อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

"ธรรมยาใจ" ลด ละ เลิก สุรา

กระบวนการเชิงพุทธ “ธรรมยาใจ’’ ช่วยแก้ปัญหาผู้ติดสุรา ดึงวัด ชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สร้างพลังการเปลี่ยนแปลง ผ่านรูปแบบ “สามเหลี่ยมชุมชนขยับขับเคลื่อนงาน ลด เลิกสุรา” อาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 น.


สำนักงานกอง ทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จับมือภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมถอดบทเรียน ในพื้นที่ผ่านรูปแบบ “สามเหลี่ยมชุมชนขยับขับเคลื่อนงาน ลด เลิกสุรา’’ ในพื้นที่ชุมชนต้นแบบ ต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการบำบัดดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราโดยกระบวนการเชิงพุทธ “ธรรมยาใจ’’..รุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผอ.สำนักงานสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. เปิดเผยว่า โครงการขับเคลื่อนการบำบัดดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราโดยกระบวนการเชิงพุทธ เริ่มดำเนินการในปี 62 วัตถุประสงค์เพื่อต้องการบำบัดดูแลผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุราและเป็นอีกหนึ่งทางเลือก นอกเหนือจากการที่ต้องเข้าบำบัดกับสถานบำบัดหรือโรงพยาบาล

โครงการนี้ได้ใช้สามแกนหลักสำคัญ คือ 1. พระสงฆ์หรือผู้นำศาสนา เพื่อเป็นที่พึ่งให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ใช้หลักธรรม โปรแกรม “ธรรมยาใจ’’ 2. บุคลากรทางสุขภาพในพื้นที่ เพื่อให้ความรู้ต่าง ๆ รวมไปถึงการติดตามผลหลังจบโครงการ และ 3.ผู้นำชุมชนในพื้นที่ เพื่อเป็นแกนนำในการสื่อสารและชักชวน ทำความเข้าใจให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามาร่วมโครงการทั้งสามฝ่ายนี้ต้องวางเป้าหมายร่วมกันกับตัวผู้ดื่ม ให้เกิดการปรับเปลี่ยน ทั้งภายนอกและภายในจนลด ละ เลิกได้ในที่สุด พร้อมทั้งนำคนที่ ลด ละ เลิก สำเร็จเป็นต้นแบบด้วยการเป็นวิทยากร และสุดท้ายจึงใช้ผลกลไกการบูรณาการรูปแบบการบำบัดดูแลผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุรา ที่สำเร็จเป็นรูปธรรม นำองค์ความรู้มาปรับใช้สู่โครงการระยะยาว เพื่อขยายผลไปยังพื้นที่ชุมชนอื่นที่มีปัญหาอีกด้วย’’ น.ส.รุ่งอรุณกล่าว

ด้าน พระอธิการสุชาติ เดชดี เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัยปอพาน เล่าว่า ทางวัดได้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการบำบัดดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา โดยใช้กระบวนการทางพุทธศาสนาสร้างพลังการเปลี่ยนแปลง ซึ่งไม่ใช่มีแค่เพียงกลุ่มเสี่ยงเท่านั้น แต่ยังมีชาวบ้านที่เข้าวัดทำบุญปกติทุกวัน เข้าร่วมกับคนที่สมัครใจเลิกเหล้าด้วย

เพื่อไม่ให้คนเหล่านั้นมองว่าตัวเองเป็นกลุ่มบุคคลที่มีปัญหา โดยเริ่มจากการให้เข้ามาปฏิบัติธรรมอยู่ในวัด นุ่งขาวห่มขาวอยู่ในวัดเป็นระยะเวลา 7 วัน 6 คืน มีกิจกรรมให้ทำ อาทิ นั่งสมาธิ ไหว้พระสวดมนต์ ออกบิณฑบาตตอนเช้า อบรมฟังธรรม สลับกับการให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่ รพ.สต. รวมถึงการถ่ายทอดประสบการณ์ ร่วมหาแนวทางลดละเลิก นอกจากนี้ยังเพิ่มบทบาทหน้าที่ทางสังคม อาทิ นำสวดมนต์ นำกล่าวคำพระ เพื่อให้คนเหล่านี้เห็นคุณค่าและความสำคัญในตัวเองขณะที่ นายอะรัน เปรมปรี อายุ 50 ปี ชาวบ้านที่ติดสุราและเข้าร่วมโครงการจนสามารถเลิกสุราได้สำเร็จ เล่าความเป็นมาว่า ตัวเองดื่มเหล้ามาตั้งแต่อายุ 17 พอได้ยินเรื่องโครงการจึงอยากเข้าร่วม เนื่องจากก่อนหน้านี้ตัวเองรู้สึกไม่มีที่พึ่ง หมดหวัง ทรัพย์สินไม่มี เป็นหนี้ พร้อมทั้งสุขภาพที่แย่ลงทุกวัน จึงตัดสินใจเข้าร่วม

“ในช่วง 1-2 วันแรกรู้สึกสั่นมาก และอยากหนีออกไป แต่พอได้เริ่มปฏิบัติธรรมก็ดีขึ้น ตนจึงตัดสินใจสู้ อีกทั้งยังได้กำลังใจจากภรรยาจึงประสบความสำเร็จ สุดท้ายก็เลิกสุราได้ 7 เดือนแล้ว จากที่เคยเป็นหนี้ 40,000 ก็ใช้หนี้จนหมด และมีเงินเก็บกว่า 20,000 บาท’’

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 44