อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

ปชส.จับมือร่วมดึงสื่อออนไลน์สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ปชส.มหาสารคามจับมือสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดึงสื่อออนไลน์สัมมนาเชิงปฏิบัติการ สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกฎหมาย พุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23.00 น.


ที่ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม นางสาววิภาดา รัตนโรจนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่าประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมนำเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เพื่อสร้างความรับรู้เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวที่มาทำงานอยู่ในประเทศไทยให้กับสื่อมวลชน สาขาสื่อ ออนไลน์ นำไปขยายผล ให้นายจ้าง แรงงานต่างด้าวและประชาชนทั่วไปได้รับรู้ เข้าใจ สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกฎหมาย  

เนื่องจากปัจจุบันซึ่งเป็นยุคแห่งโซเชียลเน็ตเวิร์ค โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว ทันต่อเวลา ทันต่อเหตุการณ์ สื่อออนไลน์ จึงเป็นอีกหนึ่งเครือข่ายที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม ให้ความสำคัญ ชูเป็นอีกหนึ่งเครือข่ายในการช่วยขยายผลเฝ้าระวัง "ปัญหาแรงงานต่างด้าว"ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม  โดย กลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้คือสื่อออนไลน์ของจังหวัดมหาสารคาสามารถเป็นกระบอกเสียงอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยในการประชาสัมพันธ์และเฝ้าระวัง "ปัญหาแรงงานต่างด้าว"ในพื้นที่มหาสารคามได้อย่างถูกต้องซึ่งจังหวัดมหาสารคาม มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานกว่า 700 คน โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวมาให้ความรู้ ประกอบด้วยสำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคามและสำนักงานจัดหางานจังหวัด

---------------------

กิริยา  กากแก้ว  ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์มหาสารคาม

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 25