อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

ส.ป.ก. จัดงานครบรอบ 45 ปี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จัดงานคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ 45 ปี ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชานำให้อยู่ได้ อยู่ดี มีความสุข” ณ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 10.15 น.


ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 45 ปี ที่ผ่านมา ส.ป.ก. ได้ดำเนินการปฏิรูปที่ดินตามเจตนารมณ์และปณิธานในการก่อตั้งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมด้วยความมุ่งมั่น วิริยะ อุตสาหะ ในการปรับปรุงสิทธิและการถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมทั้งส่งเสริม การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินให้ดียิ่งขึ้นโดยน้อมนำศาสตร์พระราชา เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร โดย ส.ป.ก. ได้เข้าไปช่วยพัฒนาพื้นที่ให้มีความเหมาะสมต่อการทำเกษตรกรรม และการดำรงชีพของเกษตรกร รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้หลักการ “ตลาดนำการผลิต” เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีความมั่นคง เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวอีกว่า ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ 45 ปี ซึ่งจัดไปแล้ว 2 วัน เหลือเพียงวันนี้ ( 7 มีนาคม 63 ) วันสุดท้าย เวลา 8.00-17.00 น. ณ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการรายภาค รวม 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ : วนเกษตร ภูมินิเวศสู่ความยั่งยืน, ภาคใต้ : เขา ป่า นา เล, ภาคอีสาน : เศรษฐกิจดีมีมาตรฐานอินทรีย์ และภาคกลาง : ธุรกิจชุมชน จัดแสดงภายใต้แนวคิด “อยู่ได้ อยู่ดี มีความสุข” และมีจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ร้านค้าวิสาหกิจชุมชนจากเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศ มากกว่า 300 รายการ และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย พร้อมลานโปรโมชั่นสินค้านาทีทอง กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล กิจกรรม Workshop ต่าง ๆ และยังสามารถชำระเงินผ่าน QR code และ Mobile Banking ได้อีกด้วย


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น