อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

รง.หลอมตะกั่วรับฟังความคิดเห็น สิ่งแวดล้อม-สุขภาพ

โรงงานหลอมตะกั่วจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเพื่อทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว อังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 23.47 น.


อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวกันยารัตน์ เปรมทอง ปลัดอำเภอแปลงยาว  เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเพื่อทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว โดยมีนายเฉลิมเกียรติ นพเกตุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง หน่วยงานราชการ สถานประกอบการข้างเคียง และประชาชนในพื้นที่ศึกษาโดยรอบโครงการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด245 คน (ไม่รวมเจ้าของโครงการและบริษัทที่ปรึกษา)
 


ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียที่ผ่านมาพิจารณาประกอบการดำเนินการ และเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการทบทวนข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษา และร่างมาตรการป้องกัน แก้ไข และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการดังกล่าว  และจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในครั้งนี้ เห็นด้วยกับโครงการหลังจากที่โครงการได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงโรงงานด้วยการเปลี่ยนเทคโนโลยีเตาหลอมที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน จากเดิมซึ่งใช้เทคโนโลยีแบบ Crucible เปลี่ยนเป็น Rotary จำนวน 1 เตา เพื่อลดปัญหาการควบคุมการฟุ้งกระจายของฟูมตะกั่วจากเตาหลอมขณะป้อนวัตถุดิบ และขอให้โครงการมีมาตรการในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม
 
------------------------
เอนก ฉะเชิงเทรา

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 26