อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

ขนส่งสุโขทัยจัดพิธีปลุกเสกทะเบียนรถสวย

ขนส่งสุโขทัยจัดพิธีปลุกเสกทะเบียนรถสวย เลขมงคล การเงินบริบูรณ์ เพิ่มพูนบารมีอย่างคึกคัก  เสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 23.12 น.


เมื่อวันที่ 7 มี.ค. ที่ห้องประชุม สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย ได้มีการจัดพิธีทำบุญและพิธีปลุกเสกเลขทะเบียนรถสวย สำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล(รถกระบะ) หมวดอักษร“บม” (การเงินบริบูรณ์ เพิ่มพูนบารมี) ครั้งที่ 3 ของจังหวัดสุโขทัย เพื่อนำเงินรายได้สมทบเข้ากองทุนสำหรับใช้ในกิจการความปลอดภัยทางถนน 

นายภูสิทธิ์ อนันทวัฒน์ ขนส่งจังหวัดสุโขทัย นางวิภาวี มะณี หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ พร้อมบุคลากรสำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย และผู้ร่วมประมูลเลขทะเบียนรถสวยในวันนี้ โดยมีพระสุขวโรทัย ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย ประธานนั่งปลุกเสกในพิธี และทำพิธีเจิมป้ายเลขทะเบียนรถสวย เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ประมูลได้ไปใช้ในชีวิตและครอบครัว นายภูสิทธิ์ เปิดเผยว่า การประมูลหมายเลขทะเบียนฯ ในครั้งนี้ ใช้วิธีการประมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 จนถึงวันนี้ 7 มีนาคม 2563 โดยเริ่มปิดระบบในวันที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. เงินที่ได้จากการประมูลจะนำเข้า “กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน” เพื่อเป็นทุนสนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน โดยได้ยอดในการประมูลทั้งสิ้น 1,530,631 บาท ใน 301 หมายเลข เลขที่ราคาสูงสุดที่ 39,007 ทะเบียนหมายเลข 5555 

สุริยา ด้วงมา 
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุโขทัยคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 55