อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

มรภ.ชัยภูมิ เข้มมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เร่งดำเนินการ โครงการ CPRU ห้องสอบปลอดภัยจากเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อ สร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับนักศึกษาช่วงใกล้เวลาสอบ จันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 21.53 น.


เมื่อเร็วๆนี้ ที่มหาลัยราชภัฎชัยภูมิ รศ.ดร.ศิริวัฒน์  โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิพร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรค COVID-19 เพื่อเป็นการป้องกันและสร้างกำลังใจรวมถึงความเชื่อมั่นให้กับคณะครูอาจารย์และนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ในมหาลัยราชภัฏชัยภูมิ อย่าง100%

โดยมีกันร่วมบูรณาการทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันทำความสะอาดบริเวณอาคาร ห้องเรียน ก่อนการเข้าสอบของนักศึกษา มหาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ล่าสุด ได้มีการให้บริการให้ตรวจสุขภาพคัดกรอง COVID-19 กับนักศึกษาและบุคลากรทุกคนภายในมหาลัยฯ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบCPRU COVID-19 SCREENING โดยการงานกิจการนักศึกษาฯ ร่วมกับคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะพยาบาลและคณะศิลปศาสตร์ฯหลักสูตรสาธารณสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิซึ่งนักศึกษาและบุคลากรทุกคนของราชภัฏชัยภูมินั้น จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการคัดกรองอาการทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในห้องสอบในวันจันทร์ที่ 2มี.ค.63นี้อีกด้วย

--------------------------------

ชาตรี ทวีนาท ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.ชัยภูมิ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 63