได้แก่ 1.รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม 2.รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น ที่มอบให้แก่ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. 3.รางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) โดยมีคะแนนสูงสุดอันดับ 1 จาก 8,299 หน่วยงาน ติดต่อกัน 3 ปีซ้อนและรางวัลล่าสุด รางวัลคุณภาพแห่งชาติ(TQA) รางวัลที่สะท้อนความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กรว่ามีความทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก โดย ธอส. ถือเป็นสถาบันการเงินแห่งแรก และยังเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเพียงแห่งเดียวที่ได้รับรางวัล TQA ซึ่งไม่เคยมีหน่วยงานใดในประเทศไทยได้รับรางวัล TQA มาตั้งแต่ปี 2554 และนับตั้งแต่ที่มีการมอบรางวัลเมื่อปี 2545 มีเพียงแค่ 6 องค์กรเท่านั้น ที่ได้รับรางวัล TQA และหนึ่งในนั้นคือ ธอส.

ทั้ง 4 รางวัล ได้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า เพราะเหตุใด ธอส. ถึงยังสามารถรักษาแฟนคลับคนอยากมีบ้านได้อย่างเหนียวแน่น รวมทั้งยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อทำให้คนไทยมีบ้านตามพันธกิจได้อย่างรุดหน้าต่อเนื่อง และสมกับการก้าวสู่การเป็นธนาคารที่ดีที่สุด สำหรับการมีบ้าน ต่อไป

สุกัญญา สังฆธรรม
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 17