อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

เหล่าทัพเปิดพื้นที่ควบคุม COVID-19 สำหรับ "ผีน้อย"

ช่วงนี้เหล่าทัพให้การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 โดยเฉพาะสถานที่ที่เหล่าทัพเตรียมเปิดพื้นที่ควบคุม COVID-19 สำหรับแรงงานผิดกฎหมายที่เดินทางกลับมาจากประเทศเกาหลีใต้ หรือ ผีน้อย เสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 07.00 น.


@@@......สวัสดีท่านผู้อ่าน “เดลินิวส์ออนไลน์” พบกันทุกวันเสาร์กับคอลัมน์ “รหัสมอร์สส่องกองทัพ” ตรงกับวันเสาร์ที่ 7 มี.ค. 2563 การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ  Covid-19 ยังคงเป็นเรื่องที่ประชาชนจะต้องระมัดระวังและป้องกันการแพร่เชื้อระบาดไวรัส COVID-19@@@……พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) เป็นประธานจัดกิจกรรม "ปลอดภัยจาก COVID-19 พร้อมตรวจเยี่ยมสมาคมแม่บ้าน กำลังพลจิตอาสา และมวลชน ที่ร่วมกันตัดเย็บหน้ากากอนามัย เพื่อนำไปแจกจ่ายกำลังพลภายในหน่วยและครอบครัว รวมถึงประชาชนที่อาศัยรอบค่าย เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคและยังเป็นการป้องกันตนเองและครอบครัวจากเชื้อ COVID-19 ทั้งนี้ การจัดทำหน้ากากอนามัยได้นำวัสดุ เครื่องจักร และเครื่องมือที่ได้มาจากการบริจาคมาร่วมดำเนินการ โดยแนวคิดจัดทำหน้ากากอนามัยที่สามารถนำกลับมาใช้อีกได้ ซึ่งเป็นหน้ากากผ้า โดยศึกษาวิธีการและกำหนดให้เป็น รูปแบบเดียวกันมอบหมายให้หน่วยต่าง ๆ ไปดำเนินการ คาดว่าจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และทำให้กำลังพลทุกคนมีหน้ากากอนามัยใช้และในจำนวนผลิตหน้ากากผ้าดังกล่าวจะมอบให้ประชาชนรอบที่ตั้งหน่วย และมอบให้จุดที่มีความเสี่ยง เช่น โรงพยาบาลหรือผู้ที่มาดูแลผู้ป่วย โดยจะดำเนินการควบคู่กันไปพร้อม ๆ กัน หากดำเนินการได้เราจะให้ความสำคัญไปที่กลุ่มเสี่ยงก่อน โดยเฉพาะโรงพยาบาล ซึ่งจะดำเนินการจนกว่าจะกลับมาสู่ในสภาวะปกติ
 

 
@@@……ในการประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ที่มี พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นประธาน โดยกำชับให้ทุกส่วนได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรค สำหรับในส่วนของกรมแพทย์ทหารบกที่ได้ดำเนินการให้ความรู้ คำแนะนำกับประชาชนให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเข้มงวดมาตรการป้องกันในหน่วยทหาร ครอบคลุมทั้งกำลังพลและครอบครัว เน้นการตระหนักรู้และป้องกันในทุกมาตรการ ขณะนี้ กรมแพทย์ทหารบกได้ออกมาตรการป้องกันการสัมผัสโรคในสำนักงาน ค่ายทหาร  ให้ทุกค่ายปฏิบัติ ได้แก่ การวัดอุณหภูมิ การใช้เจลแอลกอฮอล์  สบู่ล้างมือในสำนักงาน การทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส ไม่อนุญาตให้ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเข้าสำนักงาน การส่งตรวจผู้ที่สงสัยติด COVID-19 เป็นต้น 

 
@@@……ทั้งนี้ ที่ผ่านมากองทัพบกได้ให้ความสำคัญกับการคัดกรองและป้องกัน COVID-19 ตามมาตรการสาธารณสุข  โดยได้ออก “แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” มาแล้ว โดยเฉพาะการงดหรือหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนรวมกันเป็นจำนวนมาก เช่น เลื่อนการจัดแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 70, ปรับการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารค่ายฝึกเขาชนไก่ให้เร็วขึ้น รวมทั้งในมณฑลทหารบก บางแห่งได้เลื่อนการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย,เลื่อนการศึกษาดูงานต่างประเทศของนายทหารนักเรียนในสถาบันการศึกษาของกองทัพบก เป็นต้น  ส่วนการที่ต้องประสานหรือการฝึกร่วมกับกองทัพมิตรประเทศก็ได้มีการจัดชุดคัดกรองเข้าดูแลกำลังพลทั้งต่างชาติและทหารไทย ตามมาตรฐานทางการแพทย์ อาทิ การฝึกผสม Hanuman Guardian 2020 ระหว่างกองทัพบกไทยกับกองทัพบกสหรัฐอเมริกา และการฝึกร่วมผสม Cobra Gold 2020 กองทัพไทยและกองทัพมิตรประเทศ
 
@@@……ส่วนทางกองทัพได้จัดเตรียมพื้นที่ควบคุมโรคระบาด COVID-19 สำหรับแรงงานผิดกฎหมายที่เดินทางกลับมาจากประเทศเกาหลีใต้ หรือ ผีน้อยนั้น แต่ละเหล่าทัพได้จัดพื้นที่ควบคุมโรค ได้แก่ พื้นที่กองทัพไทยใช้หาดเจ้าสำราญ  จ.เพชรบุรี หรือบ้านพักรับรอง ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ กองทัพไทย ที่แหลมแท่น จ.ชลบุรี  กองทัพบกใช้พื้นที่สวนสนประดิพัทธ์ 1 จ.ประจวบคีรีขันธ์  กองทัพอากาศใช้พื้นที่โรงเรียนการบิน กำแพงแสน จ.นครปฐม หรือ ที่บ่อฝ้าย จ.ประจวบคีรีขันธ์  ส่วนกองทัพเรือ ใช้อาคาร 3-8 อ่าวดงตาลสัตหีบ จ.ชลบุรี ทั้งนี้ ทางแพทย์ทหารและกระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างเข้าสำรวจพื้นที่และจัดแบ่งจำนวนแรงงานจากเกาหลีใต้ประมาณ  5,000 คน เฉพาะจากเมืองแทกู และคยองซัง เพื่อเฝ้าสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน แต่หากไม่ผ่านการคัดกรองมีอุณหภูมิร่างกายเกินกว่าที่กำหนดแสดงการติดเชื้อ เบื้องต้นก็จะส่งเข้าไปยังสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดไว้.......อย่างไรก็ตาม กระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ อยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อร่วมบูรณาการกับ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานภาครัฐ ในการเตรียมพื้นที่ บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล ทหาร และกำลังพล รองรับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในประเทศเข้าสู่ระยะที่ 3 ซึ่งเป็นการเตรียมการล่วงหน้าให้พร้อมไว้ แต่ก็ยังไม่ได้หมายความว่า ปัจจุบันไม่สามารถควบคุมการระบาดได้ และยังคงเชื่อมั่นว่าสถานการณ์น่าจะคลี่คลายลงได้ภายในไม่เกิน 2 เดือน ที่น่าเป็นเป็นห่วงอีกเรื่องหนึ่งกลายเป็นเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจ ซึ่งกำลังเผชิญกับภัยแล้งรุนแรง ทำให้ภาคเกษตรอาจไม่สามารถดูดซับการเลิกจ้างงานได้ เหมือนที่ไทยประสบความสำเร็จมาแล้วในช่วงที่ผ่านมา

 
@@@……ที่กองทัพอากาศ พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ( ผบ.ทบ.) พร้อมด้วย แพทย์หญิง วิไลภรณ์  วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เดินทางไปยังกรมพลาธิการทหารอากาศ เพื่อเยี่ยมชมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมพลาธิการทหารอากาศ ที่เร่งตัดเย็บหน้ากากอนามัย จำนวน 5 หมื่นชิ้น ตามสั่งการของผู้บัญชาการทหารอากาศ เพื่อให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ นำไปแจกจ่ายให้แก่กำลังพลของกองทัพอากาศใช้ในการป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 สำหรับหน้ากากอนามัยดังกล่าว เป็นหน้ากากอนามัยที่ผลิตจากผ้า เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีความเสี่ยงได้รับเชื้อในระดับต่ำ โดยปัจจุบันเจ้าหน้าที่สามารถตัดเย็บได้วันละประมาณ 2,000 ชิ้น 
 


@@@……นอกจากนี้ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ นำโดย แพทย์หญิง วิไลภรณ์  วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ได้จัดทำคลิปวีดิโอสอนวิธีการทำหน้ากากอนามัยอย่างง่ายด้วยตนเอง โดยไม่ต้องตัดเย็บ ซึ่งหน้ากากอนามัยดังกล่าว จะผลิตจากกระดาษ Non-Woven ซึ่งเป็นกระดาษห่อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับนำไปฆ่าเชื้อ โดยในการทำหน้ากากจะใช้กระดาษกาวสองหน้า ในการประกอบวัสดุต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยหลังจากนี้จะแจกจ่ายชุดวัสดุอุปกรณ์ (kit set) ประกอบด้วยกระดาษ Non-Woven สำหรับทำตัวหน้ากาก ยางยืดสำหรับทำหูหน้ากาก และลวดสำหรับปรับกระชับสันจมูก ให้แก่กำลังพลของกองทัพอากาศ นำไปประกอบใช้ด้วยตนเอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่หน้ากากอนามัยมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ
 
 
@@@……พล.อ.อ. มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบิน กองทัพอากาศ และมอบประกาศนียบัตรนักบินประจำกอง แก่ศิษย์การบิน นายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ 143 – 61 – 2 ที่สำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกศิษย์การบิน กองทัพอากาศ จำนวน 34 คน ที่ห้องรับรอง กองทัพอากาศ ทั้งนี้ นายทหารสัญญาบัตร ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และผ่านการตรวจสอบความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ เชาว์ปัญญา รวมทั้งความถนัดด้านการบิน ตามที่กองทัพอากาศกำหนด จะทำการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตร การฝึกอบรมศิษย์การบิน ณ โรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยแบ่งเป็นปีละ 2 รุ่น ๆ ละประมาณ 35 คน เป็นศิษย์การบินในส่วนของกองทัพอากาศ 33 คน และ ศิษย์การบินในส่วนของกองทัพเรือ 2 คน ทำการฝึกกับเครื่องบินฝึกแบบที่ 16 ก นามเรียกขานว่า“CHICKEN” เป็นเครื่องบินฝึกขนาดเบาเครื่องยนต์เดียวระบบลูกสูบ ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและมีชั่วโมงบินคนละ 90 ชั่วโมงบิน ได้เลื่อนชั้นเป็นศิษย์การบินชั้นมัธยม 34 คน ทำการฝึกกับเครื่องบินฝึกแบบที่ 19 นามเรียกขานว่า “MUSTANG” ซึ่งเป็นเครื่องบินเครื่องยนต์เดียวระบบกังหันใบพัด ติดตั้งระบบเครื่องช่วยเดินอากาศที่ทันสมัย และติดตั้งเก้าอี้ดีดตัวนักบิน และทำการฝึกกับเครื่องบินฝึกแบบที่ 20 และ 20 ก นามเรียกขานว่า “CHARIOT” ซึ่งเป็นเครื่องบินสองเครื่องยนต์ใบพัด ติดตั้งระบบเครื่องช่วยเดินอากาศที่ทันสมัย มีชั่วโมงบินคนละ 110 ชั่วโมงบิน ดำเนินการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยและผ่านการฝึกอบรมสำเร็จตามหลักสูตรจำนวนทั้งสิ้น 34 คน เมื่อวันที่ 13 ก.พ.2563
 

@@@……ปิดท้ายกันด้วยสินค้าราคาถูก พล.อ. พรพิพัฒน์  เบญญศรี  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ตรวจเยี่ยมการจัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด ตามโครงการจำหน่าย “สินค้าธงน้ำเงิน” ของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำเดือนมีนาคม 2563 ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โครงการ “สินค้าธงน้ำเงิน” มีหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นหน่วยรับผิดชอบ มีวัตถุประสงค์เพื่อ นำของดีและของอร่อยจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ มาจำหน่ายในราคาถูกให้แก่กำลังพลและประชาชนในบริเวณใกล้เคียง โดยนำผลิตภัณฑ์ดี สินค้าเด่นประจำจังหวัดทั่วถิ่นไทย มาจำหน่ายในราคาประหยัด อาทิ เนื้อย่างวากิว ผักหวาน ไข่มดแดง หม่ำชัยภูมิ ผักสดอินทรีย์ ผลไม้ และสินค้าโอทอปอีกมากมาย เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี กองบัญชาการกองทัพไทย  โดยมีผู้ค้าจากสำนักงานพัฒนาภาค 1-5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำสินค้าของดีประจำถิ่นมาจำหน่ายในราคาถูกเพื่อส่งเสริมและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นให้ได้เป็นที่รู้จักและมีโอกาสด้านการตลาดมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสร้างความอยู่ดีมีสุขให้เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ต่อไป  ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจากกำลังพลและประชาชนโดยรอบให้ความสนใจมาร่วมอุดหนุน “สินค้าธงน้ำเงิน” ของกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นจำนวนมาก
................................................
คอลัมน์ : รหัสมอร์สส่องกองทัพ
โดย "รหัสมอร์ส" 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 154