อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

พระแท้แห่งเมืองสุพรรณฯ 'หลวงพ่อพล'ผู้เปี่ยมล้นเมตตา

“หลวงพ่อพล”พระแท้ที่คู่ควรกราบไหว้ เผยเปี่ยมล้นเมตตา อุทิศตนเป็นที่พึ่งของคนยากไร้ 3 ปีกว่าเดินหน้าจัดงานศพ-งานบวช-เปิดโรงทานให้ชาวบ้านกินฟรีจนกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจที่พึ่งของชุมชนอย่างแท้จริง เสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น.


ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันตกอยู่ในสภาพย่ำแย่ สาเหตุมาจากหลายปัจจัยมาก... ไทยเองไม่ใช่ชาติเดียวที่ลำบาก-ทุกประเทศทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบ อยู่ที่ว่ารัฐบาลประเทศใดจะบริหารจัดการให้ระบบเศรษฐกิจเสียหายน้อยที่สุดเท่านั้น...เศรษฐกิจเสียหายมากแน่นอนผลกระทบตกกับประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สำหรับคนมีเงิน-คนรวยคงเดือดร้อนไม่มาก แต่คนจน-ผู้ยากไร้ไม่ต้องบรรยาย-ก้มหน้ารับสภาพให้ได้ก็แล้วกันพูดถึงเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ มันเป็นสิ่งจำเป็นจริง ๆ เรียกได้ว่าตั้งแต่เกิด (ค่าหมอทำคลอด)ไปจนวันตาย (จัดงานศพ)ต้องใช้เงินทั้งนั้น แล้วระหว่างมีชีวิตอยู่ก็ต้องกินต้องใช้หลีกเลี่ยงที่ต้องใช้เงินไม่ได้เลย ของฟรีไม่มีในโลกเป็นเรื่องจริง-เป็นประโยคที่กล่าวขานกันมานาน แต่สำหรับที่วัดหนองวัลย์เปรียง .ทุ่งคอก .สองพี่น้อง .สุพรรณบุรี ประโยคนี้ใช้กับที่นี่ไม่ได้เพราะพระครูใบฎีกาสุรพล มหาปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดหนองวัลย์เปรียง หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อพล ท่านเป็นพระที่พึ่งของชาวบ้านอย่างแท้จริง โดยเฉพาะคนจน-ผู้ยากไร้ โดยมีโครงการฯที่ช่วยเหลือผู้คนได้มากมาย ทำมา 3 ปีกว่า...ไปดูกันว่าโครงการฯอะไรพระครูใบฎีกาสุรพล บอกว่า อาตมาบวชมา 23 พรรษา จำวัดหนองวัลย์เปรียงมาโดยตลอดจนได้เป็นเจ้าอาวาส วัดเป็นวัดขนาดเล็กไม่มีประติมากรรมสวยสดงดงามมากเท่าใด อีกทั้งวัดไม่ได้ร่ำรวยเงินทอง วัดมีเพียงคติธรรม และคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า รวมถึงความเมตตาที่มีให้กับชาวบ้านทั่วไป ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ที่ยากดีมีจนประการใด โดยมีโครงการจัดงานศพ-เผาศพผู้ยากไร้, โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ และโครงการโรงทานเสบียงบุญเลี้ยงอาหารฟรีทั้ง 3 โครงการ

ช่วงแรกๆ มีคำถามว่าวัดเอาเงินมาไหน คำตอบคือรายได้ส่วนหนึ่งจากปัจจัยส่วนตัวที่ออกไปบรรยายธรรมเทศนาตามที่ต่างๆ ร่วมกับทางคณะกรรมการวัด และชาวบ้านที่มีความเลื่อมใสศรัทธาร่วมกันเสียสละบริจาคทรัพย์ อย่างที่ได้พูดไปแล้วว่าวัดไม่ได้ใหญ่โตจึงไม่มีพุทธศาสนิกชนบริจาคเงินมากมาย แต่ก็สามารถพูดได้ว่าวัดแห่งนี้คือศูนย์รวมจิตใจเป็นที่พึ่งของชุมชนอย่างแท้จริง สมกับต้นแบบคำว่า บวร คือ บ้าน วัด และโรงเรียนเข้าด้วยกัน ถือว่าเป็น 3 เสาหลักที่สามารถค้ำจุนสังคมไทยอย่างมั่นคงหลวงพ่อพล บอกต่อว่า ทุกวันนี้วัดขึ้นป้ายประกาศจัดงานศพ-พิธีเผาศพ-งานบวช-โรงทานฟรี วัตถุประสงค์เพื่อต้องการลดค่าใช้จ่ายให้ผู้ยากไร้ และผู้มีรายได้น้อย สำหรับงานศพตั้งบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม 2 คืน พระสงฆ์ในวัดสวดพระอภิธรรม วันรุ่งขึ้นเวลา 14.00 น. พระสงฆ์จะแสดงพระธรรมเทศนามาติกาบังสุกุล เวลา 15.00 น.ก็พิธีฌาปนกิจ โดยสอดแทรก 8 ปริศนาธรรมลงไปในงานศพ เพื่อเป็นการสร้างศรัทธาทำให้ชาวบ้านอยากเข้าวัดทำบุญสร้างกุศลมากยิ่งขึ้น ส่วนโครงการบรรพชาอุปสมบท-บวชนาคหมู่ ช่วงก่อนวันเข้าพรรษาของแต่ละปีเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการบรรพชาอุปสมบทจำนวนมากเข้ามาสู่ร่มกาสาวพัสตร์เพื่อเผยแพร่ศาสนาพุทธ โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ที่จะมาบวชต้องไม่เป็นผู้ต้องโทษหนีคดี หรือเป็นผู้ที่ติดยาเสพติดส่วนเรื่องโรงทานเสบียงบุญมีหลากหลายเมนู บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11.00 .-14.00 . ยกเว้นวันอาทิตย์ วัดจะมีแม่ครัวประจำ และชาวบ้านส่วนหนึ่งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาช่วยกันในโรงครัว การตั้งโรงทานในวัดเท่ากับเป็นการร่วมสร้างบุญ-สร้างกุศลกับพระสงฆ์ เมื่อคนกินอาหารเขาก็จะอนุโมทนากับเจ้าของโรงทาน อีกทั้งเทวดาก็อนุโมทนาสาธุการกับเจ้าของโรงทานด้วย ทั้งนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะคนยากคนจน ใครจะเดินเข้ามากินก็ได้ที่สำคัญเป็นการร่วมทำบุญกับทางวัด ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดการตั้งโรงทานในวัดจึงได้อานิสงส์มาก ๆอาตมาอยากเชิญชวนบอกบุญมายังผู้ที่จะถวายถังสังฆทานสำเร็จรูปว่าให้เปลี่ยนแนวคิดมาบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องกระป๋อง พืชผัก ผลไม้ ผ้าขาว ดอกไม้จันท์ โรงศพ ถือว่าดีกว่าการถวายถังสังฆทานสำเร็จรูปตามกระแสสังคมที่นิยมความสะดวกสบายแต่กลับมีคุณประโยชน์น้อยมาก การทำบุญไม่จำเป็นต้องทำด้วยเงินทองเสมอไป การบริจาคสิ่งของที่มีอยู่ก็ทำได้เช่นกันสมกับที่เป็นพระแท้คู่ควรแก่การกราบไหว้...ตลอดเวลานำความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นพระอาจารย์สอนหนังสือ สอนธรรมให้กับเด็กนักเรียน บรรยายธรรมตามโรงเรียน- โรงงาน-สถานที่ราชการต่าง ๆ แม้ช่วงแรกชาวบ้านบางส่วนไม่ยอมรับ แต่ด้วยความที่เป็นพระนักพัฒนายึดมั่นในอุดมการณ์ ปฏิบัติดี เคร่งครัดในพระธรรมวินัย และมีความเมตาเปี่ยมล้นจนเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวบ้าน ทำให้หลวงพ่อพลได้รับการยอมรับยกย่อง-เป็นที่ศรัทธาของประชาชนอย่างบริสุทธิ์ใจ...กราบอนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ.
........................................
คอลัมน์คนดีของสังคม
โดย เหยี่ยวขาว
ข้อมูล-ภาพ ครรชิต กระโห้แก้ว” เดลินิวส์ออนไลน์ .สุพรรณบุรี 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%