อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

กรุงไทยจัดอบรมระบบ e-Filing version 3

สำนักงานศาลประจำภาค 1 อบรมระบบ e-Filing version 3 ยื่นคำฟ้องผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ พุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.15 น.


นายสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ (กลาง) ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา เปิดการประชุม ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ การยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับ-ส่ง อิเล็กทรอนิกส์ ( e-filing version 3 ) ให้กับผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมประจำภาค 1 และทนายความ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ซึ่งสำนักงานศาลยุติธรรมและธนาคารกรุงไทย ได้ร่วมกันพัฒนาระบบดังกล่าว เพื่อยกระดับสู่ศาลดิจิทัล สามารถติดตามคดี ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

โดยมี นางกองกนก โกศัลลกูฎ สุขพันธุ์ถาวร ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา และนายเฉลิม ประดิษฐอาชีพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมงาน ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น