อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

รวมพลังคนนาเลิงจัดกิจกรรม"พี่ได้วิ่ง น้องได้เล่น"

รวมพลังคนนาเลิงจัดกิจกรรม”พี่ได้วิ่ง น้องได้เล่น” Run for Child มินิมาราธอน 2020 ครบรอบ 55 ปีโรงเรียนบ้านนาเลิงเพื่อระดมทุนในการสร้างสนามเด็กเล่นพร้อมเครื่องเล่นสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล ศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 00.50 น.


ที่โรงเรียนบ้านนาเลิง ตำบลโนนขมิ้น อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู นายหนูนา คำมณีจันทร์ ส.อบจ.หนองบัวลำภู ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านนาเลิง พร้อมด้วยนายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์ ผอ.โรงเรียนบ้านนาเลิง สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ร่วมกันแถลงข่าวจัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน 10.5 กม.และฟันรัน 5 กม.”พี่ได้วิ่ง น้องได้เล่น” Run for Child มินิมาราธอน 2020 เพื่อระดมทุนสร้างสนามเด็กเล่น ในโอกาสฉลองครบรอบ 55 ปีโรงเรียนบ้านนาเลิง ในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 เริ่ม 05.00 น.เป็นต้นไป

นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์ ผอ.โรงเรียนบ้านนาเลิง กล่าวว่าโรงเรียนบ้านนาเลิงเป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นมัยมศึกษาปีที่ 3มีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลจำนวน 48 คน นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 235 คน รวมนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน 283 คน ปัจจุบันโรงเรียนยังไม่มีสนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ซึ่งจำเป็นต่อกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนในการพัฒนาและเพิ่มพลังสมองของเด็กในวัยเรียน จึงมีความจำเป็นจะต้องมีสื่อที่เป็นเครื่องเล่นสนามให้เด็กได้เล่นเพื่อเพิ่มพลังสมอง เพื่อการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในวัยเด็กทั้งยังเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของเด็ก

นายหนูนา คำมณีจันทร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านนาเลิง กล่าวเพิ่มเติมว่าจากความขาดแคลนเบื้องต้นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านนาเลิง จึงได้จัดกิจกรรม”พี่ได้วิ่ง น้องได้เล่น “ Run for Child มินิมาราธอน 2020 ขึ้น ในโอกาสฉลองครบรอบ 55 ปีโรงเรียนบ้านนาเลิง ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเดิน-วิ่ง ในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 05.00 น.เป็นต้นไปทั้งในระยะทาง Fun run ระยะทาง 5 กิโลเมตร มินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร VP วิ่งได้ทุกระยะทาง  Fun rn 5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 350 บาท รับเสื้อ 1 ตัว พร้อมเหรียญที่ระลึก มินิมาราธอน 10 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท รับเสื้อ 1 ตัว พร้อมเหรียญที่ระลึก และประภาท VIP วิ่งได้ทุกระยะทาง ค่าสมัคร 1,000 บาท ขึ้นไป รับเสื้อ 1 ตัว พร้อมเหรียญที่ระลึก

ด้านนางกนกทิพย์ ศิริบุตร ผอ.รพ.สต.นาเลิง กล่าวว่าเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่มาร่วมกิจกรรม คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้มีมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ด้วยการสแกนตรวจเข้มทุกคนก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ตามนโยบายของรัฐบาลทั้งก่อนและหลังการจัดกิจกรรมตั้งแต่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยประสานขอความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลหนองบัวลำภู จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ก่อนการจัดกิจกรรมวิ่ง จัดให้มีเจลแอลกอฮอลฆ่าเชื้อ สำหรับทำความสะอาดมือ ก่อนทำกิจกรรมการวิ่ง โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเลิง ทำการตรวจคัดกรองวัดไข้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการวิ่งทุกคน

------------------------------

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.หนองบัวลำภู

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 12