อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

จัดยิ่งใหญ่งานหมากม่วง หมากปราง ของดีศรีสวรรคโลก

สุโขทัย จัดใหญ่ยิ่งใหญ่งานหมากม่วง หมากปราง ของดีศรีสวรรคโลก ประจำปี 2563 เสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 00.01 น.


ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมแถลงข่าวการจัดงานวันหมากม่วง หมากปราง ของดีศรีสวรรคโลก ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 25 - 29 มีนาคม 2563 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นการสนับสุนนเผยแพร่ผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะมะม่วง มะปราง ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงของเกษตรกรชาวสวนของอำเภอสวรรคโลก รวมทั้งผลไม้อีกหลากหลายชนิดที่เป็นของดีและพืชเศรษฐกิจชั้นดีของจังหวัดสุโขทัยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้พี่น้องประชาชนชาวอำเภอสวรรคโลก โดยภายในงานได้จัดให้ชมการประกวดซุ้มของแต่ละตำบล การประกวดผลไม้(มะม่วง-มะปราง) การประกวดร้องเพลง การออกร้านจำหน่ายผลไม้สดๆจากสวน กล้าไม้พันธุ์ดี การจำหน่ายสินค้า otop สินค้าเกษตร เทศกาลอาหารการจำหน่ายสินค้าราคาถูก และสำหรับการจัดงานวันหมากม่วง หมากปรางของดี ศรีสวรรคโลก ประจำปี 2563 ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีการอนุรักษ์และส่งเสริมคุณภาพสายพันธุ์มะม่วง และมะปรางพันธุ์มะยงชิด (ลูกใหญ่) ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง อีกทั้งยังส่งเสริมการตลาดและสนับสนุนการผลิตทางการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรให้มีความมั่นคง เพื่อให้เกษตรกรมีความตื่นตัวที่จะพัฒนาความรู้เพื่อปรับปรุงบำรุงพันธุ์ให้ผลผลิตดีขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาด -----------------------------

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    91%
  • ไม่เห็นด้วย
    9%

บอกต่อ : 37