อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

เทศบาลเมืองสุโขทัยนำจนท. พบชาวบ้านให้ความรู้"โควิด-19

เทศบาลเมืองสุโขทัย นำเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ชาวตลาดและชุมชนป้องกันไวรัส"โควิด-19" อังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 23.52 น.


เมื่อเร็วๆนี้นายพิเชฐ ไทยกล้า นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี พร้อมด้วยนายอธิราช วรรณา รองนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี นำเจ้าหน้าที่เทศบาลฯและนักศึกษาฝึกงาน ออกประชาสัมพันธ์สอนวิธีการล้างมือ 7 ขั้นตอน พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ให้กับผู้ประกอบการค้า และประชาชนทั่วไป ที่บริเวณตลาดสาธารณะ 1 และตลาดสาธารณะ 2เนื่องในช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ซึ่งสถานการณ์ประเทศไทยในตอนนี้ พบผู้ป่วยยืนยัน 47 ราย และเสียชีวิต 1 ราย และยังมีผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้ตามนิยาม 4,023 ราย (ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค วันที่ 5 มีนาคม 2563) ทางเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีได้เล็งเห็นความสำคัญของการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ให้แก่ประชาชนทั่วไป ณ ตลาดสดเทศบาลทั้ง2 แห่ง ของจังหวัดสุโขทัย และตามชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้ทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน เร่งป้องกันและ ดูแลตนเองและคนในครอบครัว ให้ปลอดภัยจาก เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หากเกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่ จะได้ป้องกันอย่างทันท่วงที

สุริยา ด้วงมา ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุโขทัย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 16