อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

กษ.มอบส.ป.ก 4-01ให้เกษตรกรจ.นครพนม

ชาวบ้านเฮ...ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินส.ป.ก 4-01 จังหวัดนครพนม พฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 17.29 น.


วันที่ 12 มีนาคม 2563 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก 4-01 จังหวัดนครพนม ให้กับเกษตรกร 225 ราย แบ่งเป็นแปลง 254 แปลง รวมพื้นที่1,305 ไร่ พร้อมมอบนโยบายส่งเสริม เกษตรอินทรีย์-แปลงใหญ่ เน้นนาข้าว ยางพารา

โดยยางพาราจะดูเรื่องการเเก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ จะผลักดันให้รัฐบาลนำยางพารามาใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ยางพาราให้มากขึ้น และยังส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้และรู้จักลดต้นทุนในการผลิตด้วยการแนะนำระบบการเพาะปลูกสวนครัวแบบน้ำหยด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูง ช่วยประหยัดน้ำ และประหยัดเวลาได้ 10-20นาทีต่อการให้น้ำ1ครั้ง และสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดด้วย นอกจากนี้ยังเน้นยำให้ ส.ป.ก. เร่งดำเนินการจัดสรรที่ดินให้กับชาวบ้านในพื้นที่อื่นทั่วประเทศต่อไปด้วย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 27