อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

แปลงขยะหน้ากากอนามัย เป็นวัสดุเสริมแรงผลิตชิ้นงาน

การระบาดของไวรัส โควิด-19 ที่ลุกลามไปทั่วโลก “หน้ากากอนามัย” กลายเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกัน ทั้งการป้องกันไม่ให้ไวรัสแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่น และการป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้ามาสู่ตัวเรา อาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น.

การระบาดของไวรัส โควิด-19 ที่ลุกลามไปทั่วโลก หน้ากากอนามัยกลายเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกัน ทั้งการป้องกันไม่ให้ไวรัสแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่น และการป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้ามาสู่ตัวเรา
        
และแน่นอน หน้ากากอนามัยจำนวนมหาศาลที่ถูกใช้งาน จะกลายเป็นขยะไปในทันทีเช่นกัน เพราะหน้ากากอนามัยเป็นวัสดุสิ้นเปลือง ใช้แล้วทิ้ง
        
หน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จึงมี แนวคิดนำขยะหน้ากากอนามัยเหลือทิ้ง มาใช้ประโยชน์เป็นวัสดุเสริมแรงในการผลิตวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง และกระถางต้นไม้
        


ประชุม คำพุฒ หัวหน้าหน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า หน้ากากอนามัยที่ถูกทิ้งส่วนมากไม่ได้มีการติดเชื้อ เพราะคนใส่เพื่อป้องกันตัวเองเป็นหลัก จึงเป็นที่น่าเสียดายหากนำไปกำจัดด้วยการเผาทิ้งแต่เพียงอย่างเดียว จึงต้องการนำขยะเหล่านี้กลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง
        
หน้ากากอนามัยนับเป็นขยะอันตรายกว่าขยะพลาสติกทั่วไป จึงต้องทำการกำจัดเชื้อโรคหรือทำความสะอาดหน้ากากอนามัยใช้แล้วในเบื้องต้นด้วยการพ่นด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค แล้วอบไอน้ำแรงดันสูง ก่อนนำไปใช้งานเป็นวัสดุเสริมแรงในการผลิตวัสดุก่อสร้างและวัสดุตกแต่งอาคาร จัดสวน เช่น บล็อกก่อผนังมวลเบา อิฐบล็อกประสาน บล็อกปูพื้น ฝ้าเพดาน ฯลฯ
        
ข้อดีของขยะหน้ากากอนามัย คือที่มีความเหนียวเป็นแผ่นใยผ้าหรือพลาสติก สามารถนำมาเสริมความแข็งแรงให้กับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้ผลิตขึ้นจากกรรมวิธีการผลิตคอนกรีต โดยช่วยในด้านการรับแรงดึง แรงดัด และช่วยลดการแตกร้าวให้กับผลิตภัณฑ์ ตลอดจนมีน้ำหนักเบา และเป็นฉนวนความร้อนที่ดี
ขึ้นได้
        
หน้ากากอนามัย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1.หน้ากากอนามัยผ้าฝ้าย ใช้สำหรับป้องกันฝุ่นละออง และป้องกันการกระจายของน้ำมูกหรือน้ำลาย จากการไอหรือจาม แต่ไม่สามารถกรองเชื้อโรคที่มีขนาดเล็กมาก ๆ ได้ หน้ากากชนิดนี้สามารถซักและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 2.หน้ากากอนามัยใยสังเคราะห์ 3 ชั้น ทำจากพอลิโพรไพลีน ใช้ในการกรองฝุ่น ป้องกันของเหลวซึมผ่าน และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากการไอหรือจาม และเชื้อโรคจำพวกเชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อราได้ และ 3.หน้ากากอนามัยชนิด N95 ที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถป้องกันเชื้อโรคได้ดีที่สุด มีคุณสมบัติป้องกันได้ทั้งฝุ่นละออง และเชื้อโรคที่มีขนาดอนุภาคเล็ก ได้ถึง 0.3 ไมครอน
        
สำหรับวิธีการกำจัดหน้ากากอนามัย หน่วยงานสาธารณสุข ระบุว่า หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วจากโรงพยาบาล ให้ใช้วิธีกำจัดแบบเดียวกับการกำจัดขยะติดเชื้อ โดยใช้ถุงพลาสติกสีแดง ติดเครื่องหมายว่าเป็นขยะติดเชื้อ เก็บรวบรวมไว้ในที่เฉพาะ กำจัดในเตาเผา แต่ถ้าเป็นแบบที่ใช้แล้วจากชุมชนและสถานที่ทั่วไป ต้องมีการแยกขยะใส่ถุงพลาสติก มีป้ายบอกชัดเจนว่า มัดถุงให้แน่น และแยกเก็บรวบรวมไว้อย่างน้อย 8 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการปนเปื้อนกับขยะอื่น
        
ใช้หน้ากากอนามัยแล้วก็ควรทิ้งให้ถูกที่ กำจัดให้ถูกทาง ไม่เช่นนั้น ประโยชน์ในการป้องกันโรค จะกลายเป็นภาระของโลกไป.

.......................................................
นภาพร พานิชชาติ
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 33