อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

'ป่อเต็กตึ๊ง'เยี่ยมชมทีมฝึกร่วม'คอบร้าโกลด์'

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพสหรัฐ และมิตรประเทศ รวม 29 ประเทศ ร่วมฝึก “คอบร้าโกลด์ 2020” พร้อมเยี่ยมชมการฝึกส่วนการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัย อังคารที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 15.27 น.


เมื่อวันที่ 3 มี.ค. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยนายไปรเทพ ซอโสตถิกุล ผู้ช่วยกรรมการ พร้อมด้วยนายอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ และนางสาวพิมพ์ณภัท สุนทรฐิติวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมทีมปฏิบัติการที่เข้าร่วมฝึกคอบร้าโกลด์ 2020 ในส่วนการฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัย (HADR DEMO) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพไทย และกองทัพสหรัฐอเมริกา โดยมีทีมปฏิบัติการของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ทั้งเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร และอาสาศิลปิน อาทิ นายธวัชชัย คชาอนันต์ (แฮค ชวนชื่น) และนายประเวศ น่วมอยู่ (โทน ชวนชื่น) เข้าร่วมการฝึกภาคปฏิบัติ และหน่วยสนับสนุนข้อมูลด้านต่างๆ ณ ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดฉะเชิงเทราทั้งนี้คอบร้าโกลด์ เป็นการฝึกร่วมผสมทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกองทัพไทย และกองกำลังสหรัฐฯ ภาคพื้นอินโด - แปซิฟิก ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้เป็นครั้งที่ 39 มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีระหว่างมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึก พัฒนาขีดความสามารถในการอำนวยการยุทธร่วมและผสมประยุกต์ใช้กำลังรบในสถานการณ์วิกฤตต่างๆ รวมทั้งการฝึกใช้ระเบียบปฏิบัติประจำกองกำลังผสมนานาชาตินอกจากนี้การฝึกคอบร้าโกลด์ในปีนี้ มีประเทศเข้าร่วมการฝึกรวมทั้งสิ้น 29 ประเทศ ได้แก่ ประเทศที่เข้าร่วมการฝึกหลักจำนวน 7 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย สาธารณรัฐเกาหลี และมาเลเซีย ประเทศที่เข้าร่วมการฝึกเพิ่มเติมในโครงการช่วยเหลือประชาชน 2 ประเทศ คือ จีน และอินเดีย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น