อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

รร.วัดทุ่งคอก เจ้าภาพกิจกรรมพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) เจ้าภาพอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ ค่ายลูกเสืออู่ทองสักทอง จันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 22.03 น.


เมื่อเร็วๆ นี้ นางอารี พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี กล่าวว่า  ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) เป็นเจ้าภาพในกลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ ในการจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก และเยาวชน โดยมี นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งลูกเสือไทย และเปิดกองลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสืออู่ทองสักทองนายประสงค์ พวงวรินทร์ ที่ปรึกษา ด้านการบริหารโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ผู้ดูแลโครงการ กล่าวว่า การอยู่ค่ายพักแรมครั้งนี้ เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ตั้งแต่วันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2563 โดย มีกองลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ ซึ่งประกอบด้วยกองลูกเสือจาก โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ ) โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ โรงเรียนวัดทุ่งเข็น โรงเรียนบ้านหนองจิก โรงเรียนบ้านบัวขาว โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง โรงเรียนบ้านโป่ง โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต และโรงเรียนวัดดอนมะนาว   มาร่วมกิจกรรม จำนวน 255 คน ครู 35 คนกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม เพื่อเป็นการฝึกการอยู่ร่วมกัน การปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน การมีความอดทน โดยนำวิถีประชาธิปไตย มาปลูกฝังแก่เด็ก และเยาวชนเพื่อเติบโตจะได้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ  อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ยอมรับความคิดเห็นส่วนรวม โดยมีมีการชุมนุมรอบกองไฟในคืนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งมี นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ

--------------------------------------

ครรชิต กระโห้แก้ว ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 115