อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

บุคคลผู้ทำความดีเพื่อสังคม สาขาการส่งเสริมกีฬา2562

สังคมไม่ขาดคนดี คำนี้สามารถใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย แม้หลายคนอาจจะบอกว่าในยุคที่มือใครยาวสาวได้สาวเอา จะหาคนที่ทำเพื่อคนอื่นได้ยาก แต่เชื่อเถอะว่า แม้ในสังคมที่เต็มไปด้วยการแก่ง แย่งชิงดี แต่ยังมีคนที่พร้อมจะสร้างประโยชน์เพื่อสังคมอีกมาก อาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น.


ล่าสุด มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ได้มอบ รางวัล เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ประจำปี 2562 สาขาการส่งเสริมกีฬา รางวัล พลตรีสำเริง ไชยยงค์ ให้แก่ 3 ผู้มีจิตอาสา และโค้ชฟุตบอล ได้แก่ นายแพทย์ทรง วงษ์วานิช, นายพรชัย มั่งประสิทธิ์ และ นายสุนทร นาเมืองรักษ์ ซึ่งรางวัลดังกล่าวจะคัดเลือกจากบุคคลในแวดวงกีฬาที่มีจิตใจดีแม้ไม่มีกำลังทรัพย์ แต่ใช้แรงกายและแรงใจมุ่งทำดี ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ใช้เวลาว่างสร้างโอกาสด้านกีฬาฟุตบอลให้แก่เยาวชน ให้เติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคม

นายแพทย์ทรง วงษ์วานิช หรือ พ่อพระแห่งท่าเรือ อดีตผู้ร่วมบุกเบิกฟุตบอลสโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทย ผู้อุทิศตนสนับสนุนการฝึกสอนฟุตบอลให้แก่เยาวชนจากต่างจังหวัดและเขตคลองเตย กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง เป็นเวลากว่า 50 ปีที่นายแพทย์ทรง วงษ์วานิช ได้ก้าวเข้าสู่วงการฟุตบอล และร่วมบุกเบิกทีมฟุตบอล สโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทย ในตําแหน่งแพทย์ประจําทีม ไปจนถึงผู้จัดการทีม

เป้าหมายหลัก คือ เพื่อให้เยาวชนที่ด้อยโอกาสทั่วประเทศ และในเขตคลองเตย ได้หันมาสนใจการเล่นกีฬาฟุตบอล เพื่อห่างไกลยาเสพติด กระทั่งสามารถสร้างนักฟุตบอลขึ้นสู่ทำเนียบทีมชาติไทยไม่น้อยกว่า 100 คน แม้จะเกษียณอายุราชการแล้ว แต่ยังคงเป็นจิตอาสารักษาคนไข้อยู่ที่สำนักแพทย์และอนามัย การท่าเรือแห่งประเทศไทย และทำงานเพื่อสังคมอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง

นายพรชัย มั่งประสิทธิ์ หรือ นักปั้นภูธร ครูสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย ผู้เสียสละเวลานอกราชการ ส่งเสริมการเล่นกีฬาฟุตบอลของเยาวชนด้อยโอกาสในจังหวัดนครปฐมและใกล้เคียง และหลายคนประสบความสำเร็จก้าวสู่ทีมชาติ

แม้ไม่มีงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานใด ๆ แต่ครูพรชัย ผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม จังหวัดนครปฐม ก็ไม่เคยย่อท้อต่อความตั้งใจ ในการช่วยเหลือเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีปัญหาด้านครอบครัว ให้กลับเข้ามารับการศึกษา ควบคู่ไปกับการฝึกทักษะด้านฟุตบอลอย่างถูกต้อง จนเยาวชนหลายสิบคนก้าวขึ้นมาเป็นนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย ทำให้สามารถยกระดับความเป็นอยู่ของครอบครัว ได้อย่างมั่นคงและเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าต่อประเทศชาตินายสุนทร นาเมืองรักษ์ หรือ โค้ชคลองเจ้า เจ้าของธุรกิจส่วนตัวที่ได้อุทิศตัวเป็นจิตอาสา ใช้เงินส่วนตัวก่อตั้งการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนลีกกาฬสินธุ์ สอนฟุตบอลให้กับเยาวชนที่มีปัญหาครอบครัว รวมทั้งจัดอบรมโค้ชฟุตบอลโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

นายสุนทร เป็นผู้ก่อตั้งการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนลีกกาฬสินธุ์ ใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสิ่งขัดเกลาจิตใจ แก่เยาวชนที่มีปัญหาด้านครอบครัว เพื่อเป็นเกราะป้องกันจากอบายมุขต่าง ๆ

ผลของการอุทิศเวลา ความมุ่งมั่น และตั้งใจ ทำให้นักฟุตบอลส่วนหนึ่งที่ได้รับการฝึกสอน สามารถผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การเล่นฟุตบอลในนามจังหวัด สโมสรอาชีพ และทีมชาติไทย จนประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ในวงกว้าง นอกจากนี้ ยังได้ก่อตั้งชมรมโค้ชจิตอาสาแห่งประเทศไทย โดยมีการอบรมเพื่อการเป็นบุคลากรทางด้านกีฬาฟุตบอล โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายอีกด้วย

โครงการ เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม มีเป้าหมายส่งเสริมองค์กรและผู้ทำความดีที่อุทิศตนเพื่อสังคมใน 7 สาขา ได้แก่ สาขาการส่งเสริมดนตรี สาขาการส่งเสริมกีฬา สาขาการพัฒนาสังคมเมือง สาขาการพัฒนาสังคมชนบท สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสังคม สาขาการพัฒนาห้องสมุด และสาขาการพัฒนาการศึกษา.

.............................................
นภาพร พานิชชาติ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 38