อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

รองผวจ.ระยองเปิดโครงการ พัฒนาศักยภาพครูแนะแนวปีที่4

สมาคมเพื่อนชุมชน ติวเข้มครูผู้สอน ภายใต้ "โครงการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวปีที่ 4" มุ่งพัฒนาขีดความสามารถครูและปรับแนวคิดแนะแนวทางการเรียนต่อสายอาชีพของนักเรียน ป้อนตลาดแรงานใน EEC ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 01.07 น.


 
เมื่อเร็วๆนี้ ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง ว่าที่ ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ รอง ผวจ.ระยอง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวปีที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมเพื่อนชุมชน กลุ่มโรงเรียนภาคบังคับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 มีนายมนชัย รักสุจริต ผจก.สมาคมเพื่อนชุมชน นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ระยอง นายธวัยชัย อุ่ยพานิช อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมเป็นเกียรติและเสวนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพครูด้วย มีครูจากสถานศึกษาจาก 72 โรงเรียน จำนวน 170 คน เข้าร่วมโครงการ


 
นายมนชัย กล่าวว่า โครงการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวจังหวัดระยองปีที่ 4 ดังกล่าว เป็นอีกหนึ่งโครงการเพื่อพัฒนาครูในจังหวัดระยอง ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการศึกษา โดยเริ่มจากพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวให้มีความรู้ ความเข้าใจในการแนะแนว รู้เท่าทันสถานการณ์โลก มีความรู้รอบด้าน และปรับแนวคิดครูยุคใหม่สู่การแนะแนวทางการศึกษาสายอาชีพให้เยาวชน ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของครูแนะแนวจากสถานศึกษาต่างๆ เพื่อที่จะพัฒนาเยาวชนไทยให้มีศักยภาพ นำพาประเทศไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต


 
"ครูแนะแนวยุคใหม่ ควรให้ความรู้แก่เยาวชนและผู้ปกครอง และปรับเปลี่ยนแนวคิดและสร้างทัศนคติใหม่ต่อการเรียนสายอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้เยาวชนเรียนสายอาชีพมากขึ้น เพื่อมุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีศักยภาพให้สอดคล้องกับ 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อรองรับการพัฒนา EEC ที่มีความต้องการแรงงานเพิ่มไม่ต่ำกว่า 4 แสนคนในอีก 5 ปีข้างหน้า" นายมนชัย กล่าวในตอนท้าย
 
มาโนช สนองสุข เดลินิวส์ออนไลน์ระยอง

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 57