อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 มกราคม 2564

เดิมพันชีวิต''โควิด-19''

ขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนตื่นตัวกับการแพร่ระบาด''โควิด-19'' จึงไม่แปลกใจที่''สถานศึกษา''กลายเป็นสถานที่ถูกหยิบยกขึ้นมากล่าวถึงมาตรการการป้องกันและมาตรการการดูแลอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น.


ผศ.ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์ รองอธิการบดี สายงานสื่อสารแบรนด์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เปิดเผยว่า   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีนักศึกษาจีนถึง 3,000 คนแต่ในขณะนี้มีเพียง 600 คนที่พักอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัย เนื่องจากนักศึกษาจำนวน 2,400 คนได้เดินทางกลับประเทศจีนและยังไม่ได้เดินทางกลับมาศึกษาต่อเนื่องจากทางมหาวิทยาลัยห้ามไว้ เพราะหวั่นจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส''โควิด-19''และช่วงก่อนหน้านี้แม้ว่าจะมีผู้ปกครองบางส่วนจากประเทศจีนเดินทางมาเยี่ยมนักศึกษาจนเป็นที่มาของกลุ่มเฝ้าระวัง แต่เมื่อเวลาผ่านไปจากเฝ้าระวังก็ไม่พบว่ามีการติดเชื้อ''โควิด-19''อย่างไรก็ตามกลุ่มเสี่ยงที่ทางมหาวิทยาลัยต้องมีการเฝ้าระวังถึง 155 คนก็มาจากมีบุคคลากรและนักศึกษาที่ก่อนหน้านี้ได้เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง โดยมีคณะแพทย์เข้ามาดูแลและมีการตรวจวัดเป็นประจำทุกวันพร้อมกักบริเวณการเข้าออกภายในห้องพัก แต่หากเกินขอบเขตทางมหาวิทยาลัยก็พร้อมที่จะหยุดเรียน และให้มีการเรียนการสอนแบบทางไกล

“ทางมหาวิทยาลัยเราตั้งศูนย์ควบคุมเฝ้าระวังและศูนย์ดูแลสุขภาพ เพื่อลดช่องว่างนอกเหนือจากมาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่การกักบริเวณ 14 วัน จากอาจารย์ที่ปรึกษาแบบ 1ต่อ 2 นอกจากนี้ยังทำบัตรเฉพาะให้กับนักศึกษาทั้งหมด 3 ประเภท คือเขียวสำหรับปกติ สีเหลืองเพื่อเฝ้าระวัง และสีชมพูสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ ”ขณะที่วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนั้น ทางดร.จักรินทร์ ศรีมูล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเผยว่า ทางวิทยาลัยมีนักศึกษาจีนทั้งหมดจำนวน 400 คน และมีจำนวนเพียง 40 คนที่เดินทางกลับมาจากประเทศจีนก่อนหน้านี้ และไม่มีอาการติดเชื้อ''โควิด-19''แต่อย่างใด

นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาไทยอีกกลุ่มหนึ่งที่เดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่นตอนนี้ก็ไม่มีอากาศติดเชื้อเช่นเดียวกัน ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดตอนนี้ทางวิทยาลัยจะหยุดกิจกรรมการเดินทางเข้าออกประเทศไปสถาบันเครือข่ายโครงการแลกเปลี่ยนที่อยู่ในประเทศต่างๆแม้เป็นหลักสูตรระยะสั้นก็ตาม เพราะทางสถาบันถือว่าชีวิตของลูกหลานผู้ปกครองเป็นเรื่องสำคัญ“ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเช่นนั้น จะเห็นได้ว่านักศึกษาจีนให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลสุขภาพ จนในบางครั้งก็ทำให้คนไทยด้วยกันรู้สึกอายจนต้องสวมหน้ากากและดูแลสุขอนามัยตามแบบของนักศึกษาจีน”อย่างไรก็ตามการยึดถือพฤติกรรมเรื่องสุขอนามัยตอนนี้เป็นเรื่องสำคัญทั้งการสวมหน้ากาก ล้างมือด้วยเจล และการไม่อยู่ในกลุ่มคนหมู่มากหรือที่คับแคบอากาศไม่ถ่ายเทเป็นเรื่องสำคัญที่สุด โดยเฉพาะการให้ข้อมูลที่เป็นจริงในสังคมตอนนี้ 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น