อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

ชวนร่วมบุญชักพระขึ้นอุโบสถ วัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม

“พระอาจารย์โชติ” ชวนร่วมบุญสืบสานประเพณีโบราณ ชักพระขึ้นอุโบสถวัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม  เสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 23.03 น.


เมื่อเร็วๆ นี้ พระครูวินัยธรศักดิ์มนตรี ปภัสโร เจ้าอาวาสวัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม บ้านหนองแคน ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ นำศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนทั่วไปประกอบพิธีชักพระองค์พระประธานหลวงพ่อพระพุทธศรีสมบูรณ์รัตนะมงคล แห่รอบเมือง ในเขตอำเภออุทุมพรพิสัย เพื่ออัญเชิญขึ้นประดิษฐาน ณ อุโบสถวัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม ให้สาธุชนได้สักการะกราบไหว้ขอพรเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธ 
  
พระครูวินัยธรศักดิ์มนตรี ปภัสโร กล่าวว่า วัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม ได้กำหนดจัดงานบุญประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 8-9 มี.ค.นี้ ซึ่งจะมีพิธีทำบุญสมโภชองค์พระประธานหลวงพ่อพระพุทธศรีสมบูรณ์รัตนะมงคล พิธีชักพระขึ้นอุโบสถหลังใหม่ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนทรัพย์สร้างซุ้มประตูวัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม พิธีไหว้พระสวดมนต์ พิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ พิธีบวชชีพราหมณ์ปฏิบัติธรรม พิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตาหลวง แก้ปีชง เสริมบารมี ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ได้นำศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีชักพระขบวนแห่องค์พระพุทธรูปรอบเมือง


   
ดังนั้นเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมโบราณจึงได้จัดทำพิธีชักพระแบบโบราณขึ้นอีกครั้ง ซึ่งเป็นการรวมธรรมเนียมทางใต้บวกกับทางภาคอีสาน พร้อมบรรจุหัวใจองค์พระประธานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับประทานจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จสังฆราช องค์ก่อน และเปิดโอกาสให้สาธุชนได้เขียนชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด บรรจุไว้ในฐานพระเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย เพื่อรักษาและสถิตย์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้สักการะบูชาสืบพระพุทธศาสนาต่อไป จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วไปร่วมงานบุญประเพณีได้ในวันและเวลาดังกล่าว หรือประสงค์เป็นเจ้าภาพโรงทานติดต่อร่วมบุญได้ที่ โทร 09-6989-5154 .

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา 
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.ศรีสะเกษคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 27