อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

ไหว้พระนอนวัดราชคฤห์ ที่บางยี่เรือเหนือ

ผู้เขียนเล่าถึงพระนอนปางโปรดอสุรินทราหูแล้ว คราวนี้จะมาพูดถึงพระนอนปางเสด็จดับขันธปรินิพพาน ปางหนึ่งในพระนอนเก้าปาง อังคารที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น.


ปางเสด็จดับขันธปรินิพพานนี้มี สามปาง ปางที่หนึ่ง พระพุทธรูปปางนี้จะประทับนอนหนุนหมอนตะแคงขวา หลับพระเนตร พระหัตถ์ซ้ายทอดทาบลำตัวเบื้องซ้าย พระหัตถ์ขวาหงายอยู่ที่พื้น เป็นอิริยาบถตามธรรมชาติ

ปางเสด็จดับขันธปรินิพพานปางที่สอง ทรงบรรทมหงาย พระบาทเหยียดเสมอกัน พระหัตถ์วางทับซ้อนบนพระอุระ แต่บางตำราก็ว่าวางบนพระนาภีหลับพระเนตร ปางเสด็จดับขันธปรินิพพาน ปางที่สาม ทรงบรรทมหงาย พระองค์ทอดยาว พระบาทเหยียดขนาบกัน พระหัตถ์ขวาวางแนบพระองค์ หลับพระเนตร มีพระมหากัสสปะ ถวายบังคมที่เบื้องพระบาท

พระนอนที่วัดราชคฤห์ เป็นปางเสด็จดับขันธปรินิพพานปางที่สาม ที่บางครั้งเรียกว่า ปางถวายพระเพลิง หลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว มีการนำผ้าใหม่ซับด้วยสำลีห่อพุทธสรีระ จำนวนห้าร้อยคู่ แล้วจึงอัญเชิญพระพุทธสรีระ ประดิษฐาน ณ รางเหล็กที่เต็มไปด้วยน้ำมันแล้วปิดครอบด้วยฝารางเหล็ก ก่อนนำไปไว้บนจิตกาธานที่ทำจากไม้หอม ที่มกุฏพันธนเจดีย์ เมืองกุสินารา เพื่อถวายพระเพลิง แต่ไฟไม่ติด กระทั่งพระมหากัสสปะเถระมาถึงและได้กราบพระบรมศพครบสามครั้ง จึงจุดไฟติดอย่างอัศจรรย์พระนอนปางนี้มีที่วัดราชคฤห์วรวิหาร บางยี่เรือ แห่งเดียวในไทย ความเก่าแก่ยาวนานของ พระนอนหงาย ตามที่ชาวบ้านเรียกขานมีมาตั้งแต่ครั้งสมัยของสมเด็จพระเอกาทศรถ

ประวัติของวัดราชคฤห์ จากข้อมูลของหนังสือ ศิลปวัฒนธรรม เล่มที่ 4 ที่เขียนถึง วัดสำคัญในกรุงรัตนโกสินทร์ โดยกรมศิลปากรในปี พ.ศ.2525 และ จากหนังสือประวัติของวัดราชคฤห์ที่บันทึกโดย ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2528 กล่าวถึงการบูรณปฏิสังขรณ์ โดยพระยาพิชัยดาบหักในสมัยกรุงธนบุรีซึ่งเชื่อกันว่า พระเจ้ากรุงธนบุรี เป็นผู้สร้างพระอุโบสถ

วัดราชคฤห์วรวิหาร หรือ วัดบางยี่เรือเหนือ เมื่อแรกตั้งมีชื่อเรียกว่าวัดบางยี่เรือมอญ และยังมีอีกชื่อว่า วัดวังน้ำวนอาจเป็นเพราะวัดตั้งอยู่ติดคลองน้ำสามสาย คือ คลองบางกอกใหญ่ อยู่ด้านทิศเหนือของวัด คลองบางน้ำชน อยู่ด้านทิศตะวันตก และ คลองท่าพระ อยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ คลองสามสายนี้มาบรรจบกันที่ วัดราชคฤห์ เมื่อเวลาน้ำทะเลหนุน น้ำเค็มก็จะไหลมาจากคลองบางกอกใหญ่บ้าง คลองบางน้ำชนบ้าง แต่ตามปกติแล้วจะมีน้ำจืดมาจากคลองบางกอกใหญ่มาเจอกับน้ำเค็ม ทำให้เกิดน้ำวนวัดราชคฤห์นี้ ยังเคยเป็นที่ตั้งทัพของพระยาพิชัย ที่พระเจ้าตากสินให้มาดักซุ่มยิงโจมตีทัพพม่าสันนิษฐานว่า คำว่า บางยี่เรือ อาจเพี้ยนมาจากคำว่า บังยิงเรือก็เป็นได้

พระปรางค์ด้านหน้าพระวิหารใหญ่ เป็นที่บรรจุอัฎฐิของ พระยาพิชัย แม่ทัพหน้าในการกู้ชาติ ครั้งเสียกรุงในปี พ.ศ. 2310ในบริเวณไม่ไกลกัน มีพระบรมรูปของพระเจ้าตากสิน

วัดราชคฤห์วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ในสมัยรัชกาลที่ 1พระนอนหงาย ได้รับความนับถือศรัทธาจากชาวมอญและ ชาวไทย เป็นอย่างมาก เพราะมาขอพรครั้งใดมักจะสำเร็จสมปรารถนาแต่ขอบอกเลยว่าวิหารแคบมากจริงๆ.
................................

คอลัมน์ : ชำเลืองเมือง
โดย “แรมทาง"  
ขอบคุณภาพจาก : www.watrajkrueh.com

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 70